Foreldre og barn på terrasse. Planter.

Står klargjøring av terrasse på agendaen? Pass på de små!

Når våren kommer, er mange kjappe med å sveipe over uteområdene for å kunne nyte solværsdagene. Da går det ofte sterke kjemikalier med.

Hver vår registrerer Giftinformasjonen en kraftig økning i antall henvendelser om uhell med sterke vaskemidler. Husvask, kraftvask, terrasserens og soppfjernere inneholder alle sterke stoffer, og mange av dem er etsende.

– De kan forårsake alvorlige skader på hud og øyne dersom du får innholdet på deg, for ikke å snakke om alvorlige indre skader dersom det svelges, advarer skadeforebygger Tina Hveem Vislie i Skadeforebyggende forum (Skafor).

Ha koll på hvilke produkter du har i hus

Skadeforebygger Tina Hveem Vislie i Skafor.
Tina Hveem Vislie. Foto: Pernille Münster

Henvendelsene Giftinformasjonen mottar omfatter både voksne og barn, men Vislie peker på at sistnevnte har større risiko for å få noe giftig i munnen. Spesielt små barn, som utforsker mye, etterlikner voksne og gjerne vil hjelpe til.

– Det kan få alvorlige konsekvenser, sier hun og oppfordrer: Aldri hell farlige produkter på umerkede flasker, som brusflasker og andre drikkeflasker. Det kan gjøre det ekstra fristende for barn å utforske, og i verste fall konsumere.

Skadeforebyggeren vektlegger også viktigheten av å ta en sjekk av hvilke produkter du har hjemme – både innendørs, i uthus og garasje.

– Husk at gjødsel og plantevernmidler kan føre til forgiftning. Da kan du forsikre deg om at alle produkter er i original emballasje og plassere de utenfor barns, og husdyrs, rekkevidde.

Skadeforebygger Tina Hveem Vislie i Skafor.
Tina Hveem Vislie. Foto: Pernille Münster

Barnesikring er kun en tilleggssikkerhet

Mange korker har barnesikringer, men husk: Også barnesikringer kan ha feil ved seg. Stol derfor ikke blindt på disse, er Vislies råd.

– I Skafor pleier vi å si at barnesikring kun er en tilleggssikkerhet etter du har plassert flasken utenfor barnets rekkevidde. Da er det flere barrierer mellom barnet og innholdet, sier hun.

Mistenker eller vet du at noen rundt deg eller du selv har vært utsatt for forgiftning, kan Giftinformasjonen nås på telefonnummer 22 59 13 00. I kritiske situasjoner skal du ringe 113. Vislie anbefaler alle å lagre Giftinformasjonens nummer på mobilen.

– Hvis uhellet er ute, har du tilgang på den beste kunnskapen innenfor forgiftninger bare et tastetrykk unna. Skafor oppfordrer også alle besteforeldre, og andre som ikke har barn «til vanlig», om å være ekstra oppmerksomme på at farlige kjemikalier skal oppbevares i original emballasje og utenfor barns rekkevidde.

Oppsummering av hva du bør huske på ved vårrengjøring:

  • En viktig ting kan ikke sies for ofte: Behold produkter i original emballering. I tillegg til forvekslingsfare er det lettere for Giftinformasjonen å gi riktig hjelp når de vet hvilket stoff som har forårsaket etseskade eller forgiftning.
  • Oppbevar produktene utilgjengelig for barn
  • Les alltid bruksanvisningen før bruk
  • Bruk riktig fortynning til riktig bruksområde
  • Bruk hansker og annen beskyttelse når du håndterer stoffer som krever det

Sist oppdatert: