Vinter. Snø. Hus.

Sprengkulde på vei: Slik unngår du frostskader

Sørg for at det er minst ti grader i rom med vannrør, lyder anbefalingen.

Jørn André Johansen
Jørn André Johansen i Gjensidige

De fleste frostskadene oppstår når utetemperaturen synker kraftig mens beboerne er borte, for eksempel på jule- eller vinterferie. I verste fall kan boligen bli ubeboelig i lang tid, ifølge prosess- og fagansvarlig Jørn André Johansen i Gjensidige.

Kuldegradene kan smyge seg inn i ventiler, utettheter, kjellere og andre steder hvor det kan være rør. Mange skader oppstår fordi folk skrur varmen ned eller helt av når de reiser bort. I tillegg glemmer mange å stenge stoppekranen.

– Det vanlige er rundt 3 000 vannskader hvert år. Det betyr at forsikringsbransjen utbetaler godt over 200 millioner kroner i erstatninger. Mange kunder fikk redusert forsikringsutbetalingen fordi huset eller fritidsboligen ikke var godt nok sikret mot frostskader, sier Johansen.

Jørn André Johansen
Jørn André Johansen i Gjensidige

Kaldt ute – varmt inne

Med sprengkulde fyker antallet skader til værs. Vinteren 2022/2023 ble det registrert bortimot 3 300 av dem, noe som førte til erstatninger på nesten 430 millioner kroner. 

– Denne vinteren var det streng kulde i store deler av landet, flere minusgrader enn normalt i områder som normalt er relativt milde – og en del forglemmelser eller manglende rutiner hos kundene, sier Johansen. 

Han påpeker at det er ganske enkelt å forebygge frostskader. Når det er frost ute, bør det være varmt inne – minst ti grader i alle rom som har vannrør i vegger eller gulv.

– Leverandører av for eksempel parkett kan også ha krav til minimumstemperatur for at garantien skal gjelde, så det er mer enn bare rørene å tenke på. Skru opp termostaten på ovnene slik at de har litt ekstra å gå på dersom det blir skikkelig kaldt, sier tømreren og understreker at mange av skadene oppstår fordi varmekildene ikke klarer å holde tritt med plutselige temperaturfall.

Tomt over en lengre periode

I tillegg bør den nevnte stoppekranen stenges og rørene tømmes for vann hvis huset skal stå tomt over tid.

– Det å stenge stoppekran og tappe rørene er for øvrig et krav fra forsikringsselskapet for hytter og ubebodde hus. Ellers kan en eventuell erstatning bli redusert. Det er en dårlig idé å bare la vannkraner stå og dryppe for å hindre frost. Avløpet kan nemlig også fryse til.

I tillegg er det smart å fylle toaletter og vannlåser med frostfri væske. Det kan også være nødvendig å sjekke om vannrør i grovkjellere og krypkjellere må beskyttes med varmekabel og isolasjon.

Eier i borettslag eller sameie?

Advokat og faglig leder Line C. B. Bjerkek i NBBL.
Line C. B. Bjerkek. Foto: Nadia Frantsen

I boligselskaper er den enkelte boligeier ansvarlig for rør i sin egen bolig. Det omfatter rør som er synlige og rør som er bygget inn i veggen, men ikke rør som er bygget inn i bærende konstruksjon, sier advokat og faglig leder Line C.B. Bjerkek i Norske Boligbyggelag (NBBL). 

Styret har ansvaret for vedlikeholdet av rør som ligger utenfor boenheten – felles anlegg som betjener hele eller større deler av boligselskapet. 

– Som beboer må du passe på at det er høy nok temperatur i boligen, også når du reiser bort. En vannskade i én leilighet kan berøre naboene. Du kan få erstatningsansvar overfor sameiet og de andre boligene som blir rammet av en eventuell skade i boligen din, sier Bjerkek og legger til:

– Du er ansvarlig for vedlikehold og stell av egen bolig selv om du ikke er til stede. Skal du være lenge borte, kan det være lurt å be noen andre sjekke at alt er som det skal.

Advokat og faglig leder Line C. B. Bjerkek i NBBL.
Line C. B. Bjerkek. Foto: Nadia Frantsen

Plikter til å gi beskjed ved mistanke om skade

Boligselskapet ved styret skal for eksempel sørge for at ledningsnettet i boligselskapet er isolert – eller sørge for at varmeanlegget i grunnen rundt ledningsnettet settes på før frosten setter inn om høsten.

– Hvis du oppdager tegn til frostskade eller annen vannskade fra fellesanlegg eller fellesrør i boligselskapet, er du forpliktet til å gi styret beskjed. Det kan for eksempel dreie seg om frostsprengning i murvegger, skader på takrenner eller tegn til at varmeanlegg ikke fungerer som det skal, sier Bjerkek.

Fritidsleilighet på fjellet

Eier du en leilighet i et sameie på fjellet? Her er det veldig å viktig passe på at alt er i orden før du drar hjem, understreker advokaten.

– For eksempel er radiatorer ofte plassert under vinduer. De er utsatt for frostskade hvis vinduet står åpent over tid eller det kommer et plutselig temperaturfall. Du må heller ikke falle for fristelsen til å skru strømmen helt av når leiligheten skal stå tom over tid for å spare penger, sier Bjerkek.

Det samme gjelder selvsagt også hvis du har en hytte som er konstruert for varig opphold, det vil si at den er isolert og har innlagt vann.

Slik oppstår skaden

Forskningsleder Lars-Erik Fiskum
Lars-Erik Fiskum. Foto: SINTEF

De dyreste skadene forekommer som oftest i hytter eller ubebodde hus, ifølge forskningsleder Lars-Erik Fiskum ved SINTEF.

– Man kan tro at man har det varmt nok inne, men i yttervegger eller tak blir det kaldt hvis de ikke er tilstrekkelig isolert. Når et rør som ligger frostutsatt til blir eksponert for minusgrader, vil vannet utvide seg – og røret sprekker, sier Fiskum.

Vannet i rører fryser til is i samme sekund som rører sprekker. Isen vil først tette hullet, men når det tiner, vil vannet fosse ut, advarer forskningslederen.

Har du en bolig fra før 1997, bør du være ekstra oppmerksom. Disse boligene ble normalt bygget med kobberrør. Såkalte rør i rør av plast kom senere.

– Frostskader som følge av at fryste rør er vanligst i eldre dårlig isolerte boliger med kobberrør. Plastrørene som ble vanlige etter 1997 tåler mer, opplyser Fiskum.

 

Forskningsleder Lars-Erik Fiskum
Lars-Erik Fiskum. Foto: SINTEF

Når uhellet er ute

Ved mistanke om frostskader bør du stenge stoppekranen og kontakte rørlegger umiddelbart. Hvis rørleggeren sier at kostnaden kan bli høyere enn egenandelen i forsikringen, bør du også kontakte forsikringsselskapet ditt snarest.

 

Sist oppdatert: