Snekker, drill, terrasse

Bygge på boligen? Nå løsnes det på reglene

Fra 1. mai kan du bygge høyere terrasse og mindre tilbygg på egen eiendom, uten å søke kommunen om godkjennelse. Plan- og Bygningsetaten sier boligeiere har mye å vinne på å sette seg godt inn i reglene.

Jon Erik Reite Bang fra Plan- og Bygningsetaten i Oslo
Jon Erik Reite Bang

Tidligere måtte man søke kommunen om tillatelse ved oppføring av terrasse som er høyere enn en halv meter over ferdig planert terreng, men med de nye reglene fra regjeringen kan du bygge terrasse på inntil én meter høyde fra terrenget, uten søknad. Enhetsleder i Plan- og Bygningsetaten i Oslo, Jon Erik Reite Bang, opplyser om at det er noen begrensninger du bør være klar over. 

– Meteren skal måles fra der terrenget er i dag. Terrassen skal være forbundet med en bygning, og ikke stikke lenger ut enn fire meter fra fasaden, sier Bang, og legger til: 

– Du må også sikre minimum én meter avstand til naboen.

Jon Erik Reite Bang fra Plan- og Bygningsetaten i Oslo
Jon Erik Reite Bang

Sjekk opp boligens reguleringsplan

Når boligeiere slipper å søke kommunen om tillatelse, sparer det den enkelte for en potensielt lang og kostbar saksbehandlingstid ifølge Bang. Han er likevel bekymret for at de nye reglene legger et for stort ansvar på boligeierne. 

– Alle eiendommer har en reguleringsplan hvor det er nedfelt hvor mye du har lov til å bygge. Hvor mye bebygd areal du kan ha på tomten avhenger som regel av størrelsen på tomten din. Særlig i byer og tettbygde strøk er det mange eiendommer som allerede har «makset» denne grensen, forklarer Bang, og legger til:

– Bygningsdeler som er mer enn en halv meter over terreng skal medregnes i bebygd areal. Dette er de mange som glemmer. De nasjonale målereglene finner du på direktoratets sider. 

Han anbefaler alle som går med byggeplaner om å sjekke opp eiendommens reguleringsplan ved å gå inn på kommunens nettsider, eller kontakte kommunen direkte for veiledning. 

– Dessverre ser vi at det er mange som ikke sjekker opp dette godt nok. Konsekvensene ved å overskride grensene kan være å måtte rive. Det er utrolig kjedelig for huseier og krever i tillegg unødig mye ressurser fra kommunen, forklarer Bang.

Tilbygg uten søknad

Fra 1. mai blir det også mulig å bygge på huset eller hytta med inntil 15 kvadratmeter uten å søke om tillatelse. Tidligere har det ifølge Bang kun vært lov med slike tilbygg når det er snakk om rom som ikke skal brukes til varig opphold.  

– Med de nye reglene kan du også bygge på rom skal brukes til opphold, som bad, kjøkken eller soverom. Kravet er at bygget ligger minst fire meter fra nabogrensen. Også her er det viktig at boligeiere sjekker opp hvor mye byggeareal de har til rådighet i reguleringsplanen, eller at de ikke bygger i strid med regulerte byggegrenser, sier Bang.  

Han forklarer videre at boligeiere, som bor i sameie gjennom borettslag eller tomannsbolig, kan være underlagt egne regler.  

– I slike sameier kan det være privatrettslige forhold som er til hinder for at det kan bygges. Den som bygger på felles eiendom, bør derfor skaffe seg nødvendige private avtaler, sier Bang.  

Noen bor på eiendommer med kulturminneverdi, som er regulert til bevaring og derfor ikke kan bygges på.  

– Dette kan typisk være eldre bygninger som for eksempel en del av trehusene i Stavanger eller på Vålerenga i Oslo, men det kan også være bygninger som er tegnet av en kjent arkitekt eller tilhører et bomiljø med et enhetlig uttrykk, som for eksempel atriumbebyggelsen på Ammerud i Oslo, forklarer Bang.  

Dette kan du gjøre selv

Jonas Johansen i Johansen Bygg & Eiendom
Jonas Johansen

Når du har forsikret deg om at du har mulighet til å bygge på boligen, anbefaler tømrer i Johansen Bygg & Eiendom, Jonas Johansen, å undersøke hva du kan gjøre selv og hva du bør legge bort til en håndverker.  

– Terrasse kan du bygge selv, og det er mange som får til et godt resultat på egenhånd. Samtidig får vi ofte henvendelser fra privatpersoner som har prøvd seg, men er misfornøyd med resultatet eller ser at oppbygningen har blitt feil. Et klassisk problem er da at terrassen ikke er stiv nok, forklarer Johansen.  

Når det gjelder tilbygg er det også lov til å sette opp dette på egenhånd, men dersom tilbygget har behov for vann eller strøm må du få profesjonell hjelp, ifølge Johansen.  

– Vannrør og strømkabler må kobles av en autorisert rørlegger eller elektriker. Et tilbygg kan være svært krevende å skulle bygge selv. Det er mye som må planlegges før oppstart, og flere regler og forskrifter som må følges. Det er et prosjekt for viderekommende, og det kan være lurt å tenke seg godt om før en begynner med det på egenhånd, sier Johansen.  

Han får støtte av tømrer og rådgiver i Gjensidige, Simon Olsen.  

– Tilbygg på en bolig berører bærekonstruksjonen, og det er mange kritiske overganger mellom nytt og gammelt som krever gode tekniske løsninger. Siden en mangelfull bærekonstruksjon i ytterste konsekvens kan kollapse mener jeg man bør ha like stor respekt for dette som for eksempel elektrisk arbeid, sier Simon.

Johansen anbefaler alle som skal bygge tilbygg eller terrasse selv, om å rødføre seg med en håndverker. 

– Det kan lønne seg å betale en fagmann noen timer for å være med i planleggingsprosessen. En håndverker kan gi deg tegninger, mål og riktig dimensjonering på materialer, forklarer Johansen.  

Jonas Johansen i Johansen Bygg & Eiendom
Jonas Johansen

Trygghet og garanti

Simon Olsen i Gjensidige
Simon Olsen

Olsen i Gjensidige forteller at du har reklamasjonsrett dersom du har brukt håndverkere og det skulle oppstå feil og mangler i ettertid, et gode du ikke har om du gjør jobben selv.  

– Håndverkerfirma er i hovedsak de som skal rydde opp etter seg, men hvis selskapet går konkurs eller ikke ordner opp kan kunder med Hus Pluss eller Hytte Pluss melde inn dette. Følgeskader som oppstår inntil ti år etter utført arbeid vurderes av forsikringen, forklarer Olsen, før han avslutter:

– Hvis du opplever håndverkerfeil, er det viktig å ta tak i problematikken så tidlig som mulig, slik at ikke ødeleggelsene blir større enn de må.

Simon Olsen i Gjensidige
Simon Olsen

Sist oppdatert: