Sprinkleranlegg

Dette må styret vite om sprinkleranlegget

Et sprinkleranlegg kan redde liv og verdier – hvis det virker som det skal. Følger dere reglene for ettersyn og kontroll?

Håvard Grønstad i Finans Norge Forsikringsdrift
Håvard Grønstad

Tenk deg denne situasjonen: En beboer har glemt å blåse ut stearinlyset på stuebordet. Når lyset brenner ned, tar juledekorasjonen og duken fyr. Snart oppstår et branntilløp som i verste fall kan utvikle seg og få katastrofale konsekvenser. Heldigvis utløser varmen fra ilden sprinklerhodet som er montert i stuetaket.

– Vi vet at sprinkleranlegg redder liv. De slokker de fleste branntilløp før de får utvikle seg. I tillegg får folk mer tid til å komme seg ut av bygget når det oppstår en farlig situasjon, sier fagsjef Håvard Grønstad i Finans Norge Forsikringsdrift.

En annen fordel med slike anlegg er at de bruker relativt lite vann. Det er kun sprinkelen eller sprinklene som blir utsatt for varme som blir utløst.

– De materielle skadene blir som regel mye større når en brann får utvikle seg og brannvesenet må bruke store mengder vann for å slokke, sier Grønstad.

Håvard Grønstad i Finans Norge Forsikringsdrift
Håvard Grønstad

Styremedlemmer vet lite om sprinkleranlegget

Finans Norge Forsikringsdrift utformer krav og gir informasjon om rutiner som må være på plass for automatiske brannslokkingsanlegg. Dette er en samlebetegnelse for sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg. Det er langt flere sprinkleranlegg enn vanntåkeanlegg i norske næringsbygg og boliger, opplyser Grønstad.

Han forteller at de får en del henvendelser fra nyvalgte styremedlemmer og -ledere som akkurat har overtatt ansvaret for anlegget i sameiet eller borettslaget.

– Det er snakk om en teknisk avansert installasjon som ikke alle har forutsetninger for å forstå fullt ut. Det er heller ikke nødvendig. Det som er viktig, er at styret har gode planer for ettersyn og kontroll. I tillegg må beboerne gjøre det de kan for at sprinkleranlegget i leiligheten får virke som det skal i en nødsituasjon, sier Grønstad.

Han understreker at både styret og beboerne må ta ansvar for brannvarslings- og slokkeutstyret i henholdsvis fellesområdene og boenhetene. Det bidrar til trygghet, noe som er viktig for alle – ikke minst når man bor tett sammen.

Dette skal styret gjøre

 1. Ved overtakelse av et nytt bygg skal anlegget kontrolleres av en uavhengig sertifisert aktør, det vil si en annen virksomhet enn den som stod for installasjonen.
 2. Sameiet/borettslaget skal ha en vedlikeholdsavtale med en sertifisert virksomhet. Anlegget skal sjekkes hvert år og eventuelle feil utbedres.
 3. I tillegg skal sprinkleranlegget kontrolleres en gang i året av en uavhengig sertifisert virksomhet.
 4. Rommet der sprinkleranleggets kontrollenhet og stengeventil befinner seg, skal skiltes og være tilgjengelig for brannvesenet og andre ansvarlige.
 5. Beboerne skal få informasjon om sprinkleranlegget og hva de må gjøre for at det skal virke slik det skal. Informasjonen skal blant annet finnes i boligselskapets branninstruks. Videre skal beboerne få veiledning om hvor de kan henvende seg hvis de har spørsmål om anlegget, for eksempel i forbindelse med oppussing eller ombygging.
 6. Lage en plan for kontroll av anlegget i de enkelte leilighetene.

Dette skal beboerne gjøre

 1. Sette seg inn i hvordan sprinkleranlegget fungerer i en nødsituasjon.
 2. Ikke male over sprinklerhodene eller plassere skap, hyller, høyttalere, lamper eller annet på en måte som gjør at sprinklene ikke sprer vannet slik de skal.
 3. Ikke sette opp nye eller flytte vegger uten tillatelse.
 4. Forhøre seg med styret eller en person med ansvar for bygget før de borer i en vegg eller i taket. Her kan det ligge vannrør og elektriske kabler.
 5. Ringe 110 umiddelbart hvis et sprinklerhode blir utløst ved et uhell. Eventuelt stoppe vannet med en sprinklerstopper. Dette verktøyet stenger vanntilførselen og begrenser dermed skadeomfanget.
 6. Ved brann: Ringe 110. Vurdere om brannen kan slokkes uten fare for seg selv eller andre. Lukke døren til leiligheten og evakuere bygget via en rømningsvei. Hjelpe andre med å komme seg ut. Møte opp ved avtalt møteplass utenfor bygget.

Fakta om sprinkleranlegg

 • Har vært brukt som brannsikring i bygg i mer enn 100 år.
 • Ble i 2010 påbudt i nye boligbygg med mer enn to etasjer over bakkeplan og heis (som del av Tek 10 og senere Tek 17).
 • Det finnes forskjellige utgaver av sprinkler. De kan være montert i taket eller på veggen. Den vanligste varianten består av en dyse som stikker ut i rommet. Alternativet er dyser som er skjult av et lokk og som spretter ut når de blir aktivert.

Sist oppdatert:

Mer om:

ByggLeilighet