Bildet viser en håndverker som står ved siden av arbeidsbilen sin med armene i kors.

Bruker du arbeidsbilen privat? Se opp for skattesmell!

Er du håndverker og bruker bilen både til jobb og privat? En arbeidsbil kan både gi fradragsrett og skatteplikt, ifølge Skatteetaten. Dette må du vite for å unngå økonomisk smell.

Bildet viser produktsjef for Næringsliv Motor i Gjensidige, Espen Johansen.
Espen Johansen

Tall fra SSB viser at antallet registrerte varebiler i Norge har økt betraktelig de siste årene, og i dag ruller mer enn 500 000 norskregistrerte varebiler på veiene her til lands.

Bruker du bilen både til arbeid og privat, er det viktig å ha oversikt over hvordan det kan påvirke forsikringen, råder produktsjef Espen Johansen i Gjensidige.

– Det er for eksempel hensiktsmessig å vite hva som skjer om du skader bilen ved et uhell, og om du kan tjene opp forsikringsbonus ved hjelp av bilen du bruker i jobben, sier Johansen.

I tillegg kan en situasjon med en bil som både brukes til arbeid og privat gi skattemessige retter og plikter, opplyser Skatteetaten.

Bildet viser produktsjef for Næringsliv Motor i Gjensidige, Espen Johansen.
Espen Johansen

Plikter og rettigheter

Bildet viser seksjonssjef i Skatteetaten Lene Marie Ringså. Foto: Baard Brinchmann Loevvig.
Seksjonssjef i Skatteetaten Lene Marie Ringså. Foto: Baard Brinchmann Loevvig

Hvis du har ditt eget enkeltpersonforetak eller deltar i et ansvarlig selskap, kan arbeidsbilen gi deg fradragsrett, ifølge Skatteetaten. Om du derimot er ansatt i en bedrift og disponerer bedriftens arbeidskjøretøy, kan privat bruk av bilen utløse skatteplikt.

I begge tilfeller vil det være hensiktsmessig, kanskje til og med avgjørende, å føre kjørebok. Det er en nyttig måte å dokumentere bilbruken din på, og det kan hjelpe deg med å skille mellom arbeidsrelatert og privat bruk av bilen.

– Skattyter har ikke plikt til å føre kjørebok. Men en nøyaktig ført kjørebok vil for skattyter oftest være en avgjørende dokumentasjon for yrkeskjøringen, forklarer Lene Marie Ringså, seksjonssjef i Skatteetaten.

Når det gjelder skattemessige utregninger vil arbeidsbilens listepris være et utgangspunkt. Den finner du på Skatteetaten sine nettsider.

– For bilmodeller som ikke har listepris i Norge, må det skjønnsmessig fastsettes en pris med utgangspunkt i pris for tilsvarende bilmodell i Norge, opplyser seksjonssjef Ringså.

Bildet viser seksjonssjef i Skatteetaten Lene Marie Ringså. Foto: Baard Brinchmann Loevvig.
Seksjonssjef i Skatteetaten Lene Marie Ringså. Foto: Baard Brinchmann Loevvig

Kan fortsatt opptjene bonus

Dersom arbeidsbilen er den eneste bilen du bruker både på jobb og privat, er det lurt å undersøke hvordan bonusopptjening på forsikringen fungerer.

– Du får høyere bonus om du kjører skadefritt. Ulike forsikringsselskaper har ulike retningslinjer når det gjelder startbonus på privatbilen for dem som har hatt arbeidsbil. Hos Gjensidige kan du få startbonus på opptil 70 prosent dersom du har kjørt skadefritt i tre år eller mer. Om arbeidsbilen ikke hadde vært skattepliktig, ville Gjensidige kunne tilbudt deg en startbonus på 60 prosent. Du må imidlertid kunne dokumentere at du har brukt bilen og at bruken har vært skadefri, forklarer Johansen i Gjensidige.

Hva skjer om ulykken er ute?

Johansen forklarer at Gjensidige tilbyr fire ulike forsikringer for arbeidsbil, eller næringsbil som selskapet kaller det.

– Du kan velge mellom Bil Pluss, Bil Kasko, Bil Delkasko og Bil Ansvar. De passer ulike behov, samt hvor sikret du ønsker å være i tilfelle noe skulle skje. Mange er fullstendig avhengig av bilen for å få gjennomført arbeidsoppgavene sine. Da vil en leiebil være veldig nyttig når uhellet er ute med arbeidsbilen, noe Bil Pluss og Bil Kasko dekker. Har du forsikret en varebil, kan du få varebil som leiebil også. Dersom du har mye ekstrautstyr eller verktøy i bilen din, kan man øke summer og kjøpe tilleggsdekninger for å få dette forsikret, forteller han.

– Bedre å være føre var

Johansen anbefaler å ta kontakt med forsikringsselskapet ditt og Skatteetaten, eller andre som kan bistå deg dersom du er i tvil om forsikrings- eller skattespørsmål knyttet til privat bruk av arbeidsbilen.

– Det er bedre å være føre var enn å ikke være forberedt når det smeller – enten det er snakk om en skattesmell eller en kollisjon, avslutter Johansen.

Sist oppdatert: