Blå maling og rulle er klar til bruk.  Gulvet er dekket med plast.

Få betalt for egeninnsatsen

En skade på bolig og innbo kommer alltid ubeleilig. Heldigvis er ikke alle ødeleggelser like omfattende, selv om det kan bli en del arbeid med opprydding og reparasjon. Utfører du hele eller deler av jobben selv, kan du få økonomisk erstatning for egeninnsatsen.

Tenk deg at et vannrør har sprunget lekk i et etasjeskille. Vannet har rent ned i rommet under, som nå må ryddes, rives og bygges opp igjen. Nå må skadeomfanget og kostnaden med å sette rommet i stand vurderes.

Tømrer og rådgiver i Gjensidige Simon Olsen peker på at du deretter stort sett står overfor tre muligheter:

  1. Overlate hele jobben til fagfolk som forsikringsselskapet velger, eller be om at en håndverker du kjenner kan utføre arbeidet innenfor prisberegningen som foreligger.
  2. Be om kontantoppgjør, som betyr at forsikringsselskapet betaler erstatning, fratrukket egenandelen, til deg. Du kan ta hele jobben selv eller leie inn håndverkere ved behov.
  3. En kombinasjon av 1 og 2. Du tar deler av jobben selv og overlater resten til håndverkere. Time- og eventuell kjøregodtgjørelse avtales på forhånd ut ifra hva man selv skal gjøre av arbeid.

«Visste du at du er pliktig til å begrense en skade så mye som det er mulig for deg? Dette skal riktignok aldri gå på bekostning av risiko for personskade»

Kan trekkes fra egenandelen

Simon forteller at alternativ 2 og 3 ofte velges i forbindelse med mindre omfattende skader på bygning og innbo.

– Ofte dreier deg som å rive, kjøring av avfall og nye materialer, samt vask av klær og så videre. Mange har også anledning til å utføre en del snekkerarbeid. Velger du alternativ 3 og jobber i for eksempel 10 timer, kan du trekke 2-3000 kroner fra egenandelen, sier tømreren.

Må du vaske klær etter en skade, erstattes dette med 250 kroner per maskin, mens satsen for en sekk klær er 950 kroner, ifølge Olsen.

Tømrer og rådgiver i Gjensidige Simon Olsen. Foto: Sverre Christian Jarild
Simon Olsen

Må avtales på forhånd

Det er forsikringsselskapet som avgjør om et kontantoppgjør kan benyttes. Derfor er det viktig å avtale egeninnsats med forsikringsselskapet FØR du setter i gang med å jobbe, påpeker Olsen.

– Husk at timetall og annet har grunnlag i prisberegningen takstmannen utarbeider etter befaring på skadestedet, sier han, og fortsetter:

– Vi ønsker heller ikke å oppmuntre til at ufaglærte jobber med vann og strøm, ei heller stimulere til svart arbeid. Derfor utbetales som oftest merverdiavgift først når man dokumenterer at man har hatt utlegg på for eksempel tømrer eller murer, sier han.

«Fukt og vann er den vanligste skadeårsaken i norske hjem – 200 bygninger skades daglig på grunn av vannlekkasjer»

Lov å skifte mening

Blå maling med rulle på vegg.

Tømreren understreker at det er lov å ombestemme seg.

– Du kan gjerne hente inn håndverkere til å gjøre jobben du hadde tenkt å ta selv. Igjen er det den kalkylen takstmannen eller saneringsselskapet lagde som danner grunnlag for omfanget av, og prisen på, arbeidet som skal utføres, opplyser han.

Se også: Sånn kan fremtidens boliger bli

Leier du håndverkere, koster det mer enn det du har mottatt i kontantoppgjør. Da må du sende dokumentasjon til forsikringsselskapet for å få dekket merverdiavgiften.

– Betaling for eget arbeid regnes i denne sammenheng som erstatning, og ikke som lønn. Det betyr at du normalt ikke skal skatte av beløpet du mottar for innsatsen, men erstatninger over et visst beløp rapporteres uansett inn til skattemyndighetene av selskapet, avslutter Olsen.

Har du riktig bolig- og innboforsikring?

Blå maling med rulle på vegg.

Sist oppdatert: