Kokk som frityrsteker.

Dette er reglene for frityranlegg

Frityr utgjør en stor brannrisiko. Dette må du vite om vedlikehold og slukkeutstyr.

Arild Tømte
Arild Tømte i Gjensidige

Ved 10.30-tiden oppdaget kokken at frityrgryten sto i brann. To timer etter lå et helt kvartal i Trondheim sentrum i ruiner. Ærverdige trebygninger, hovedsakelig fra 1840-årene, ble slukt av flammene. Heldigvis gikk ingen menneskeliv tapt i brannen, som altså startet på kjøkkenet i en restaurant.

Bybrannen i Trondheim 7. desember 2002 ble en vekker for både restaurantbransjen, myndighetene og forsikringsselskapene. Sikker bruk av frityranlegg ble satt høyt på dagsordenen. Blant annet innførte forsikringsselskapene krav til automatisk slukkeanlegg for frityranlegg, forteller Arild Tømte i Gjensidige.

Han viser til den grunnleggende regelen: Det å bruke vann til å slukke en frityrbrann er som å helle bensin på et bål. Derfor må man være kjent med hvilke slukkemidler man skal bruke.

Mange restauranter og lignende etablissementer ligger i trehusbebyggelse eller byområder som mangler eller har dårlige brannvegger mellom bygningene, slik tilfellet var i Trondheim.

– Risikoen for omfattende materielle skader er stor, ikke minst hvis brannen sprer seg til ventilasjonssystemet. Et branntilløp i en gryte eller ventilator kan utvikle seg til en storbrann i løpet av minutter. Dessuten er det alltid en fare for at folk kan bli skadet, spesielt hvis det brenner i et bygg med leiligheter, sier Tømte.

Arild Tømte
Arild Tømte i Gjensidige

Flere branner hvert år i Oslo

Erik Fæste Johansen
Erik Fæste Johansen

I Oslo er det hundretalls serveringssteder og gatekjøkken som tilbereder mat ved hjelp av frityr. Hvert år rykker brannvesenet ut til flere branner som har startet i forbindelse med matlaging på kommersielle kjøkken. Noen av disse har begynt i frityranlegget, opplyser fungerende teamleder Erik Fæste Johansen i Oslo brann- og redningsetat (Obre).

– Slike branner har stort skadepotensial. Derfor er vi opptatt av at eiere og brukere av frityranlegg har kunnskap og rutiner som reduserer risikoen, sier Johansen.

Han legger til at regelverket ikke er svart/hvitt når det gjelder det forebyggende arbeidet. Ting som brannvesenet setter spørsmålstegn ved, kan likevel være ok og godkjent av ansvarshavende konsulenter på vegne av bygningseier og leietaker.

– Vi kan for eksempel ikke kreve at det er automatisk slukkeanlegg for frityranlegg, da det ikke er regulert i brannvesenets regelverk. Men hvis det er installert et slikt anlegg, er dét etter vår oppfatning å regne som en brannteknisk installasjon. Det betyr at byggets eier har plikter når det gjelder kontroll – og til å informere leietakere om hvordan slukkeanlegget fungerer, sier Johansen.

Leietaker skal på sin side bruke anlegget forsvarlig og rapportere eventuelle feil og mangler på anlegget. Videre skal eieren og leietakeren ha god dialog om alle branntekniske installasjoner.

Erik Fæste Johansen
Erik Fæste Johansen

Dette sjekker brannvesenet

– Selv om vi ikke kan kreve automatisk slukkeanlegg for frityr, er det et krav at det skal være utført en risikovurdering i henhold til HMS-/internkontrollforskriften og forebyggendeforskriften. Vi kan ikke si så mye på innholdet i en risikovurdering, men ber normalt om dokumentasjon på at den er utført. Forøvrig er vi positive til at forsikringsbransjen stiller tydelige krav til sine kunder når det er forhold som ikke fanges opp av annet regelverk – slik tilfellet er med kravet om automatisk slukkeanlegg, sier Johansen.

Frityranlegg er uansett alltid tema når brannvesenet gjennomfører tilsyn på serveringssteder i hovedstaden. Johansen trekker frem følgende områder som brannvesenet vektlegger:

 • Bruk av et stasjonært frityranlegg fremfor et mobilt. Sistnevnte kan bli plassert utenfor rekkevidden til slukkeanlegget. Det kan dessuten havne i nærheten av brennbare materialer.
 • Plassering av frityranlegget og avstand til vannsprinklerhodene i rommet. Hvis frityranlegget er plassert slik at et branntilløp utløser sprinklene, kan vondt fort bli veldig mye verre ved et branntilløp. Her kan det lett oppstå feil, for eksempel hvis sprinkler og frityr ble montert på forskjellig tidspunkt eller uten en helhetlig plan.
 • Alle som bruker anlegget må være kjent med hvor farlig det er å bruke vann for å slukke branner i fett og olje. 
 • Dokumentasjon på jevnlig kontroll og ettersyn med tilfredsstillende kvalitet.

Krav gjelder uansett størrelse

Arild Gunnar Tømte forklarer at kravet om spesialslukkeutstyr i kjøkken med frityr henger sammen med risikoen forbundet med å slukke frityrbranner med vann.

– For Gjensidiges kunder gjelder dette uansett størrelsen på frityranlegget, sier han og viser til selskapets sikkerhetsforskrifter. De sier blant annet at

 • slukkeanlegg skal kunne utløses både automatisk og manuelt
 • systemet skal være prosjektert og installert i henhold til krav gitt av FG (fgsikring.no)
 • det er krav om manuelt håndslukkeapparat i tillegg til automatisk slukkeanlegg. Apparatet på minimum seks liter skal være lett tilgjengelig på et godt merket sted. Videre skal apparatet tilhøre klasse 75F etter standarden NS-EN 3
 • strøm- og gasstilførsel skal kobles fra automatisk når slukkeanlegget blir aktivert

Gode forebyggende rutiner

Selv om det er helt avgjørende med godt slukkeutstyr, er det aller viktigste likevel å unngå brann, understreker Tømte.

– Det er mye bedre å forebygge en brann enn å måtte slukke en. Derfor er det veldig viktig å ha gode forebyggende tiltak, sier han og viser til Gjensidiges sikkerhetsforskrifter enda en gang:

 • Frityranlegget skal rengjøres slik det er angitt av produsent/leverandør.
 • Hyppigheten skal være tilpasset bruken, men fettfilteret skal rengjøres minst én gang i uken.
 • Avtrekksfilter og kanal rengjøres hvert år – helt ut i friluft.
 • Strøm- og eventuell gasstilførsel kobles fra ved arbeidstidens slutt.
 • Alle ansatte skal få opplæring og jevnlig gjennomgang av rutiner, bruk og vedlikehold.

– Vi anbefaler dessuten at aktører i restaurant- og utelivsbransjen gjennomfører brannøvelser i henhold til forskrift om brannforebygging, sier Tømte.

Sist oppdatert: