Et pipeløp har blitt strippet for peis.

Skal du installere vedovn? Dette må du tenke på

Høye strømpriser og kulde kan trigge ønsker om ny vedovn. Men hvordan kan det løses? Må du leie inn murer og få prosjektet godkjent av brannvesenet, eller kan du løse alt selv?

Tom Erik Galambos ikledd grå genser
Tom Erik Galambos

– Det er ingen formalkrav for hvem som kan gjøre den jobben, men det må være en som har fagkunnskap, sier Tom Erik Galambos.

Galambos er senior rådgiver i Brannvernforeningen. Han sier at hvem som helst kan installere en vedovn. Men de anbefaler å la en sertifisert installatør gjøre jobben. Hvis du likevel bestemmer deg for å installere ildstedet selv, bør du ta noen forhåndsregler.

– Det viktigste når man installerer en vedovn, er å være nøyaktig, og å følge bruksanvisningen som følger med vedovnen. Det er få regler som gjelder alle vedovner. Derfor er det viktig at monteringen skjer i henhold til produsentens dokumentasjon, sier Galambos.

Tom Erik Galambos ikledd grå genser
Tom Erik Galambos

Konsekvensen kan bli brann

Asbjørn Østnor ikledd mørk genser
Asbjørn Østnor

Siden 2016 har 782 boligbranner i Norge startet i skorstein eller annet ildsted, viser tall fra brannstatistikk.no. Monteringsfeil øker risikoen for brann.

– Det første man må se på er hvor vedovnen er plassert. Står den for nærme en brennbar flate, sier Galambos?

Det er stor forskjell på hvor nærme vegg eller tak én vedovn kan stå, sammenlignet med en annen.

– Her må man bruke bruksanvisningen og følge anbefalingene fra produsenten, sier Asbjørn Østnor.

Østnor er kvalitetsleder i Rise Fire Research. Selskapet utgjør sammen med sine sammarbeidspartnere i Norge og Sverige, et av verdens største forskningsmiljø innen brann.

– Det finnes ovner som kan stå ti centimeter fra en brennbare flate og det finnes vedovner som må stå 60 centimeter unna. Derfor er det ingen standardregel på hvor nærme en vegg eller et tak vedovnen kan stå.

Hvis du allerede har montert et ildsted og er usikker på om det står for nærme en brennbar flate, kan du be produsenten om monteringsanvisning eller måle deg til svaret.

– Vi måler temperaturen i det brennbare materialet rundt vedovnen. Det er viktig at testen utføres når temperaturen på omgivelsene er stabile. Normalt tar det fire til fem timer med maks fyring. Temperaturen i materialet kan være opptil 65 grader Celsius høyere enn romtemperaturen. Er det mer, må ovnen flyttes, sier Østnor.

Han påpeker også viktigheten av å bruke pålitelig utstyr når man måler. Feil utstyr gir ukorrekte målinger.

Asbjørn Østnor ikledd mørk genser
Asbjørn Østnor

Ingen brann uten gnist, eller?

Det er kanskje noen som tror at man trenger gnist for å skape ild. Det stemmer ikke. Blir brennbart materiale varmt og tørt nok, kan det ta fyr. Derfor er avstanden fra ovn til brennbart materiale veldig viktig.

– Hvis vedovnen står for nærme en vegg med trepanel eller annet brennbart materiale, vil varmen tørke og varme panelet. Da kan panelet bli pyrofort. Det betyr at materialet kan selvantennes, sier Galambos.

Og det må ikke ekstrem varme til for at materialer skal selvantenne. Sintef oppgir i en rapport levert til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap at trematerialer har selvantent ved varmeeksponering på rundt 100 grader Celsius.

Selv om avstanden til varmekilden er den vanligste årsaken til at materialer blir pyrofort, kan det også skyldes at noen gjør endringer på ovnen. Endringer som gjør ildstedet risikabelt å bruke.

– Vi har sett at noen eiere tetter igjen luftekanalene i peisen. Ofte av kosmetiske årsaker. Da samles det for mye strålevarme der varmen slipper ut. Det kan føre til at materialene rundt blir pyrofort, sier Galambos.

Du må ha brannmur

Christin Forsmann i feierjakke
Christin Forsmann

For å forhindre pyrofort, må flater som står for nærme ildstedet dekkes med en brannmur. Er du usikker på om veggen eller taket står så nærme at du må ha brannmur, står svaret i ovnens monteringsanvisning.

En brannmur kan bygges opp av Lecablokker eller tilsvarende produkt, murstein eller Siporex eller tilsvarende produkt. Det skriver Brannvesenet Sør på sine nettsider.

Gipsplater er ikke godkjent som brannmur.

– Brannplatene må være godkjent av Sintef og monteres etter produsentens anvisning. Eieren må påse at de er riktig montert, sier Feiermester i Sandefjord brann og redning, Christin Forsmann.

Hun er opptatt av at feieren, eller brannforebyggerens jobb, er å inspisere og påpeke eventuelle feil og mangler ved et ildsted, men at det er huseieren som sitter med ansvaret for at peisovn og brannplater er forskriftsmessig montert.

– Både monteringsanvisning til ovnen og brannplatene følger med ovnen. Når jeg er på inspeksjon ber jeg om å se monteringsanvisningen. Hvis denne ikke foreligger eller monteringen av ovn eller plater er feil, fører det til avvik, sier Forsmann.

Hvis det blir registrert avvik, er det ifølge feiemesteren, huseiers ansvar å legge frem en plan og utbedre avvikene.

– Det mange huseiere ikke tenker på, er at det er de som sitter med ansvaret hvis noe går galt. Blir hus eller mennesker skadet i brann, kan det i verste fall føre til siktelse for drapsbrann. Det vil heller ikke se bra ut i et oppgjør med forsikringsselskapet. Ansvaret gjelder også ovenfor eventuelle utleieseksjoner, advarer Forsmann.

Christin Forsmann i feierjakke
Christin Forsmann

Styr unna eldre ovner

Det finnes mange fine, eldre ovner som gir mye varme, men feiemesteren advarer mot gjenbruk av eldre peis- og vedovner.

– Er ovnen produsert før 1997, skal den ikke reinstalleres. Grunnen til det er at den mest sannsynlig ikke er rentbrennende, sier Forsmann.

Kort beskrevet har en rentbrennende ovn mindre sotpartikkelutslipp enn ovner som ikke er rentbrennende. Dette fører til mindre forurensing og redusert risiko for pipebrann.

– Rentbrennende ovner gir også mer varme og vil derfor minske vedforbruket, avslutter Forsmann.

Sist oppdatert: