Hytte­forsikring

Vår hytte­forsikring har fullverdi­garanti og sikrer deg mot brann, tyveri og naturskader.

Fullverdigaranti

Ved totalskade betaler vi alle kostnader i forbindelse med gjenoppbygging av hytta – uten fradrag for aldring og slitasje.

Utleie

Leier du ut fritids­boligen i perioder? Vi erstatter skader som leietaker har påført huset og som ikke skyldes slitasje.

Ekstradekninger i Hytte Pluss

Hvis du ønsker en mer omfattende forsikring, anbefaler vi Hytte Pluss. Da får du hjelp i kampen mot skadeinnsekter, og er dekket mot råtesopp og følgeskader.

I tillegg gir vi deg feriegaranti: Du kan få inntil 50 000 kroner til alternativ ferie hvis den planlagte hytteferien må avlyses på grunn av skade.

Les om hytte­forsikring i detaljer

Relatert innhold

Fullverdigaranti

Ved totalskade betaler vi alle kostnader i forbindelse med gjenoppbygging av hytta – uten fradrag for aldring og slitasje.

Utleie

Leier du ut fritids­boligen i perioder? Vi erstatter skader som leietaker har påført huset og som ikke skyldes slitasje.

Ekstradekninger i Hytte Pluss

Hvis du ønsker en mer omfattende forsikring, anbefaler vi Hytte Pluss. Da får du hjelp i kampen mot skadeinnsekter, og er dekket mot råtesopp og følgeskader.

I tillegg gir vi deg feriegaranti: Du kan få inntil 50 000 kroner til alternativ ferie hvis den planlagte hytteferien må avlyses på grunn av skade.

Les om hytte­forsikring i detaljer

Få 10 % nettrabatt

Kjøper du hytte forsikring på nett, får du 10 % rabatt. Nettrabatten kommer i tillegg til andre rabatter du har krav på.

Velg forsikring

 Hytte PlussHytte   
 Hytte Pluss dekker flere typer skader enn Hytte.Hytte dekker de vanligste skadetypene.
Fullverdigaranti   
Bygningsskader    
Total gjenoppføring ved mer enn 75 % skade   
Skader på hageanlegg   
Ombygging for rullestolbruker   
Husleietap   
Rettslige erstatningsansvar   
Rettshjelp   
Skader etter gnagere  
Skader etter sopp og råte  
Bekjempelse av skadeinsekter  
Følgeskader etter utett tak/vegg  
Følgeskader av håndverksfeil   
Feriegaranti