Konsernsjef i Gjensidige, Helge Leiro Baastad

– Alle må bidra i dugnaden

Verden er i en situasjon som ingen har opplevd maken til. Samtidig opplever vi samhold, og en sterk vilje til å ta vare på hverandre, skriver konsernsjefen i Gjensidige.

Av Helge Leiro Baastad, konsernsjef Gjensidige

Mange opplever nå frykt og uro. For seg selv og sine nærmeste, for fremtiden, og for økonomi og sparepenger.

Gjensidiges oppgave i denne krevende situasjonen er å hjelpe kundene våre, og bidra i den nasjonale dugnaden for å hindre smittespredning.

Lang ventetid

De fleste av våre ansatte arbeider fra hjemmekontor, i tråd med myndighetenes anbefaling. Dette skjer samtidig som vi får flere henvendelser enn noen gang fra kunder som trenger hjelp til å komme hjem, eller som ber om erstatning for avbestilte reiser.

Vi har kalt inn ekstra mannskaper, omdisponert ressurser, og opplevd en fantastisk stå på-vilje blant våre medarbeidere. Likevel vet vi at mange kunder har opplevd ventetid langt utover det vi normalt ville vært bekjent av, og kan bare be om forståelse for at situasjonen har vært spesiell.

Hjelp oss å hjelpe

Vi publiserer løpende informasjon og lister med svar på vanlige spørsmål, både på gjensidige.no og i andre digitale kanaler. Hvis det er noe du lurer på knyttet til korona eller forsikring for øvrig, oppfordrer jeg deg til å se om du finner svar der før du kontakter kunderådgiverne våre.

Det samme gjelder hvis du skal melde erstatningskrav. Du kan bidra til effektiv behandling ved å sende kravet digitalt, enten på gjensidige.no eller i Gjensidige-appen. Da slipper du også ventetid på telefon.

Vi ser at mange kunder har valgt å bruke de digitale kanalene våre. Det er vi svært takknemlige for. Dette gir oss mulighet til å prioritere kunder med akutt behov for hjelp.

Hva med sparepenger og pensjon?

Finansmarkedene er preget av korona, for å si det forsiktig. De fleste av oss har en pensjonsordning som påvirkes av utviklingen i markedene, og mange har sparepenger i fond.

Noen er permittert fra jobben, og har spørsmål om hva dette betyr for pensjonen. Vi har publisert informasjon om disse spørsmålene på gjensidige.no. Der finner du også kontaktinformasjon hvis du vil snakke med en rådgiver.

Se også: Informasjon til bedrifter med pensjon i Gjensidige

Hva med kundeutbyttet?

Gjensidige vil også i år betale utbytte til sine eiere, dersom generalforsamlingen vedtar styrets forslag. Som du sikkert vet videreformidler Gjensidigestiftelsen sin andel av utbyttet til våre kunder. Dermed ligger det til rette for kundeutbytte også i år.

Styret i Gjensidige har vurdert konsekvensene av korona, og valgt å reversere et forslag om utdeling av overskuddskapital. Dette er et føre var-tiltak i tråd med myndighetenes oppfordring, som ikke vil ha betydning for kundeutbyttet.

(Red. anm.: Etter at denne kronikken ble publisert har Finansdepartementet oppfordret banker og forsikringsselskaper til å vente med å betale utbytte. I lys av dette har Gjensidige valgt å utsette sin generalforsamling, og dermed også beslutningen om utbytte.)

La oss gjøre det beste ut av det

Vi er godt vant i Norge, og mange av oss opplever heller ikke nå større problemer enn at vi ikke får reise til hytta. La oss tenke på dem som er direkte rammet, og alle dem som arbeider hardt for å hjelpe. Folk i helsevesenet og andre samfunnskritiske roller gjør nå en uvurderlig innsats for å håndtere krisen.

For oss andre må oppfordringen bli: Bidra solidarisk i dugnaden for å holde pandemien i sjakk. Gjør det beste ut av tiden hjemme. Løs oppgavene på hjemmekontoret etter beste evne, gå tur, se TV, spill brettspill, og bidra så godt vi kan til å holde samfunnet i gang.

Sist oppdatert: