Barneforsikring

Vår barneforsikring gir deg og barnet ditt ekstra økonomisk trygghet hvis noe skulle skje.

Forsikringen Barn og Ung gjelder hele døgnet, og omfatter både ulykker og sykdommer. Barnet beholder forsikringen frem til 26 år. Noen dekninger beholdes også etter dette.

Ekstra uførepensjon

Uførepensjon i inntil 10 år er alltid inkludert i Barn og Ung. I tillegg kan du velge en ekstra uføre­pensjon på 0,5 eller 1 G. Denne kan utbetales helt til fylte 67 år.

Gratis rådgivningstjeneste

Rådgivnings­tjenesten Din helsesøster er alltid inkludert i vår barne­forsikring. Den gir deg kvalifisert helsepersonell å snakke med når din vanlige helse­stasjon er stengt.

Les mer om hva forsikringen dekker og se våre utbetalings­eksempler.

Vår barneforsikring er en av landet beste