Tømrer og rådgiver i Gjensidige Simon Olsen. Foto: Sverre Christian Jarild

Unngå frostskader i vinter

Sørg for at det er minst 10 grader i rom med vannrør, anbefaler tømrer og rådgiver Simon Olsen.

Vann på avveier

De fleste frostskadene oppstår når utetemperaturen synker kraftig mens beboerne er borte, for eksempel på jule- eller vinterferie. Det er ikke morsomt å komme hjem til vannskader. I verste fall kan boligen bli ubeboelig i lang tid, ifølge Simon.

– Med sprengkulde skyter tallet på vannskader i været. For eksempel ble det registrert nesten 25 000 frostskader vinteren 2010. Det vanlige er cirka 3 000. Omfanget varierer fra år til år, men bransjen utbetaler om lag 222 millioner kroner i erstatning i forbindelse med slike skader hvert år. Samtidig har mange fått redusert forsikringsutbetalingen fordi huset eller fritidsboligen ikke var godt nok sikret mot frostskader, sier han, og fortsetter:

– Kuldegradene kan smyge seg inn i ventiler, utettheter, kjellere og andre steder hvor det kan være rør. Mange skader oppstår fordi folk skrur varmen ned eller helt av når de reiser bort. I tillegg glemmer mange å stenge stoppekranen.

Tømreren forteller at tallene for vinteren 2019 var langt lavere enn for tilsvarende periode i 2010. Antall registrerte frostskader lå på i overkant av 900, som medførte kostander på om lag 130 millioner kroner i erstatningssummer.

– Dette var en veldig mild vinter flere steder i landet. Når det virkelig fryser på, er det viktig å være ekstra påpasselig, sier Simon.

Kaldt ute – varmt inne

Simon påpeker imidlertid at det egentlig er ganske enkelt å forebygge frostskader.

– Når det er frost ute, bør det være varmt inne – minst 10 grader i alle rom som har vannrør i vegger eller gulv. Skru opp termostaten på ovnene slik at de har litt ekstra å gå på dersom det blir skikkelig kaldt, sier Simon, og understreker at mange av skadene oppstår fordi varmekildene ikke klarer å holde tritt med plutselige temperaturfall.

I tillegg bør den nevnte stoppekranen stenges og rørene tømmes for vann hvis huset skal stå tomt over tid.

– Det å stenge stoppekran og å tappe rørene er for øvrig et krav i hytteforsikringen. Det er en dårlig idé å nøye seg med å la vannkraner stå og dryppe for å hindre frost. Avløpet kan nemlig også fryse til, påpeker Simon.

Vil man sikre seg ytterligere, er det smart å fylle toaletter og vannlåser med frostfri væske. I tillegg kan det være nødvendig å sjekke om vannrør i grovkjellere og krypkjellere må beskyttes med varmekabel og isolasjon.

Når uhellet er ute

Hvis det er mistanke om frostskader, kan man prøve å finne den med det blotte øye eller ved å lytte etter susing i rørene.

– Hører man suselyd uten at kranene er i bruk, er det et tegn på lekkasje. Steng stoppekranen og kontakt rørlegger, sier Simon.

Er det allerede oppstått skader, eller hvis rørleggeren sier at kostnaden kan bli høyere enn egenandelen i forsikringen, bør du kontakte forsikringsselskapet ditt snarest.

Sist oppdatert:

Mer om:

ByggHusVæret