Hopp til innhold

KJØR SOM EN KJERRING

Hvorfor det, spør du gjerne?

«Kjør som en kjerring» er et begrep som på folkemunne er negativt ladet og snakker nedlatende om kvinners kjøring. Men vi mener at man bør tenke litt annerledes rundt dette, for statistikken viser nemlig at kvinner krasjer og bulker mindre enn menn. De er også i langt mindre grad involvert i alvorlige ulykker.

Så kanskje begrepet «Å kjøre som en kjerring» heller handler om det å kjøre forsiktig og ansvarlig?

 

Menn bulker og krasjer dobbelt så mye som kvinner

Hos 8 av 10 par sitter mannen bak rattet

Forskjeller på menn og kvinner i trafikken

Kvinner bulker og krasjer bare halvparten så mye som menn. Hvorfor er det slik? Det at menn tilbakelegger flere kilometer på veien enn kvinner påvirker statistikken. Men forskjeller i kjøreatferd og holdninger spiller også en betydelig rolle.

En studie fra Opinion for Gjensidige avdekker følgende interessante forskjeller:

  • Dobbelt så mange menn kjører ofte over fartsgrensen
  • 50 % flere menn kjører forbi i motsatt felt
  • Dobbelt så mange menn tar sjanser i trafikken for å komme raskere frem
  • Flere menn innrømmer å miste fokus på kjøringen
  • Dobbelt så mange menn bruker berøringsskjerm mens de kjører
  • Flere menn presser seg selv til å kjøre når de er trøtte

Noe å tenke på... Hele 48 % av menn mener de er den beste sjåføren i forholdet - kun 13 % av kvinnene sier det samme. 

Ting du kanskje lurer på

Vi vil med denne kampanjen sette lys på et tema som er veldig viktig for oss; trafikksikkerhet.

Oppdraget vårt er å sikre liv, helse og verdier og da er det helt naturlig at vi også har en rolle i å bidra til at færrest mulig skader oppstår, ikke bare hjelpe til etter at skader har skjedd. Vi ønsker å bidra til tryggere veier for alle.

Selv om uttrykket «å kjøre som en kjerring» i seg selv kan anses som nedlatende søker vi gjennom denne kommunikasjonen å bidra til å endre folks holdning til kvinner bak rattet – og at flere kjører ansvarlig og trygt på norske veier, uavhengig av kjønn.

Vi ønsker at flere skal kjøre trygt i trafikken. Oppsummert viser forskning at noen av de viktigste grunnene til at kvinner kjører tryggere enn menn er at de er mer forsiktige, tar mindre risiko i trafikken og at de er flinkere til å holde fokus slik at de sjeldnere blir distrahert av forstyrrelser i og utenfor bil.

Både kvinner og menn kan få høre at de “kjører som en kjerring”. Alle har forskjellig kjørestil, og kjørestil avhenger av mange andre ting enn kjønn alene, som for eksempel erfaring og holdninger til trafikksikkerhet.

Først og fremst, vi ønsker ikke å polarisere eller å favorisere ett kjønn over ett annet. Denne kampanjen handler om trafikksikkerhet. Vi ønsker trygge veier for alle og håper denne kampanjen bidrar til at flere tenker over hvordan de kjører – både kvinner og menn. 

Likevel er det slik at det er relativt store forskjeller på kvinner og menn når det kommer til hyppighet av, og alvorlighet i skader i trafikken. Kjønnsdimensjonen er dermed et spennende startpunkt for økt bevissthet rundt trafikksikkerhet og forsvarlig kjørestil generelt.

Nei, prisen på bilforsikring er ikke basert på kjønn. 

Tidligere var det lov å sette forsikringspremien basert på kjønn, slik at f.eks. kvinner betalte mer for uføreforsikring, mens menn betalte mer for livsforsikring eller bilforsikring. Dette var begrunnet i ulik risiko; f.eks. har kvinner statistisk sett større risiko for å bli uføre enn menn, mens menn i snitt lever kortere enn kvinner, samt har flere ulykker med bil med omfattende skader. 

EU-domstolen har slått fast at det fra 21. desember 2012 ikke lenger er lov til å bruke kjønn som faktor ved beregning av risiko, og dermed forsikringspremie. 

Ikke rart den er populær

Sjekk ut Norges mest kjøpte bilforsikring.