Hytte­forsikring

Vår hytte­forsikring har fullverdi­garanti og sikrer deg mot brann, tyveri og naturskader.

Fullverdigaranti

Ved totalskade betaler vi alle kostnader i forbindelse med gjenoppbygging av hytta – uten fradrag for aldring og slitasje.

Utleie

Leier du ut fritids­boligen i perioder? Vi erstatter skader som leietaker har påført huset og som ikke skyldes slitasje.

Ekstradekninger i Hytte Pluss

Hvis du ønsker en mer omfattende forsikring, anbefaler vi Hytte Pluss. Da får du hjelp i kampen mot skadeinsekter, og er dekket mot råtesopp og følgeskader.

I tillegg gir vi deg feriegaranti: Du kan få inntil 50 000 kroner til alternativ ferie hvis den planlagte hytteferien må avlyses på grunn av skade.

Les om hytte­forsikring i detaljer

Relatert innhold

Fullverdigaranti

Ved totalskade betaler vi alle kostnader i forbindelse med gjenoppbygging av hytta – uten fradrag for aldring og slitasje.

Utleie

Leier du ut fritids­boligen i perioder? Vi erstatter skader som leietaker har påført huset og som ikke skyldes slitasje.

Ekstradekninger i Hytte Pluss

Hvis du ønsker en mer omfattende forsikring, anbefaler vi Hytte Pluss. Da får du hjelp i kampen mot skadeinsekter, og er dekket mot råtesopp og følgeskader.

I tillegg gir vi deg feriegaranti: Du kan få inntil 50 000 kroner til alternativ ferie hvis den planlagte hytteferien må avlyses på grunn av skade.

Les om hytte­forsikring i detaljer

Få 10 % nettrabatt

Kjøper du hytteforsikring på nett, får du 10 % rabatt. Nettrabatten kommer i tillegg til andre rabatter du har krav på.