Jente sitter alene i sofa.

Barn rammes oftere av sykdom enn ulykker

Mange tenker at en barneforsikring først og fremst er viktig å ha om det skulle skje en ulykke, men sjansen for at barnet har behov for forsikring på grunn av sykdom er langt større, sier barneforsikringsekspert.

Ann-Mari Tollefsrud Boge
Ann-Mari Tollefsrud Boge

Gjensidiges barneforsikringsansvarlig Ann-Mari Tollefsrud Boge understreker at det er viktig å ha en barneforsikring som dekker ved sykdom.

– Vi er blitt flinkere til å sikre oss mot ulykker, gjennom blant annet bruk av hjelm og annet sikkerhetsutstyr. Men det å sikre seg mot sykdommer som diabetes, astma og allergier, eller en tilstand som ADHD, er så og si umulig, så det er helt klart risikoen for sykdom som er den viktigste årsaken til at en har behov for barneforsikring, sier Boge.

Ann-Mari Tollefsrud Boge
Ann-Mari Tollefsrud Boge

Færre ulykker, men mange bekymringer

Tall fra Folkehelseinstituttet bekrefter at dødeligheten som følge av ulykker er blitt betydelig redusert de ti siste årene. Nedgangen skyldes blant annet langt færre dødsfall i trafikkulykker og drukningsulykker. På den andre siden har antallet barn som får kreft vært stabilt i mange år, og ifølge helsenorge.no rammes rundt 150 barn under 15 år av kreft hvert år.

Boge trekker frem en kundeundersøkelse i Gjensidige som viser at foreldre også bekymrer seg over at barna skal bli mobbet, slite på skolen og ikke komme seg ut i jobb.

Ta kontakt med forsikringsselskapet så tidlig som mulig

– Statistikk fra NAV viser at psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser er hovedårsaken til at unge ikke klarer å jobbe og dermed blir uføre i dag. Det er derfor viktig å velge en barneforsikring som dekker nettopp disse lidelsene, sier hun.

Uavhengig av hva som utløser behovet for å bruke barneforsikringen man har tegnet, oppfordrer Boge til å ta kontakt med forsikringsselskapet tidlig.

– Det er viktig at man melder fra til oss så tidlig som mulig. Slik kan vi raskt vurdere hvorvidt det kan være grunnlag for en mulig erstatningsutbetaling eller ikke. På denne måten får vi økt forutsigbarhet og mulighet til å hjelpe barnet på best mulige måte, avslutter Boge.

Slik utbetaler Gjensidige forsikringspengene

Sist oppdatert: