Barne­forsikring

Velg barneforsikringen som har

  • en av markedets beste uføreforsikringer
  • markedets høyeste beløp for dagpenger
  • rask utbetaling ved sykdom
  • rådgivningstelefonen Din helsesøster

Du kan kjøpe forsikringen når barnet ditt er mellom 3 måneder og 16 år gammelt.

Hvorfor bør jeg ha barneforsikring

Ved sykdom og ulykke kan familien få tilskudd fra det offentlige, men i en vanskelig situasjon kan det være behov for ekstra økonomisk støtte. 

En god barneforsikring kan bidra til at familien slipper unødvendige økonomiske bekymringer og kan bruke mer tid sammen med barnet.

Din helsesøster

Alle som har barne- eller spedbarnsforsikring kan også benytte seg av vår rådgivningstjeneste Din helsesøster på kveldstid og i helger. 

Relatert innhold

Barne­forsikring - Best i test 2015

I november ble vår barneforsikring kåret til best i test for 2015 i Norsk Familieøkonomis årlige test av barneforsikringer.

 MånedsprisUførepensjon
Barneforsikring148 krGir 1 G i 10 år
Valgfri ekstra uførepensjon
+ 0,5 G i tillegg+ 76 krBarneforsikring + 0,5 G til 67 år
+ 1 G i tillegg + 152 krBarneforsikring + 1 G til 67 år

 

Bestill på nett og få 5 % nettrabatt

 

Barneforsikringen dekker Utbetaling
(1 G =90 068 kr per 1 mai 2015)
UførepensjonÅrlig utbetaling på 1 G i inntil 10 år
Valgfri ekstra uførepensjonÅrlig utbetaling frem til 67 år på 0,5 G eller 1 G
Dagpenger ved sykehusopphold1000 kr per døgn* 
Økt pleie- og omsorgsbehovInntil 12 G* 
Invaliditet ved ulykkeInntil 25 G*
Ombygging av boligInnil 2 G* 
Behandligsutgifter ved ulykkeInntil 1 G*
Alvorlig sykdom3 G*
Din helsesøsterPersonlig rådgivning
Dødsfall1 G*

*Engangsutbetaling

Les mer om hva vår barneforsikring dekker

Du kan kjøpe forsikringen når barnet ditt er mellom 3 måneder og 16 år gammelt.

Hvorfor bør jeg ha barneforsikring

Ved sykdom og ulykke kan familien få tilskudd fra det offentlige, men i en vanskelig situasjon kan det være behov for ekstra økonomisk støtte. 

En god barneforsikring kan bidra til at familien slipper unødvendige økonomiske bekymringer og kan bruke mer tid sammen med barnet.

Din helsesøster

Alle som har barne- eller spedbarnsforsikring kan også benytte seg av vår rådgivningstjeneste Din helsesøster på kveldstid og i helger. 

Barneforsikring kjøpt før 1. september 2015.

Har du kjøpt barneforsikring hos oss før 1. september 2015, har forsikringen din et annet navn og innhold enn tabellen over. Hvis du ikke husker hva din barneforsikring inneholder kan du sjekke forsikringsbeviset ditt eller ta kontakt med oss.

Vil du ha råd om barne­forsikring?

Chatten vår er nå stengt. Våre åpningstider er:

Mandag-torsdag 8-21
Fredag 8-18

Du kan avtale et uforpliktende møte med en av våre rådgivere.

barne­forsikring

Derfor bør du ha barneforsikring

Gutt på 2 år fikk diagnosen epilepsi. Familien hadde tegnet barneforsikring for gutten, og forsikringsselskapet utbetalte:

  • 540 408 kroner for økt pleie- og omsorgsbehov da han ble innvilget forhøyet hjelpestønad fra Nav sats 3
  • 42 000 kroner i dagpenger til foreldrene fordi gutten var innlagt på på sykehus i seks uker

Se flere utbetalingseksempler