Trump og Theresa May

Økonomiske utsikter for 2017

Brexit og Trump satte sitt preg på 2016. Hvordan kan politiske hendelser påvirke finansmarkedene i det nye året?

Av Frederik Møller, leder aktiv forvaltning i Gjensidige Investeringsrådgivning AS

Frederik Møller – leder aktiv forvaltning i Gjensidige Investeringsrådgivning AS
Frederik Møller – leder aktiv forvaltning i Gjensidige Investeringsrådgivning AS

Året vi har lagt bak oss vil bli husket for uventede politiske hendelser i Europa og USA.

Fra en økonoms ståsted var den aller største overraskelsen at verdens finansmarkeder håndterte disse hendelsene svært godt. Ekspertene tegnet et mye mørkere bilde av finansmarkedet enn det som ble realiteten i 2016.

Hvordan kunne alle ta så feil med hensyn til utviklingen under de politiske tumultene rundt Brexit og valget i USA?

Frederik Møller – leder aktiv forvaltning i Gjensidige Investeringsrådgivning AS
Frederik Møller – leder aktiv forvaltning i Gjensidige Investeringsrådgivning AS

Brexit

Det var ikke mange, heller ikke i finansmarkedene, som forutså at britene ville stemme for å tre ut av EU. Riktig nok sank aksjekursene frem til midten av juni som følge av økende oppslutning om Brexit-alternativet. Men i dagene frem mot folkeavstemningen steg aksjemarkedene igjen, ettersom de siste meningsmålingene tydet på at flertallet av britene likevel ønsket å forbli i EU.

Man kunne inngå veddemål angående valgutfallet, og oddsene tydet på en stor sannsynlighetsovervekt for at EU-tilhengerne skulle vinne avstemningen. Men som vi vet gikk det ikke slik. Markedsreaksjonene ble kraftige da valgresultatet ble kjent tidlig fredag 24. juni. Pundet svekket seg, rentene falt og alle de store aksjemarkedene falt.

Overraskende nok ble fallet i aksjekursene kortvarig. Etter bare tre dager var mye av nedgangen reversert.

Valget i USA

I USA har historien vist at aksjemarkedet kan predikere hvem som vinner valget. Med kun tre unntak har markedet utpekt vinneren av hvert eneste valg siden 1944.

«Regelen» er at hvis aksjekursene synker i de tre siste månedene før valget, taper sittende parti. Dette slo til også denne gangen. Markedet falt svakt i tre måneder før valget – og Donald Trump ble USAs neste president.

Likevel ble reaksjonene i markedet kraftige da valgresultatet var et faktum. Kraftige, men kortvarige. Mye av nedgangen var nemlig snudd etter bare tre timer!

Hvordan kunne markedene snu så raskt, når ekspertene forventet det motsatte?

  1. Usikkerhet: Vi ser gang på gang at aksjemarkeder ikke liker usikkerhet. De fleste mente at utfallet av både folkeavstemningen i Storbritannia og USA-valget var negativt. Likevel reagerte markedene positivt da resultatene var klare og usikkerheten ble borte.
  2. Likviditet: Investorene var forsiktige i forkant av både Brexit og valget i USA. Men da situasjonen var avklart, benyttet de anledningen til å putte penger inn i markedet. Nye, store investeringer fører til rask oppgang, og dette er noe av grunnen til at markedet hentet seg inn så raskt.
  3. Forandret fokus: Markedet endret raskt sitt fokus etter at nyhetene ble sluppet. I manges øyne gikk Brexit raskt fra å være «EUs fall» til å bli et «lokalt problem» for Storbritannia. Og som følge av Trumps løfter i seierstalen, gikk markedet fra frykt for proteksjonisme til positive forventninger om skatteletter og økte investeringer.

Til grunn for begge hendelser ligger det faktum at verdensøkonomien generelt sett er i bedring.

Hva tror vi om 2017?

Vi tror at politikk og politiske hendelser vil påvirke markedene. Men allerede ved starten av året er mange av forventningene til Trumps løfter priset inn i det amerikanske markedet. Dermed kan det virke som om vi allerede har sett mye av effekten av valgresultatene. Det er likevel usikkerhet knyttet til en eventuell tollmur mot Kina. Det er usikkert hvilken effekt en endring i tollsatsen – og eventuelle kinesiske mottiltak – vil ha på markedet.

Når forhandlingene mellom EU og Storbritannia starter, vil vi nok også se flere effekter etter Brexit.

Blir det vekst i 2017?

Svaret avhenger blant annet av effekten av eventuelle renteøkninger. Mange markeder sliter med generelt høy gjeldsgrad, og det gjenstår å se hvor mye rentene kan øke før det gir betydelig utslag på etterspørselen.

Vi tror på en god vekst og brukbare aksjemarkeder i 2017 – selv om det ikke bekreftes av alle de data som tradisjonelt anses som grunnleggende for utviklingen i realøkonomien.

Hvordan spare smart?

Det er vanskelig å gi gode spareråd som passer alle. Vi har forskjellig toleranse for risiko, og vi har ulik tidshorisont for sparingen vår.

Skal du spare over lengre tid, er fond et godt alternativ. Historisk sett gir det bedre avkastning enn mer tradisjonelle bankprodukter. Vi forventer at renter (norske obligasjoner) vil kunne gi en avkastning på 2–2,5 prosent i 2017. Hvis du ønsker høyere avkastning på sparepengene, bør du vurdere aksjemarkedet. Aksjer har en høyere forventet avkastning enn renter, men risikoen er også større.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med en investeringsrådgiver hos Gjensidige for å få gode råd ut fra dine mål og drømmer.

Sist oppdatert: