Irritert mann som kjører bil.

Bilkjøring: Dette irriterer kvinner versus menn

Det dukker stadig opp kilder til irritasjon bak rattet. Hvordan skiller det seg kjønnsmessig?

I Samfunnsundersøkelsen 2023, som Opinion har gjort på vegne av Gjensidige, kommer følgende frem: 

  • Kvinner irriterer seg mer enn menn over folk som ikke overholder vikeplikten
  • De irriterer seg også mer over folk som ikke holder avstand og folk som kjører altfor fort
  • Menn derimot irriterer seg mer enn kvinner over folk som kjører for sakte

Trafikksikkerhet fremfor fremkommelighet

Øyvind Årbogen, seniorrådgiver i Norges Trafikkskoleforbund (NTSF).
Øyvind Årbogen. Foto: NTSF

Omsorgsbiten står ofte noe lengre frem i pannen hos kvinner enn menn, tror Øyvind Årbogen, seniorrådgiver i Norges Trafikkskoleforbund (NTSF). 

– Konsekvenstenkingen er gjerne også mer til stede, i tillegg til det å være pliktoppfyllende. Rent affeksjonsmessig kan kvinner være tryggere bak rattet, sier Årbogen. 

Han tror at kvinner har en tendens til å være mer beskyttende overfor andre trafikanter sammenliknet med motsatt kjønn. 

– Der menn i enkelte tilfeller prioriterer fremkommelighet, prioriterer de fleste kvinner trafikksikkerhet, sier seniorrådgiveren. 

Øyvind Årbogen, seniorrådgiver i Norges Trafikkskoleforbund (NTSF).
Øyvind Årbogen. Foto: NTSF

Irritasjon kan skape farlige situasjoner

Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk.
Christoffer Solstad Steen. Foto: Trygg Trafikk

Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk, synes det er interessant at menn oftere lar seg irritere over at andre kjører for sakte enn kvinner. 

– Men det betyr ikke automatisk at kvinner er tryggere bak rattet, da de lar seg irritere over andre ting i trafikken, sier Steen. 

Irritasjon i trafikken kan påvirke oss på ulike måter. Noen lar irritasjon gå over til frustrasjon og responderer mer aggressivt, og som igjen kan føre til farligere situasjoner i trafikken, påpeker han. 

– Det vil vi helst unngå. Det smarteste vil være og ha en stor dose overbærenhet overfor andre i trafikken, selv om det kan være vanskelig i noen tilfeller. Sannsynligheten for at irritasjonen din bidrar til at du kommer fortere fram er minimal. 

Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk.
Christoffer Solstad Steen. Foto: Trygg Trafikk

Kjøremåte som skremmer andre på veien

I Vegtrafikkloven er sinnsstemning nevnt. Det er faktisk ikke lov til å kjøre bil hvis du er i en helt annen sinnsstemning enn du bør være, påminner Øyvind Årbogen. 

– Kraftig irritasjon tangerer grensen til å la være å kjøre bil. Ofte blir man mer utålmodig og kjører på en måte som kan skremme andre, både bevisst og ubevisst. Handlingsrommet blir kortere ved bråere bremsing og hardere akselerering, som gjør det vanskelig for andre trafikanter å tolke hensikten din, sier han.   

Dessuten kan impulskontrollen bli svekket, som videre kan resultere i kortere tid mellom tanke og handling. 

– Å foreta et feltskifte tar normalt noen sekunder. Ved irritasjon kan man fort hoppe over noen ledd, for eksempel å droppe blinklyset. Da skjønner ikke de andre på veien hva du skal gjøre. 

Trolig medvirkende i flere dødsulykker

Irritasjon kan også føre med seg høy fart, påpeker seniorrådgiveren. 

– Alt dette utfordrer trafikksikkerheten for alle som befinner seg rundt deg og deg selv. Irritasjon kan vel sjeldent sees på som noe positivt, men er vesentlig verre i trafikken kontra andre steder, fastslår Årbogen. 

Han viser til at en av tre dødsulykker på norske veier skyldes for høy fart eller for høy fart gitt forholdene. 

– Det skal ikke mange kilometerne over fartsgrensen til før det kan gå riktig så gærent. Har du flaks, kommer du kanskje borti en lyktestolpe, en busk eller ruller ut på et jorde. I verste tilfelle ender det med dødsfall.

Mange tar for høy risiko

Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige.
Bjarne Rysstad

Tre av fire bilister har opplevd – en eller flere ganger – en farlig situasjon i forbindelse med at andre bilister har kjørt altfor fort, påpeker kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige. Han viser til undersøkelsen innledningsvis.

– Mange tar for høy risiko, og ikke minst på glatte veier som vi nå opplever er det viktig å tilpasse farten etter forholdene, sier Rysstad.

– Generelt er det at andre ikke blinker fremdeles det bilister finner mest irriterende, sammen med de som ikke holder avstand og at vikeplikten ikke overholdes.

Les også: Menn er fremdeles innblandet i flest alvorlige trafikkulykker

Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige.
Bjarne Rysstad

Ta en pause og pust med magen

Kjenner du irritasjonen komme snikende, så finn et sted å stoppe og gå ut av bilen. 

– Ta noen gode åndedrag og sett på en bra sang, foreslår Årbogen. 

Han minner samtidig om at uforutsigbarhet kan skape irritasjon, og at det er mindre sjanse for irritasjon hvis du planlegger i forkant av kjøreturen.  

– Det kan være fint å vite litt om miljøet du skal inn i, og hvor mye eller lite trafikk det pleier å være til hvilken tid på døgnet. Dette vil skape mer forutsigbarhet.

Les om hvorfor Gjensidige velger å snakke om kjønnsforskjeller i trafikken

Sist oppdatert:

Mer om:

MotorPå veien