Sykklist. Bilvei. Sykkelvei.

Er syklistene for dårlige på trafikkregler?

Mer enn halvparten av den norske befolkningen synes syklistene her til lands er dårlige til å overholde trafikkreglene, viser undersøkelse.

Bjarne Rysstad
Bjarne Rysstad

Undersøkelsen, som ble gjennomført av Ipsos for forsikringsselskapet Gjensidige i 2017, viser at Oslo-folk er mest skeptiske, mens befolkningen i Sogn og Fjordane er mest positivt innstilt til syklistene.

I hovedstaden er 60 prosent helt eller delvis uenige i at syklister er flinke til å følge trafikkreglene, mens tallet for Sogn og Fjordane er 40 prosent.

– Synet på syklistenes evner varierer sterkt med hvor ofte man selv sykler, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige, og legger til:

– Nesten en av fire sykler i trafikken ukentlig eller oftere i sommerhalvåret. Og, vi ser at blant dem som sykler daglig er halvparten enig i at syklistene følger reglene, mens kun 12 prosent blant dem som aldri sykler mener det samme.

På landsbasis svarer kun en av fire at syklister er flinke til å følge trafikkreglene.

– Vi oppfatter dette som at de som ikke sykler synes syklistene tar seg til rette i trafikken, og bryter trafikkreglene. Når totalt to av tre nordmenn sykler i trafikken, kan det gi farlige situasjoner, advarer Rysstad.

Bjarne Rysstad
Bjarne Rysstad

Se til København

I undersøkelsen kommer det frem at menn bruker sykkelen i trafikken hyppigere enn kvinner. Rysstad tror en mer defensiv holdning hos syklistene ville bidratt til færre uhell og flere som hadde svart positivt i undersøkelsen.

Sykklist. Bilvei. Fortau. Fotgjengerovergang

– Man må bruke hodet, for man er ganske usynlig og sårbar som syklist. Regler er en ting, men en må rett og slett bruke sunn fornuft og sykle hensynsfullt, mener Rysstad.

Kommunikasjonssjefen trekker frem København som en by å strekke seg etter når det gjelder god sykkelkultur.

– Det er fascinerende å se hvordan de sykler der, sammenlignet med Oslo. Det er et eksempel til etterfølgelse, avslutter Rysstad.

Er sykkelen din riktig forsikret?

Sist oppdatert: