Bilde av familie på båttur

Skal du bytte batteri i båten?

Med betydelig lengre levetid, lavere vekt og raskere ladetid, tilbyr litiumbatterier flere fordeler som kan være verdt investeringen. Det er likevel noen ting man bør tenke på før man bytter.

— De siste årene ser vi at svært mange skifter fra blybatterier, som AGM og over til litium i forbruksbanker, forteller forretningsutvikler Øyvind Raaen fra Skanbatt (Skandinavisk Batteriimport).

Flere fordeler ved å bytte

Øyvind Raaen
Øyvind Raaen

I start-applikasjoner er fortsatt blybatterier mest benyttet. De fleste velger å bytte når den gamle AGM-banken er brukt opp, og noen velger å gjøre det i forbindelse med kjøp av en ny eller brukt enhet.

Raaen peker på flere fordeler med å bytte til litiumbatteri. Å bytte motor skal ikke bare forbedre ytelsen, men også bidra til økt brukervennlighet og kostnadseffektivitet over tid. Det er likevel noen faktorer som er viktig å tenke på før man bytter batteri.

Øyvind Raaen
Øyvind Raaen

Lengre levetid

AGM-batterier har en levetid på 0,5 til 3 år, avhengig av bruksmønster. Til sammenligning har litiumbatterier en garantitid på 8 år og en forventet levetid på over 12 år.

— Denne betydelige forskjellen i levetid gir litiumbatterier en stor fordel når det kommer til holdbarhet og langsiktig kostnadseffektivitet, forteller Raaen.

Selv om AGM-batterier kan være rimeligere ved anskaffelse, vil de hyppigere utskiftningene og vedlikeholdsbehovet kunne medføre høyere totale kostnader over tid. Derfor kan litiumbatterier ofte viser seg å være en mer økonomisk og bærekraftig løsning i lengden.

En stor fordel

Et 180Ah litiumbatteri veier kun 16,5 kg, mens tre til fire AGM-batterier med tilsvarende kapasitet veier omtrent 100 kg. Dette betyr at litiumbatterier utgjør omtrent 17% av vekten i forhold til AGM-batterier med samme brukbare kapasitet.

— Å bytte til litium er derfor en stor fordel for de som ønsker å redusere vektbelastningen i båten, sier Raaen.

Litiumbatterier tilbyr en betydelig forbedring i ladeeffektivitet sammenlignet med AGM-batterier. Dette vil gi forbrukere betydelig raskere tilgang til full kapasitet.

— Ladetiden for AGM-batterier er vanligvis mellom 12-24 timer. Litiumbatterier kan derimot lades fra 0-100% på omtrent 2 timer, forteller Raaen.

Burde tenke på sikkerhet

Gjensidiges Daniel Kastell i hvit t-skjorte
Daniel Kastell

— AGM-batterier mangler innebygd beskyttelse mot kortslutning, overoppheting, utladning, og overlading, og kan produsere eksplosiv gass under lading, forteller Raaen.

Litiumbatterier har derimot innebygd beskyttelse mot disse farene og benytter en trygg litiumkjemi.

— Til nå har det blitt solgt over 10.000 litiumbatterier i Skandinavia uten brannutfordringer, sier Raaen.

Teknisk konsulent i Gjensidige, Daniel Kastell legger vekt på at dersom man vurderer å gå over fra blybatteri til litium er det først og fremst viktig å tenke på sikkerhet.

— Man bør forhøre seg med den enkelte båtprodusent om de går god for denne overgangen. Enkelte båtprodusenter sier at deres garanti kan falle bort hvis det installeres litiumbatteri. Dette fordi ledning og ladesystem ikke er beregnet for denne overgangen, advarer Kastell.

Skal man bytte over til litium anbefales det at dette gjøres av fagfolk eller noen som har satt seg inn i installasjonsveiledningen.

— Det går som oftest bra å bytte til litiumbatteri, men man må være klar over at det kan stride mot båtprodusentens samsvarserklæring i henhold til de standarder båten er bygget etter, avslutter Kastell.

Gjensidiges Daniel Kastell i hvit t-skjorte
Daniel Kastell

Tips til deg som skal bytte

  • Finn et batteri som passer i forhold til tilgjengelig plass og innfesting. Bytter man ikke til et batteri som er identisk i størrelse og form, så må man feste det nye batteriet og kablene godt.
  • Velg et batteri som er anerkjent og som er av god kvalitet. Om enheten skal brukes om vinteren, så velg et med innebygget automatisk varmesystem. Velg også batteri fra en leverandør som er godt representert i Norge, og som er kjent for å ha god support, slik at man kan få hjelp om man trenger dette. Det er stor forskjell på de ulike batteriprodusentene, både når det gjelder produkter, kvalitet, funksjonalitet, kunnskap og support.
  • Husk å sjekke om laderen er kompatibel med litiumbatteri. De fleste er, men ladeprogrammet til laderen bør ofte justeres. Spør din forhandler om dette.

 

Sjekk ut Norboat sin installasjonsveileder for Litium batterier

Vær oppmerksom på at denne veiledningen ble publisert i 2021. Det er forventet at de kommende EU-kravene som skal harmoniseres innen to år, vil være mindre strenge enn de nåværende anbefalingene. Dette skyldes at litiumbatterier til forbrukerbruk generelt inneholder mindre aggressive kjemikalier sammenlignet med de som brukes i bilbatterier og lignende applikasjoner.

Verkstedene langs kysten venter i all hovedsak på at ISO standarden blir publisert og harmonisert før de vil installere litiumbatterier i båter. De som gjør det i dag har blitt anbefalt å inntil videre følge veiledningen.

Sist oppdatert: