Mann som snekrer.

Bygge terrasse? Sjekk dette først

Begynn med å lære deg forskjellen på terrasse og platting, foreslår eksperten.

Annita Magnussen i Huseierne
Annita Magnussen

Det er deilig med sommer og sol. Kanskje har du planer om å nyte livet på en selvbygget terrasse?

– Eller er det en platting du planlegger? Bygningsreglene setter et skille mellom terrasse og platting, selv om begrepene ofte går litt om hverandre, sier advokat Annita Magnussen i Huseierne.

En terrasse er unntatt søknadsplikt – gitt en rekke forutsetninger.

  • Den kan ikke bygge mer enn én meter over bakkeplan
  • Den må være forbundet med en bygning – og stikke maksimalt fire meter ut fra bygningens yttervegg.
  • Hvis den har rekkverk, kan det være inntil 1,2 meter høyt
  • Den kan ikke være overbygd
  • Avstanden til nabogrensen skal være minst én meter

En platting er en terrasse som ligger maksimalt 0,5 meter over bakken. Du kan bygge den uten å søke først – og uten at du må ta hensyn til størrelsen og hvor den skal ligge. En platting kan faktisk ligge helt inntil nabogrensen.

– Men for naboskapets del er det alltid greit å ta en prat over gjerdet når du bygger tett inntil tomtegrensen. Det bør du gjøre selv om planene dine ikke medfører formelle krav om søknad eller nabovarsel, er Magnussens råd.

Annita Magnussen i Huseierne
Annita Magnussen

Sjekk kommunens areal- og reguleringsplan

Selv om terrassen/plattingen ikke er søknadspliktig, må du sjekke om kommunens areal- og reguleringsplan påvirker prosjektet ditt. Planen kan ha bestemmelser om for eksempel størrelsen og avstanden til nabogrensen. Slike krav må du rette deg etter selv om terrassen/plattingen er unntatt søknadsplikt.

Magnussen anbefaler at du setter deg godt inn i areal- og reguleringsplanen. Et tips er at du skaffer deg kommunens situasjonskart for eiendommen din. Det skal inneholde de fleste kjente forutsetninger som gjelder for eiendommen din.

– Husk også at det kan være andre regler på hytta enn hjemme. For eksempel er det generelt byggeforbud i hundremeterssonen, i uregulert område og i landbruks-, natur-, frilufts-, og reindriftsområder (LNFR-områder), påpeker hun.

Terrassen regnes med i utnyttelsesgraden

Kommunen bestemmer også hvor stor andel av tomten som kan være bebygd med bolig, garasje, uthus og så videre. Utnyttelsesgraden blir oppgitt som BYA, BUA eller %TU, og den er ofte mellom 20 og 30 prosent.

– En terrasse skal regnes med i utnyttelsesgraden, selv om den er unntatt søknadsplikt. Det gjelder den delen som ligger mer enn 0,5 meter over gjennomsnittsnivået på det planerte terrenget rundt terrassen. En platting skal ikke regnes med, forklarer Magnussen.

Sett deg inn i reglene før du snekrer terrasse

Når du planlegger en terrasse, kan du bruke veiviseren fra Direktoratet for byggkvalitet.

– Underveis i veiviseren trenger du planer, kart og vedtekter som gjelder for eiendommen din. Dette finner du på kommunens nettsider. Du kan selvsagt henvende deg direkte til plan- og byggesaksavdelingen i kommunen. Spør og grav til du er sikker på at du har forstått reglene, er Magnussens råd.

­Det er mulig å søke dispensasjon fra planbestemmelser. Dette må du gjøre før du begynner å bygge.

– Det er alltid noen som spekulerer i at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Men vi anbefaler ikke denne fremgangsmåten. Det er kjedelig å få pålegg om riving fordi du ikke har gjort alt etter boka, sier advokaten.

Styret avgjør i sameier og borettslag

Hvis du bor i sameie eller borettslag, disponerer du kanskje en balkong eller et tilsvarende areal på bakkeplan. Hvis du vil legge terrassebord, heller eller fliser, må du først be styret om lov, understreker Magnussen.

– Det er ikke tilstrekkelig at bygningslovgivningen eller kommunen eventuelt gir grønt lys, sier hun.

Terrassen dekkes av forsikringen

Simon Vigeland
Simon Vigeland i Gjensidige

Terrasser og plattinger er inkludert i husforsikringen. Enten regnes de som en del av huset, eller som en del av hageanlegget.

– Men hvis du begynner å pakke inn terrassen med tett tak og vegger, vil vi høre fra deg. En vinterhage som er bygget inntil boligen skal regnes med i husets areal i bygningsforsikringen. En frittstående bygning med et bruttoareal på mer enn ti kvadratmeter skal forsikres som en egen bygning, sier rådgiver Simon Vigeland i Gjensidige. 

Gjensidige får ikke veldig mange saker om skader på åpenbart feilkonstruerte terrasser og plattinger, forteller Vigeland.

– Kanskje tenker mange, med rette, at det ikke er noen forsikringssak at terrassen de bygde selv har blitt skjev. Kanskje handler det også om stolthet. Jeg har gjort noen tabber selv, og da føles det ofte bedre for egoet å bare fikse det enn å lage en sak ut av det, sier han med et smil.

Basert på sakene Gjensidige har fått inn og Vigelands egne observasjoner, er dette noen av feilene som går igjen blant terrassebyggere:

Simon Vigeland
Simon Vigeland i Gjensidige

Fundamentering:

Enten er det ikke gravd til frostfri dybde, eller så mangler det isolasjon under fundamentet (når det ikke er gravd til frostfri dybde). Resultatet blir fort at fundamentene og resten av terrassen blir skjevere for hver vinter.

Underdimensjonering av bjelkelag:

Mange som har holdt i en hammer har et (litt for) kjært forhold til dimensjonen 48x98 («to-fire» eller «totoms fire») Den er solid nok til stolper, stendere og lignende, men som bærebjelke egner den seg kun på ganske korte. Dessuten skal mange terrasser ikke bare bære folk, møbler og grill, men også store mengder snø.

Snø som raser ned på terrassen fra taket kan veie mye og ha enorm bevegelsesenergi. Flere terrasser har blitt knust av dette. Hvis dette kan skje hos deg, bør du montere snøfangere på taket. Husk da at det kan oppstå skjevbelastning hvis det bare er snøfangere på en del av taket. Da er det faktisk bedre med jevnt tung belastning.

På nettet kan du finne tabeller for utvendige bjelkedimensjoner og snølast. Du kan også spørre teknisk avdeling i kommunen hvilken snølast som gjelder for deg, eller snakk med en lokal byggmester.

Rekkverk og terrassegulv må lede smeltevann unna – ikke lage dammer som i verste fall kan krype inn i stua. Is og snø kan lage effektive demninger, og husvegger er ikke bygget for å være tette mot stående vann.

Terrassebord:

Før var 21x95 millimeter den vanligste dimensjonen på terrassebord, men nå er dette ikke anbefalt med mindre senteravstanden mellom bærebjelkene er maksimalt 40 centimeter. Som regel legges bjelkene med en senteravstand på 60 centimeter (c/c 60). Da fungerer terrassebord på minst 28x120 millimeter best.

Rekkverk:

Mange fester rekkverksstolpene med et vinkeljern, men du bør velge noe mer solid. La rekkverksstolpene gå helt ned langs bjelkene som danner rammen til terrassen. Fest stolpene høyt og lavt på bjelken med kraftige skruer eller (helst) gjennomgående bolter.

Andre typiske feil er for store åpninger på rekkverket, at det er for lavt eller at det fungerer som et klatrestativ for barn. Dette finner du info om hos Direktoratet for byggkvalitet.

Bygger du en levegg eller annen litt større konstruksjon på en terrasse bør den stives av med skråsverter i hjørnene (med mindre den er festet til en husvegg som stiver av tilstrekkelig). Ellers kan konstruksjonen lett forskyve seg sideveis når den blir utsatt for vær og vind.

Sist oppdatert: