Åge Sætrevik, investeringsdirektør i Gjensidige

– Viktig å tenke langsiktig

Koronasituasjonen har ført til store fall på verdens børser. Her er investeringsdirektørens anbefaling til deg som sparer til pensjon eller har sparepenger i fond.

Av Åge Sætrevik, investeringsdirektør i Gjensidige

Gjensidige får mange henvendelser fra kunder som er bekymret for sparepengene sine. Folk som har satt av penger til pensjonisttilværelsen eller andre formål, må konstatere at fondsandelene deres har blitt mye mindre verdt.

I tillegg rammer fallet i verdipapirmarkedene verdien på pensjonssparingen som skjer i arbeidsgivernes regi, tjenestepensjonen.

Pensjonssparing er langsiktig sparing

Vi som jobber i finansbransjen må være ærlige om at også vi kjenner usikkerhet. Ja, til og med frykt. Det viser med all tydelighet utviklingen på verdens børser. Ingen kan si noe sikkert om utviklingen i aksje- og kredittmarkedene i tiden som kommer.

Samtidig er det slik at aksjemarkedet kjennetegnes av risiko for verdisvingninger. Det er denne risikoen som på lang sikt skal gi deg høyere avkastning enn investeringer i rente- og kredittmarkedene. Samtidig er det vår jobb å minimere risikoen innenfor spareprofilen kunden har valgt.

Det vi gjør, er å spre risikoen. Det skjer blant annet ved at vi fordeler kundenes investeringer på hundrevis av selskaper i både aksje- og rentemarkedet. Mange selskaper risikerer å gå konkurs som følge av koronasituasjonen. Men det er en forsvinnende liten mulighet for at «alle» gjør det og at verdien av investeringen din går i null.

«Når vi forvalter folks sparepenger, er det jobben vår å minimere risikoen»

Hva bør du gjøre?

Hvorvidt du bør stanse eller ta en pause i sparingen – eller rett og slett selge fondsandeler – avhenger av hvilken spareprofil du har og om du er komfortabel med den. Dette vurderer du blant annet ut fra din egen alder og generelle økonomiske situasjon.

Hvis det at du setter sparingen på pause eller setter av mindre gir bedre nattesøvn eller frigir midler du trenger i hverdagen, kan det være et godt valg. Hvis du ikke er komfortabel med at verdien av det du allerede har spart svinger kraftig, kan du endre profil til en som har en mindre andel i aksjefond.

Det er dessverre ikke mulig å gi generelle svar som også er tilpasset den enkeltes situasjon. Gjensidiges generelle anbefaling er likevel at du bør opprettholde sparingen din hvis du kan – og at du beholder spareprofilen du har i dag. Vi anbefaler deg i hvert fall ikke å selge med mindre du virkelig trenger penger nå. Vårt budskap er at du bør være langsiktig i sparingen din.

Nedturer blir avløst av oppturer

Bakgrunnen for anbefalingen er at pensjonssparing og annen fondssparing er sparing med såkalt lang horisont. Historien viser oss at nedgangstider i aksjemarkedet blir avløst av oppgangstider. Over tid har oppturene vært større enn nedturene.

Hovedregelen er at man tjener på å spare langsiktig i verdipapirer – selv om det selvsagt er mulig å være maksimalt uheldig med tidspunktet for når man kjøper eller selger.

Reduserer risiko automatisk

Til deg som kanskje er ekstra urolig nå fordi du nærmer deg pensjonsalderen: Du skal vite at alle Gjensidiges pensjonsprofiler automatisk trapper ned investeringene i aksjefond til fordel for obligasjons- og rentefond de siste årene før pensjonsalder. På den måten skjermes sparepengene fra de største svingningene i markedet i perioden før du skal begynne å ta dem ut.

Når det gjelder tjenestepensjonen, har de fleste av våre kunder Alderstilpasset pensjonsprofil. Det betyr at alt som blir spart for deg frem til du fyller 31 år blir plassert i aksjefond. Deretter blir denne andelen redusert gradvis frem mot pensjonsalder. På denne måten blir pensjonen din mindre utsatt for svingninger på verdens børser.

Enten du sparer privat eller har tjenestepensjon hos oss, kan du logge deg inn på gjensidige.no for å se hvordan pengene dine er investert.

«Hovedregelen er at man tjener på å spare langsiktig i verdipapirer»

Kjøp aksjer til ekstra høy risiko

Til slutt: Mange lurer på om dette er tiden for å kjøpe aksjer og aksjefond. Til disse svarer vi (igjen) at historien viser at aksjemarkedene stiger etter store fall. Samtidig må du være klar over at risikoen er ekstra høy i dagens marked. Markedene kan falle mer før bunnen er nådd. Derfor må du ha lang tidshorisont på investeringene dine.

Vil du ha ytterligere hjelp og råd om pensjons- og annen fondssparing, kan du lese Gjensidiges svar på spørsmål om henholdsvis privat fondssparing eller tjenestepensjon.

Hvis du ikke får svar på det du lurer på eller trenger personlig rådgivning, kan du kontakte oss.

Sist oppdatert: