Jente som skriver på PC-tastatur.

På jakt etter din første jobb? Dette er like viktig som lønn

Pensjonssparingen varierer stort mellom ulike arbeidsgivere. Har du en dårlig avtale, kan du tape millioner kroner i pensjon.

Investeringsanalytiker Bendik Liland Wisløff i Gjensidige Pensjonsforsikring.
Bendik Liland Wisløff

Investeringsanalytiker Bendik Liland Wisløff i Gjensidige Pensjonsforsikring har ingen problemer med å forstå at lønn står øverst på prioriteringslisten for mange i forbindelse med jobbsøking. 

– Samtidig er det uheldig at man er så opptatt av penger i dag fremfor penger i morgen. Flere finner det utfordrende å spare, og sliter med å skrenke inn på dagens konsum i bytte mot bedre tider senere. Pensjon er en lukrativ måte å tvinge seg selv til å spare, sier Wisløff. 

Han tror mange har høyere forventninger til hva de vil få utbetalt i pensjon enn hva de i realiteten ligger an til å få. 

– For å unngå å havne i klem den dagen du går av, bør du ta tak allerede nå. Og er du midt oppi en rekrutteringsprosess, er første steg å sjekke pensjonsbetingelsene. 

Investeringsanalytiker Bendik Liland Wisløff i Gjensidige Pensjonsforsikring.
Bendik Liland Wisløff

En lynkjapp innføring..

..i pensjonssystemet i Norge, som er delt opp i tre bolker: 

  1. Folketrygden. Folketrygden sikrer at alle bosatt i Norge får utbetalt en grunnpensjon – uavhengig av om man har vært yrkesaktiv eller ikke. Alle som har vært yrkesaktive får et tillegg som er basert på inntekt og antall år man har jobbet. 

  1. Tjenestepensjon. Dette er pensjonsordningen man får via jobben sin, og som utbetales som et tillegg til pensjonen fra folketrygden. 

  1. Individuell sparing. Du kan forvente å få rundt 46 til 66 prosent av lønnen din i samlet pensjon fra folketrygden og tjenestepensjon. Derfor velger en del å spare av egen lomme, i sparekonto eller fond for eksempel.  

Innskuddspensjon er det vanligste

Som jobbsøkende er det altså bolk nummer to, tjenestepensjonen, du skal se nærmere på. Det finnes ulike former av denne, men den mest vanlige heter innskuddspensjon. Ifølge NHO har cirka ni av ti bedrifter denne pensjonsordningen. 

– Hver måned når du får utbetalt lønn, sparer arbeidsgiveren din en prosentsats av lønnen og plasserer disse pengene hos en pensjonsleverandør. Der blir pengene forvaltet, for å gi deg mest mulig pensjon og sikre pengene mot inflasjon – at de ikke taper seg i verdi, forklarer Wisløff. 

Bedriften må spare minimum to prosent av lønn opptil 12 G. G står for grunnbeløpet i folketrygden, og ligger per 1. mai 2023 på 118 620 kroner.

– Dette er hva bedriften plikter til å spare av den ansattes lønn, men man kan velge å spare enda mer. Maksimalsatsen er syv prosent av lønn opptil 12 G. Bedriften kan altså velge sparesatser som ligger mellom to og syv prosent, sier investeringsanalytikeren og legger til: 

– På lønn mellom 7,1 G og 12 G kan det spares en tilleggssats på 18,1 prosent. 

Jo høyere prosentsats, jo bedre pensjonsordning

Det er denne prosentsatsen som er interessant når du er i en rekrutteringsprosess. Ifølge Wisløff er det overraskende mange bedrifter som ligger i den lavere delen av skalaen. 

– Og da kommer du til å få det trangt den dagen du går av. Blir du derimot tilbudt syv prosent, er dette en god pensjonsordning som det er grunn til å være fornøyd med. 

Han minner om at folketrygden utbetales så lenge du lever, men at innskuddspensjonen kun utbetales over ti år ved pensjonsalder på 67. Når dine ti år har gått, er det tomt. 

– Nettopp derfor er det lurt å ha spart på egen hånd i tillegg. 

Se på disse forskjellene

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea.
Derya Incedursun

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea er enig med Gjensidiges investeringsanalytiker. 

– Sparer arbeidsgiver mellom fem og syv prosent, har du en god pensjonsordning. Sparer arbeidsgiver mellom to og tre prosent, har du en dårlig pensjonsavtale og kan tape opptil flere hundre tusen eller et par millioner kroner i pensjon, sier hun. 

Incedursun viser til noen eksempler, med utgangspunkt i følgende tall: 

○ Inntektsgrunnlag: 600 000 kroner

○ Årlige innbetalinger (spareår) i 40 år 

○ Forventet avkastning i oppsparingsperioden: seks prosent 

○ Lønnsvekst: tre prosent 

○ Inflasjon: to prosent 

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea.
Derya Incedursun

Arbeidsgiver sparer to prosent 

Første års innbetaling: 12 000 kroner 

Årlig utbetaling før skatt: 298 232 kroner 

Oppspart beløp etter 40 år: 2 978 040 kroner 

Arbeidsgiver sparer fire prosent 

Første års innbetaling: 24 000 kroner 

Årlig utbetaling før skatt: 596 464 kroner 

Oppspart beløp etter 40 år: 5 956 081 kroner 

Arbeidsgiver sparer syv prosent 

Første års innbetaling: 42 000 kroner 

Årlig utbetaling før skatt: 1 043 812 kroner 

Oppspart beløp etter 40 år: 10 423 141 kroner 

Blitt tilbudt betingelser du ikke er fornøyd med?

Alle i bedriften får samme pensjonsordning, og denne kan derfor ikke forhandles på. Noe du derimot kan prøve er å forhandle om høyere lønn, og heller spare ekstra til pensjon på egen hånd, påminner Incedursun. Sier bedriften «nei» til høyere lønn, kan du vurdere følgende alternativer: 

○ Forhandle om andre fordeler som kan veie opp for den dårlige pensjonsordningen, for eksempel fleksibel arbeidstid, parkeringsplass eller utdanningsstøtte. 

○ Takke nei til jobben og søke andre arbeidsplasser med bedre pensjonssparing. 

○ Takke ja til stillingen og etter hvert se etter nye muligheter og arbeidsplasser som tilbyr bedre pensjonssparing. 

Romslig eller stramt som pensjonist?

Hvis du lurer på hva du ligger an til å få utbetalt, kan du enkelt sjekke dette på Gjensidiges nettsider. Når du blir pensjonist, går lønnen ned og fritiden opp, minner Bendik Liland Wisløff. 

– Still deg spørsmålet: «Vil jeg ha det romslig økonomisk eller leve stramt?». Mange utsetter å ta tak i pensjon til de er godt ut i 50-årene, noe som er lovlig sent. Begynner du å spare tidlig, vil dessuten rentes rente-effekten ha stor påvirkning på hvor mye du får utbetalt, sier han. 

Hvor mye du bør spare, hvilken sparemåte du bør benytte og hvordan pengene plasseres avhenger blant annet av alder, økonomi, livssituasjon og livsstilen du ønsker å ha som pensjonist. Wisløff minner om at det er gunstig å ha stor aksjeeksponering som ung, da forventet avkastning er høyere. Når det er lang tid til pensjonsalder, tåler man også i større grad at det svinger i perioder. 

– Gjensidige tilbyr to spareløsninger for privat sparing: fondskonto og individuell pensjonssparing (IPS). Velger du første, plasserer du enten pengene i en av pensjonsprofilene våre eller i enkeltfond du plukker selv. Med IPS plasseres pengene på tilsvarende måte, men kan ikke hentes ut før fylte 62 år. Du får skattefordel, i tillegg til at beløpet vil høste frukter av rentes rente, avslutter Wisløff. 

Sist oppdatert: