Traktor

Lanserer bærekraftfond for landbruket

Skal dele ut opptil 10 millioner kroner årlig til skadeforebyggende og andre bærekraftige tiltak i landbruksnæringen.

Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag
Sigrid Hjørnegård

Norges Bondelag og Gjensidige lanserte i dag et bærekraftfond for å redusere sannsynligheten for skader og gjøre det enklere for landbruket å innfri sine klimaforpliktelser.

Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag, håper fondet vil være til nytte for landbruket, samfunnet og den enkelte bonde.

– Bærekraft dreier seg om å ta vare på nåtiden slik at vi er rustet for fremtiden. Det er en tankegang som sitter dypt hos bønder, sier hun.

Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag
Sigrid Hjørnegård

Ønsker å gjøre en forskjell

Lars Gøran Bjerklund, konserndirektør i Gjensidige
Lars Gøran Bjerklund

Grep som kan redusere skadeomfang ved brann, bygningsskade, flom, styrtregn, tørke og maskinskade, trekkes frem som eksempler på tiltak som kan få støtte fra fondet.

Det kan også være tiltak innen klimatilpasning og bedring av dyrevelferd. I tillegg, kan det gis støtte til tiltak som kommer grupper av bønder til gode, eller som vil være til fordel for landbruket som helhet, forklarer Hjørnegård.

– Bønder må ofte ta tunge investeringsbeslutninger. Støtte fra fondet vil gjøre det enklere å gjennomføre tiltak. Det er viktig i det klimaarbeidet som landbruket er i full gang med, både for å gjøre landbruket mer rustet til å møte økte klimapåkjenninger, og for å bidra i klimakampen, sier hun.

Lars Gøran Bjerklund, konserndirektør for næringsliv i Gjensidige, tror bærekraftfondet kan utgjøre en forskjell for norsk landbruk. 

– Målet vårt er å bidra til et levedyktig og fremtidsrettet landbruk, sier han.

Les mer om fondet, og se om du kan søke støtte

Lars Gøran Bjerklund, konserndirektør i Gjensidige
Lars Gøran Bjerklund

Sist oppdatert: