Traktor. Jorde. Trær. Overskyet.

Gården skal bli i familien – hva skjer nå?

Mye må ordnes når ett av barna skal overta gården. Her er en oversikt over vanlige problemstillinger ved et generasjonsskifte.

Det formelle rundt en familieovertakelse kan ordnes på en uke eller to. Likevel vil prosessen som regel være mer omfattende og ta lengre tid, ifølge eksperter på eierskifte i landbruket.

Ekspertene peker på at en familieovertakelse har både juridiske, økonomiske og praktiske sider, akkurat som ved en vanlig eiendomshandel. Samtidig er et eierskifte innen familien ikke som alle andre eierskifter.

Sterke følelser i familien

Bonde, rådgiver og regnskapsfører Svein Løken
Bonde, rådgiver og regnskapsfører Svein Løken

– Et generasjonsskifte omfatter en lang rekke spesifikke forhold og problemstillinger knyttet til lover og regler. I tillegg er de berørtes følelser og forventninger en svært viktig faktor, sier Svein Løken.

Han er regnskapsfører i Snøhetta Regnskap og rådgiver i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I disse rollene har han vært tett på i mange familieovertakelser. De fleste ble gjennomført i fred og fordragelighet, men noen endte i konflikt.

Løken sier det er trist når det skjærer seg i familier, ikke minst fordi ufreden kan smitte over på svigerbarn, søskenbarn og barnebarn.

– Derfor er det rett og slett viktig at det ikke blir lagt lokk på følelsene, men at man prater ut om forventninger til et fremtidig eierskifte. Dette kan man godt begynne med i god tid, gjerne flere år, før overdragelsen er ment å finne sted, sier han.

Her kan du lese mer om vanlige grunner til at det blir splid i familien – og hvorfor en landbruksmegler mener inngiftede og samboere ikke hører hjemme rundt bordet.

Bonde, rådgiver og regnskapsfører Svein Løken
Bonde, rådgiver og regnskapsfører Svein Løken

Lov og rett i generasjonsskiftet

Medlem i Norges bondelag?

Sjekk dette!

Når kan kjøperens søsken kreve sin del av kaka? Hvorfor er det så viktig å tinglyse «alt»? Hva innebærer konsesjonsfrihet? Når eiendom skifter hender, utløser dette en rekke juridiske problemstillinger. Mange av disse gjelder særskilt ved generasjonsskifter.

– Når mor og far fortsatt lever ved overdragelsen, gjelder andre lover og regler enn når det er snakk om et arveoppgjør. Er det odel på eiendommen, er også det av betydning, sier partner Eivind W. Grande i advokatfirmaet Henriksen & Co.

Grande fremhever betydningen av en ryddig og åpen prosess, hvor skriftlighet er et stikkord.

I noen sammenhenger er det krav til skriftlighet. Dette gjelder blant annet hvis en med odelsrett skal si fra seg løsningsretten. Andre ganger er det «bare» sterkt anbefalt. Dette gjelder når det er snakk om en avtale om overdragelse og stiftelse av rettigheter i fast eiendom – som jo er tilfellet også ved et generasjonsskifte.

Les mer om lov og rett i forbindelse med generasjonsskiftet. Hva innebærer for eksempel en klausul om gevinstdeling?

Medlem i Norges bondelag?

Sjekk dette!

Hvor mye er gården verdt?

Seniorrådgiver Johannes Alne i Tveit Regnskap
Seniorrådgiver Johannes Alne i Tveit Regnskap

Hvor mye skal en sønn eller datter betale for gården? Spørsmålet om kjøpesummen er sentralt i forbindelse med et generasjonsskifte, akkurat som ved en ordinær eiendomshandel. Likevel er det en rekke forhold som skiller en familieoverdragelse fra et salg på det åpne marked.

– Den viktigste forskjellen er at konsesjonsloven ikke gjelder når gården selges innenfor odelskretsen eller i øvrig nær familie. Det innebærer at myndighetene i utgangspunktet ikke stiller krav om at brukets verdi blir fastsatt ved en takst. Satt på spissen kan partene i en familieoverdragelse altså «tenke på et tall», sier seniorrådgiver Johannes Alne i Tveit Regnskap.

Han understreker at dette ikke er en anbefalt løsning, spesielt ikke i familier der overtakeren har søsken.

Les mer om taksering ved generasjonsskifter – og hvorfor  det er en dårlig idé å be om odelstakst

Seniorrådgiver Johannes Alne i Tveit Regnskap
Seniorrådgiver Johannes Alne i Tveit Regnskap

Orden i papirene

Fagsjef Rikard Bakken
Fagsjef Rikard Bakken

Selv om gården blir i familien, må verden få beskjed. Myndigheter, leverandører, samarbeidspartnere, organisasjoner og lag – alle har behov for å registrere at bruket har fått ny eier.

– Listen over gjøremål som må utføres før, under og etter eierskiftet er lang. Men når alt er på stell mellom partene og i forholdet til myndighetene og andre, kan man unngå ubehagelige overraskelser og problemer senere, understreker regnskapsfører og rådgiver Svein Løken.

Ved et eierskifte er det også viktig å informere forsikringsselskapet slik at dokumentene blir oppdatert med riktig navn. I tillegg må forsikringsselskapet bli gjort kjent med endringer på gården.

Fagsjef Rikard Bakken
Fagsjef Rikard Bakken

Sikre deg, dine og alt som er ditt

– Ulike tiltak, som bruksendringer eller omlegging av produksjonen, endrer forsikringsbehovet. Det samme gjelder ved for eksempel investeringer i maskinpark og bygninger. Hvis forsikringsselskapet ikke har riktig informasjon, kan det føre til at man ikke får full erstatning etter en skade. I verste fall kan man få avslag, sier fagsjef Rikard Bakken i Gjensidige.

Han peker på eierskiftet som en god anledning til å ta en gjennomgang av verdiene på gården. Og i mange tilfeller blir forsikringsselskapet invitert til gards for en befaring. Mange ferske bønder vil i tillegg ha råd om skadeforebygging.

Her er en sjekkliste over praktiske gjøremål– og tips til hvor du kan få råd og bistand i forbindelse med familieovertakelsen.

Les mer om forsikring til landbruket

Sikre deg, dine og alt som er ditt

Sist oppdatert: