Bildet viser en kvinne som snakker i telefon

Selvstendig næringsdrivende? Dette må du vite om pensjon

Som selvstendig næringsdrivende må du spare til pensjon på egenhånd. Hvilken pensjonssparing som lønner seg avhenger av inntektsnivået ditt, ifølge skatteadvokat.

Pensjonsforsker Axel West Pedersen. Foto: OsloMet.
Axel West Pedersen. Foto: OsloMet

Pensjon er ifølge pensjonsforsker Axel West Pedersen, noe mange synes er komplisert. For å forstå hva slags pensjonssparing du bør gå for, mener han du først må vite hvordan folketrygden i Norge fungerer.

– I pensjonssystemet i folketrygden, opptjener du pensjon fra første krone du tjener og hvert år du jobber – både som ansatt og som selvstendig næringsdrivende, sier han.

Han forklarer at staten setter av et beløp tilsvarende 18,1 prosent av brutto inntekt på en konto hos NAV. Det gjelder kun ved inntekt opptil 7,1 G, eller vel 840 000 kroner.

– Pengene som har bygget seg opp gjennom livet blir så omgjort til en løpende alderspensjon når du starter uttaket av pensjon, sier Pedersen.

Mens det er lovpålagt for arbeidsgivere å sørge for pensjonssparing for sine ansatte, må selvstendig næringsdrivende som ønsker mer pensjon enn det som opparbeides gjennom folketrygden sørge for dette selv, ifølge forskeren.

– Om selvstendig næringsdrivende ikke setter opp en eller annen form for pensjonssparing til seg selv, vil de ende opp med svært lave utbetalinger den dagen de blir pensjonister, forklarer forskeren.

Pensjonsforsker Axel West Pedersen. Foto: OsloMet.
Axel West Pedersen. Foto: OsloMet

Skattefordeler ved pensjonssparing gjennom bedriften

Rådgiver og advokat i Skattebetalerforeningen, Per-Ole Hegdahl. Foto: Bo Mathisen.
Per-Ole Hegdahl. Foto: Bo Mathisen.

Per-Ole Hegdahl er leder av skatteavdelingen i Danske Bank. Han forteller at det kan være skattemessige fordeler hvis du oppretter pensjonssparing gjennom enkeltpersonforetaket.

– Som selvstendig næringsdrivende kan du på lik linje med selskaper med ansatte sette opp en innskuddspensjon for deg selv. Fra og med 1. januar 2023 kan også enkeltpersonforetak spare pensjon fra første krone med denne pensjonsordningen. Gjennom innskuddspensjon kan du sette av mellom to og syv prosent av personinntektene – alt ut ifra hvor mye du ønsker å spare til pensjon, sier han.

Hegdahl minner om at det er din beregnede personinntekt som er beregningsgrunnlaget for hva du skal betale i skatt.

– Siden pensjonssparingen fradragsføres mot virksomhetsinntekten på lik linje med andre utgifter, ser vi at pensjonssparingen blir svært gunstig fordi denne også reduserer personinntekten tilsvarende, noe som gjør at du også betaler mindre skatt. Baksiden av medaljen er at redusert personinntekt også vil gi redusert pensjonssparing gjennom folketrygden, sier han.

Han poengterer derfor at denne pensjonsspareordningen lønner seg mest for selvstendig næringsdrivende som har en inntekt som er høyere enn 7,1 G.

– Også for denne gruppen kan innskuddspensjon være fornuftig. For inntektsåret 2022 kan selvstendig næringsdrivende sette av slik innskuddspensjon og fortsatt få skattefradrag frem til 31. mars, opplyser Hegdahl.

Rådgiver og advokat i Skattebetalerforeningen, Per-Ole Hegdahl. Foto: Bo Mathisen.
Per-Ole Hegdahl. Foto: Bo Mathisen.

Mange sparer privat

Hegdahl har flere ganger erfart at selvstendig næringsdrivende nedprioriterer pensjonssparing, både på grunn av et kronglete system, men også fordi de prioriterer andre utgifter.

– Siden selvstendig næringsdrivende ikke er pålagt å spare til pensjon selv, blir ikke dette alltid prioritert. Mitt råd er å søke kyndig hjelp for å beregne hvordan økonomien blir når du slutter å jobbe, sier Hegdahl.

Hallgrim Eggen Stjern
Hallgrim Eggen Stjern

Dette kjenner distribusjonsutvikler i Gjensidige, Hallgrim Stjern, også til. Han legger til at det er mange måter å spare til pensjonstilværelsen på.

– Å betale ned ekstra på boliglånet eller å sette penger i aksjefond vil også være fine måter å spare til pensjonstilværelsen. Det er imidlertid ustrukturert sparing, og gir derfor ikke samme skattefordeler som pensjonsspareproduktene, sier Stjern.

Han anbefaler derfor også alle som er usikre på hvordan økonomien blir som pensjonist til å ta kontakt med en pensjonsrådgiver for å avklare hvilke muligheter som finnes.

Hallgrim Eggen Stjern
Hallgrim Eggen Stjern