Husforsikring i detaljer

Vi tilbyr 2 husforsikringer – Hus og Hus Pluss. Pluss gir deg flest dekninger, og kan blant annet hjelpe deg ved

 • råte- og insektsskader
 • skader på våtrom
 • følgeskader etter håndverksfeil

Sjekk din pris på husforsikring

Default

Dette dekkes av Hus

Fullverdigaranti   

Vi garanterer å betale alle kostnader i forbindelse med gjenoppbygging av huset, uten fradrag for aldring og slitasje.

Total gjenoppføring ved mer enn 75 % skade

Når det ikke er mulig eller hensiktsmessig å reparere boligen, kaller vi det totalskade. I slike tilfeller er det lurt å bygge helt ny bolig.

Du får du tilbud om total gjenoppføring hvis bygget er skadet mer enn 75 %. Det betyr at vi kan rive bygningsrester og gammel grunnmur, og starte på nytt.

Skader på bygning og hageanlegg

Vi dekker

 • brannskader
 • vannskader
 • tyveriskader
 • naturskader (etter skred, flom, storm etc.)
 • bekjempelse av – og skader etter – rotter og andre gnagere

Skader på bygning og hageanlegg (som trær, varmekabler eller lignende) dekkes med ubegrenset sum.

Skader på fastmontert brygge tilknyttet huset dekkes etter naturskade og med inntil 100 000 kroner.

Utleie

Hvis utleie er angitt i forsikringsdokumentene, dekkes

 • økonomisk tap etter skadeverk påført av leietaker (egenandelen er 3 måneders husleie)
 • misligholdt husleie. De tre første månedene av misligholdt husleie dekkes ikke, men du får dekket fra og med mnd 4-9 (totalt inntil seks måneder). Gjelder kun en gang per leietaker.
 • nødvendige utgifter i forbindelse med utkastelse med inntil 20 000 kroner (egenandelen er 3 måneders husleie)
Ansvar og rettshjelp

Vi dekker rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting, for eksempel hvis trampolinen blir tatt av vinden og skader eiendeler hos naboen. Egenandel for ansvar er 4 000 kroner.

Hvis du som eier av bygningen er part i en tvist, dekker vi utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner. Egenandelen for rettshjelp er 4 000 kroner, pluss 20 % av det overstigende beløpet.

Ombygging for rullestolbruker

Hvis et medlem av husstanden blir rullestolbruker etter ulykkesskade – eller får et barn som er avhengig av rullestol på grunn av medfødt handikap – dekker vi ombygging av boligen med inntil 250 000 kroner.

Bygg under oppføring og til-/påbygging For bygg under oppføring og til-/påbygging dekkes materialer til bygget når dette lagres i låst container/inne i bygget, brakker, lagerskur og containere på byggeplassen og ansvarsforsikring for privat byggherre, herunder skade på ting som oppstår ved graving, sprengning, peling, spruting og riving, samt ras, jordforskyvning, dambrudd og setning i grunnen.
Hus Pluss gir deg alle dekningene i Hus – og mye mer
Icon-tip

Dette dekkes av Hus Pluss

Råte- og insektsskader 

Hus Pluss dekker skade (nedbryting) etter råtesopp og insekter. Har du flere bygg på eiendommen, dekkes slike skader i alle bygg som er fullverdi­forsikret og nevnt i vilkårene.

For å gi deg en best mulig forsikring, samarbeider vi med Norsk Hussopp Forsikring (NHF). Kontakt NHF direkte (telefon 22 28 31 50 eller hussoppen.no) hvis du skulle få råtesopp eller et insektangrep, så gjør selskapet opp skadene direkte.

Noen ganger er det nødvendig å se nærmere på bygget. Da dekker Norsk Hussopp Forsikring disse kostnadene.

Vi dekker ikke råteskader på dører, vinduer, lekter på yttertak/tak og utvendig treverk, eller sopp som kun skjemmer treverket.

Bekjempelse av skadeinsekter

Hus Pluss dekker kostnader ved bekjempelse av skjeggkre, stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakk, veggedyr og andre skadeinsekter.

Følgeskader etter utett tak/vegg

Du har selv ansvar for å vedlikeholde tak og vegger slik at det ikke oppstår lekkasje. Om det likevel skjer et uhell så dekker vi de innvendige vannskadene på bærekonstruksjon, isolasjon, parkett og lignende. Dette forutsetter at taket er under 50 år gammelt.

Skader på våtrom

Vi dekker skader på utett våtrom i inntil 10 år, forutsatt at arbeidet er gjennomført av autorisert håndverker.

Følgeskader etter håndverksfeil

Hvis en autorisert hånd­verker gjør en feil som i ettertid fører til skader (følgeskader) på/i bygningen, er hånd­verkeren ansvarlig for å reparere feilen og økonomisk ansvarlig for å dekke følgeskader i inntil 5 år.

Bygg under oppføring og til-/påbygging Følgeskader etter håndverkerfeil.
Dekning for utett bygning fra den dagen hvor bygningen utvendig er ferdig.
Alle dekningene fra Hus

Hus Pluss gir deg i tillegg alt som dekkes av Hus.

Hus Pluss dekker skader på utett våtrom i inntil 10 år
Icon-tip

Egenandel

Dette er den delen av kostnaden du selv betaler ved skade. Standard egenandel for husforsikring er 6 000 kroner (8 000 for naturskader).

Egenandelen for skadeverk utført av leietaker er 3 måneders husleie.

Du kan velge egenandel fra 4 000 til 20 000 kroner når du kjøper forsikringen. Velger du høyere egenandel, får du billigere forsikring.

Sjekk pris på nett for å se hvordan egenandelen påvirker prisen din.

Få personlig forsikrings-gjennomgang over video

Usikker på hvilke forsikringer du bør ha? Vi er eksperter på forsikring, og tilbyr rådgivning over video eller telefon. Her skreddersyr vi en løsning som passer akkurat for deg og din livssituasjon. 

Vilkår

Dekningene i Hus og Hus Pluss er her forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene dine som gjelder.

Ikke kjøpt husforsikring ennå?

Sjekk pris på nett for å se fullstendige vilkår før du eventuelt fullfører kjøpet.

Allerede forsikret bolig hos oss?

Se dine fullstendige vilkår på innloggede sider.