Barneforsikring

Vår barneforsikring gir deg og barnet ditt ekstra økonomisk trygghet hvis noe skulle skje.

Barn og Ung er en av landets beste barne­forsikringer. Forsikringen gjelder hele døgnet, og omfatter både ulykker og sykdommer. 

Barnet beholder forsikringen frem til 26 år. Noen dekninger beholdes også etter dette.

Ekstra uførepensjon

Uførepensjon i inntil 10 år er alltid inkludert i Barn og Ung. I tillegg kan du velge en ekstra uføre­pensjon på 0,5 eller 1 G . Denne kan utbetales helt til fylte 67 år.

Gratis rådgivningstjeneste

Rådgivnings­tjenesten Din helsesøster er alltid inkludert i vår barne­forsikring. Den gir deg kvalifisert helsepersonell å snakke med når din vanlige helse­stasjon er stengt.

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2013 på 85 245 kroner