Barne­forsikring

  • Omfatter både ulykker og sykdom
  • Gir økonomisk støtte i tillegg til hjelpestønaden fra NAV
  • Sikrer barnet ditt en ekstra inntekt hvis det skulle bli ufør som ung voksen

Du kan kjøpe forsikringen når barnet ditt er mellom 3 måneder og 16 år gammelt.

Hvorfor bør jeg ha barneforsikring

Ved sykdom og ulykke kan familien få tilskudd fra det offentlige, men i en vanskelig situasjon kan det være behov for ekstra økonomisk støtte. 

En god barneforsikring kan bidra til at familien slipper unødvendige økonomiske bekymringer og kan bruke mer tid sammen med barnet.

Alle som har barne- eller spedbarnsforsikring kan også benytte seg av vår rådgivningstjeneste Din helsesøster på kveldstid og i helger. 

Relatert innhold

Få 5 % nettrabatt på barneforsikring

 Velg mellom 3 varianter:Månedspris
Standard barneforsikring (inkl. utbetaling ved uførhet på 1 G i inntil 10 år)148 kr
Standard barneforsikring + 0,5 G ekstra uførepensjon frem til 67 år224 kr
Standard barneforsikring + 1 G ekstra uførepensjon frem til 67 år300 kr

Sjekk pris og bestill barneforsikring

 

Barneforsikringen dekker Utbetaling
(1 G =90 068 kr per 1 mai 2015)
Dagpenger ved sykehusopphold1000 kr per døgn* 
Økt pleie- og omsorgsbehovInntil 12 G* 
Invaliditet ved ulykkeInntil 25 G*
Ombygging av boligInnil 2 G* 
Behandligsutgifter ved ulykkeInntil 1 G*
Alvorlig sykdom3 G*
Din helsesøsterGratis personlig rådgivning
Dekkes også etter fylte 26 år: 
Dødsfall1 G*
Utbetaling ved uførhetÅrlig utbetaling på 1 G i inntil 10 år
Valgfri ekstra uførepensjonÅrlig utbetaling frem til 67 år på 0,5 G eller 1 G

*Engangsutbetaling

Les mer om hva vår barneforsikring dekker

Derfor bør du ha barneforsikring

Gutt på 2 år fikk diagnosen epilepsi. Familien hadde tegnet barneforsikring for gutten og forsikringsselskapet utbetalte:

  • 540 408 kroner for økt pleie- og omsorgsbehov da han ble innvilget forhøyet hjelpestønad fra NAV sats 3
  • 42 000 kroner i dagpenger til foreldrene fordi gutten var innlagt på på sykehus i seks uker

Se flere utbetalingseksempler

Vil du ha råd om barneforsikring?

Chatten vår er nå stengt. Våre åpningstider er:

Mandag-torsdag 8-21
Fredag 8-18

Du kan avtale et uforpliktende møte med en av våre rådgivere.