To venninner som prater sammen på kafé.

Så viktig er vennskap for oss

All forskning er tydelig på at sosialisering virker forebyggende på dårlig psykisk helse. Men hvor stor betydning det kan ha, er du kanskje ikke klar over.

Å ha en venn eller flere er viktig fordi det bidrar til å dekke helt elementære behov hos oss alle – som nærhet, omsorg, noen å gjøre morsomme ting med, noen å få gode råd fra og praktisk hjelp av fra tid til annen. Slik lyder ordene fra psykolog Rikke Nordgård ved Dr. Dropin Psykologi.

– Får man ikke dekket disse behovene, vil det ha en virkning på ens psykisk helse. Det kan gi en følelse av ensomhet samt at man er dårligere rustet til å takle ulike hendelser i livet, sier Nordgård.

Gjør oss mer motstandsdyktige

Psykolog Rikke Nordgård i Dr. Dropin.
Rikke Nordgård

Vennskap kan sees på som en slags buffer, som gjør oss mer motstandsdyktige når livet skjer, ifølge psykologen.

– Gode venner rundt seg kan absolutt virke forebyggende på psykisk uhelse og bidra til å stagge en negativ utvikling. Kvaliteten på vennskapet har imidlertid betydning på dette området, sier hun.

Mange unge har venner over nett, og den eldre generasjonen ytrer bekymring over at de går glipp av fysisk kontakt og sosial trening. Men en bør også ha i mente at nettvennskap kan ha flere fordeler ved seg, ifølge Nordgård.

– For eksempel er det lettere å finne andre med samme interesser som deg, lettere å utvide nettverket sitt og lettere å holde løpende kontakt, sier hun og minner samtidig om at det å skaffe nye venner kan være en krevende prosess.

Psykolog Rikke Nordgård i Dr. Dropin.
Rikke Nordgård

Har vennskap større betydning for psyken enn familie?

Forskere har tidligere hevdet at vennskap har større virkning på psyken vår enn det familierelasjoner har, men Nordgård mener det ikke er fullt så svart-hvitt. 

– Behovene våre er de samme, men av hvem og hvordan vi får dekket de kan variere fra person til person og hvilken livsfase man befinner seg i. Som tenåring og ung voksen får mange i stor grad dekket disse behovene via venner, sier hun og fortsetter: 

– Etter hvert som man blir eldre, stifter familie og får et mer hektisk liv, er det kanskje naturlig å i større grad få dekket disse behovene via familiemedlemmer. 

Kan hjelpe oss gjennom psykiske problemer og lidelser

Ragnfrid Kogstad, professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Innlandet.
Ragnfrid Kogstad

Ragnfrid Kogstad, professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Innlandet (HINN), mener vennskap er helt avgjørende for hvordan vi har det. De fleste av oss trenger å være tilknyttet noen for å kjenne at det er greit å være i verden, fremhever hun.

I en studie Kogstad gjennomførte for noen år siden ble det samlet inn historier fra rundt 500 personer som beskrev opplevelser i møte med ulike deler av psykisk helsetjeneste. Én ting var gjentakende:

– Å ha noen som er der over tid. Flere sa at dette bidro til en følelse av personlig verdighet og likeverd, som gjorde livet mer mulig å leve.

Studien viste at det å ha noen som er der og lytter kan virke behandlende på psykiske lidelser. Like mange av de deltakende oppga å ha erfart dette via venner fremfor profesjonelle terapeuter.

– Gode sosiale nettverk kan bety en unik mulighet til å komme seg videre i livet. Dette viser hvor viktig gjensidighet og bekreftelse fra andre mennesker er. Og det er en kunnskap som bør ha betydning for hvordan vi organiserer de offentlige tjenestene, sier Kogstad.

Ragnfrid Kogstad, professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Innlandet.
Ragnfrid Kogstad

Sett grenser for deg selv

Men ikke alle vennskap er sunne vennskap. Rikke Nordgård er tydelig på viktigheten av å sette grenser for seg selv. Sitter du med en følelse av at relasjonen koster mer enn den gir, bør du kartlegge årsakene til det, råder hun.

– Tenk over hva som tapper deg for energi. Føler du at du ofte må være den som tar initiativ for å møtes? Føler du på at grensene dine har blitt tråkket på gjentatte ganger? Still deg også spørsmål om hva du ønsker deg i en relasjon og hvilke kvaliteter du ikke vil ha, sier hun og legger til:

– Så bør du kommunisere åpent og ærlig med den det gjelder, hvis det er rom for det. Har du gjort deg opp disse tankene, kan det bli enklere å ta opp – men det er en vanskelig samtale uansett.

Les mer om hva Dr. Dropins psykologer kan hjelpe med

Sist oppdatert: