Barnefamilie

Derfor velger flere å forsikre barna

Stadig flere familier velger å tegne barneforsikring, og det er behovet for økonomisk handlingsrom i en vanskelig tid som er den viktigste årsaken, ifølge barneforsikringsekspert.

Ifølge Finans Norge hadde om lag halvparten av barnefamiliene i Norge forsikret barna sine i 2019. Barneforsikringsansvarlig i Gjensidige Ann-Mari Tollefsrud Boge sier andelen har økt de siste årene.

– Det er gledelig for oss å se at flere foreldre har fått øynene opp for hvordan en barneforsikring kan utgjøre en stor forskjell dersom barnet skulle bli sykt eller skader seg. Selv om vi har svært gode ordninger i Norge, vet vi at mange foreldre ønsker et større økonomisk handlingsrom enn det som kan dekkes av det offentlige. Da kommer en barneforsikring godt med, sier Boge. 

Hun viser til at forsikringen kan gi kjærkomne tilskudd i det som ofte er en svært vanskelig tid for familien.

– Om barnet skulle bli innlagt på sykehus vil forsikringen gi foreldrene muligheten til å være sammen med barnet på sykehuset uten å tape arbeidsinntekt. Dette vet vi er viktig for mange familier, sier Boge.

Dette skjer om barnet blir ufør

Ann-Mari Tollefsrud Boge
Ann-Mari Tollefsrud Boge

I en Opinion-undersøkelse kommer det frem at det kan oppleves som relativt vanskelig å få oversikt over hva forskjellige barneforsikringer inneholder. Boge sier hun får mange henvendelser fra foreldre som lurer på hva verst tenkelig scenario er, dersom de ikke forsikrer barna sine.

– Det at flere forsikrer barna sine enn før er et godt tegn på at vi har blitt tydeligere i vår kommunikasjon. Likevel vet vi at det fortsatt er foreldre som «sitter på gjerdet» fordi de er usikre på hva en barneforsikring dekker. Så vi må bli enda tydeligere, sier Boge, og trekker frem et eksempel:

– Om barnet blir ufør, som følge av en ulykke eller en sykdom, kan det få store økonomiske konsekvenser. Ombygging av boligen og spesialistbehandling er da bare noe av det mange ender opp med å måtte betale fra egen lomme. En barneforsikring gjelder til barnet er 26 år og dekker dette. I tillegg kan dere få utbetalt en betydelig engangssum kort tid etter skaden har skjedd, samt ekstra stønad helt frem til pensjonsalder, sier Boge.

Hun legger også til at når barnet fyller 26 år så fortsetter forsikringen for uføre, ulykke og dødsfall automatisk, noen som betyr at vi ikke krever ny søknad og nye helseopplysninger.

Ann-Mari Tollefsrud Boge
Ann-Mari Tollefsrud Boge

Et tilskudd til det offentlige

En barneforsikring har til hensikt å hjelpe familiene med det som ikke dekkes av det offentlige, og det er mer enn hva mange tror, ifølge Boge.

– Det offentlige dekker for eksempel ofte ikke at begge foreldrene kan være til stede under et sykehusopphold. Noe vi vet er viktig for mange. Spesialistbehandling, og transport til og fra institusjonene er andre eksempler på ting som ikke dekkes. Det stemmer at vi i Norge har gode ordninger for sykdom og skade blant barn, men at absolutt alt dekkes er dessverre ikke riktig, sier Boge.

Eksempel: Gutt (8) får påvist alvorlig grad av ADHD:

Dette vil barneforsikring fra Gjensidige sørge for:
Utbetaling ved forhøyet hjelpestønad sats 2:  121.621,- (dvs. 10 % av 12G fra økt pleie- og omsorgsdekning)
Ekstra stønad hvis gutten blir ufør: 1G per år i ti år (101.351,- per år fra 18 til 28 år)
Totalt: ca. 1,1 millioner kroner* *= Utbetalingssummen varierer basert på omfang og alvorlighetsgrad

Sykdom mest vanlig

Boge sier foreldre gjerne tenker på behovet for barneforsikring i sammenheng med ulykker. Sjansen for at barnet har behov for forsikring på grunn av sykdom er imidlertid langt større, skal vi tro statistikk fra Gjensidige.

– Får barnet ditt diabetes og må bruke insulin, kan en barneforsikring sørge for betydelig økonomisk støtte som gjør at dere har råd til langt mer avanserte og praktiske målesystemer for blodsukker enn hva staten dekker. I tillegg til diabetes, støtter barneforsikringen vår flere andre alvorlige sykdommer. Det er få som får avslag på barneforsikring, og ingen forskjellsbehandling på pris, forklarer Boge.

Fem gode grunner til å skaffe seg barneforsikring

Barneforsikring er desidert viktigst dersom alvorlig sykdom eller ulykke inntreffer. Har barnet ditt for eksempel behov for privatundervisning på grunn av alvorlig sykdom, eller behov for et ekstraordinært tannlegebesøk kan forsikringen komme svært godt til nytte. Boge oppsummerer noen av de mest relevante fordelene med barneforsikring slik:

Privatundervisning

– Noen barn går glipp av skoledager på grunn av alvorlige sykdommer eller psykiske lidelser. Med en barneforsikring fra Gjensidige kan man bruke erstatningen til å dekke privatundervisning i hjemmet. Forsikringen inkluderer også lån av skoleroboten AV1. Sånn sett kan man hindre at barnet ikke faller etter på skolen, sier Boge.

Dagpenger ved sykehusopphold

Om barnet blir innlagt på sykehus vil barneforsikringen fra Gjensidige sørge for utbetaling på 1013 kroner dagen til foreldrene. Dette gjør at begge foreldrene kan ha mulighet til å være til stedet. I tillegg kan det være praktisk i en slik tid, at en av dere har anledning til å administrere i hjemmet mens den andre er på sykehuset. Dette muliggjør også barneforsikring.

– For mange er ikke en slik ordning inkludert gjennom andre forsikringer, og muligheten for begge foreldrene til å ta permisjon fra jobb dekkes ofte ikke av staten. Vær imidlertid klar over at barnet er nødt til å ligge minst 10 dager på sykehus sammenhengende, og støtten varer i maks ett år av gangen, forklarer Boge.

Økt stønad

Barneforsikringen sørger for økt stønad, i tillegg til hva dere allerede mottar i hjelpestønad fra NAV, og gir rask utbetaling. Alle alvorlige lidelser, både fysiske og psykiske dekkes.

– Dette betyr at dersom barnet ditt får påvist en alvorlig grad av ADHD, astma, diabetes eller lignende, vil barneforsikringen sørge for ekstra økonomisk støtte for både deg og barnet. Slik får dere større handlingsrom i en ellers krevende tid, sier Boge.

Dekker tannlege og behandling hos spesialist

Boge trekker frem at barneforsikringen gjelder frem til barnet er 26 år, noe som blant kommer godt med ved tannlegebesøk etter fylte 18 år.

– Barneforsikringen dekker enkle behandlingsutgifter i etterkant av en ulykke, som staten ikke allerede dekker. Dette kan for eksempel være tannlegetimer etter en fallulykke, kiropraktortimer etter en bilulykke eller nødvendige reiseutgifter mellom hjemsted og behandlingsstedet, forklarer Boge.

Døgnåpen rådgivningstjeneste

– Barne- og ungdomstelefonen er en døgnåpen rådgivningstjeneste. Til den kan både voksne og barn kan ringe når helsestasjon og legekontor er stengt. Der får du svar på spørsmål om alt fra amming til pubertet, og er åpent alle dager, hele året, sier Boge, før hun avslutter:

– Med barneforsikring i Gjensidige får du også tilgang på en ny nettjeneste for unge som ikke har det så bra og muligheten til å få rask legekonsultasjon på mobilen.

Finn ut hva det vil koste å forsikre barna dine

Sist oppdatert: