Sykler låst med to låser.

Tyveritall til himmels – slik sikrer du sykkelen din

Antallet sykkeltyverier skyter til værs. Dette kan du gjøre for å stoppe tyvraddene.

– Dette er ikke hyggelig lesning. Men vi visste jo fra før at alle tyveriene fører til at mange unngår å sykle til butikken eller jobben, sier Emil Rensvala.

Fagsjefen i Syklistenes Landsforening studerer Finans Norges statistikk over sykkeltyverier. Den viser at utviklingen går i feil retning.

­– Antallet tyverier har økt siden 2017. Fra 2019 til 2020 var det en økning på over 16 prosent – fra om lag 12 800 tyverier til over 14 800, konstaterer Rensvala.

I 2020 utbetalte forsikringsselskapene 124 millioner erstatningskroner. Og det var bare for sykkeltyveriene som blir meldt. Mørketallene er store, det er mange som ikke melder tyveriet til verken politiet eller forsikringsselskapet, slår Finans Norge fast.

– I tillegg øker gjennomsnittserstatningen. Den var fem prosent større i 2020 enn året før. Det kommer først og fremst av at vi kjøper stadig dyrere sykler, opplyser Rensvala.

Han viser i tillegg til en undersøkelse utført for Bymiljøetaten i Oslo. Der svarte fire av ti at de sykler mindre enn de ønsker på grunn av risikoen for tyveri.

Tre typer tyverier

Sykkeltyveriene kan grupperes i tre: leilighetstyveri, omsetningstyveri og organisert tyveri. Et eksempel på leilighetsyveri er festdeltakeren som rapper en sykkel for å komme seg raskere hjem.

– Med omsetningstyveri menes enkelttyverier der sykkelen selges på gata for raske penger. Organisert tyveri kan dreie seg om bestillingstyverier eller organisert «tømming» av et større område. Mange av disse syklene dukker ikke opp igjen, noe som tyder på at de blir ført ut av landet, sier Rensvala.

Han konstaterer at svært få sykkeltyverier blir oppklart. I 2019 løste politiet bare 2,5 prosent av nesten 16 000 saker, ifølge Politidirektoratet.

Politiinspektør Egil Jørgen Brekke i Oslo politidistrikt sier til NRK at politiet må vurdere hvilke lovbrudd de skal prioritere.

– Vi har klare kriterier for hvilke saker vi tar først og hva vi ikke prioriterer så høyt. Sykkeltyverier er ikke på toppen av listen, sier Brekke.

Anbefaler to låser

En proff kan stjele en sykkel på ti sekunder. Som eier gjelder det å gjøre jobben så vanskelig som mulig, slik at tyven vegrer seg og går forbi.

– Vårt beste råd er å bruke to låser, sier Cecilie Sol Eriksson i NAF Sykkel, en tjeneste som tilbyr forsikring og veihjelp til syklister.

– Noen låser kuttes enklest med vinkelsliper. På andre bruker tyvene tang. Hvis du bruker forskjellige låser, må tyven bruke ulike verktøy, noe han kanskje ikke har for hånden der og da, sier Eriksson.

Hun anbefaler at rammen og bakhjulet låses med en solid bøylelås til et stativ eller en stolpe. Forhjulet låses til rammen med en vaierlås.

Begge ekspertene anbefaler FG-godkjente låser.

– De dårligste låsene klippes raskere i to enn tiden du bruker på å låse dem opp med nøkkel eller kode. En forsikringsgodkjent lås byr på større motstand, sier Eriksson og viser til NAFs test av sykkellåser, før hun fortsetter:

– Det er også lurt å registrere sykkelen sin i et sykkelregister. Da er det større sjans for å få tilbake sykkelen hvis den først blir stjålet. 

Flere tips som gjør livet surt for sykkeltyven

  • Oppbevar sykkelen inne i boligen eller i låst bod/garasje eller sykkelparkering
  • Ute parkerer du den på et opplyst sted der det ferdes mye folk
  • Ta også med deg sykkelsetet
  • Fjern batteriet på elsykkelen når den står forlatt ute
  • Skal du sykle mye rundt i byen og parkere her og der, kan det være en idé å bruke en rimeligere sykkel
  • En litt møkkete sykkel, som likevel har nysmurt drivverk, kan fungere godt og samtidig være lite attraktiv for tyver
  • Hvis sykkelens funksjon er viktigere enn utseendet, kan du tagge rammen med maling for å gjøre den mindre interessant
  • Registrer doningen i Solid sykkelregister (arvtakeren etter Fack og Securemark). Noen forsikringsselskaper har dette som krav.
  • Anmeld tyveri så fort som mulig

Kilder: Syklistenes Landsforening, Finans Norge

Teknologi gir nye muligheter

Hvis du har en dyr sykkel, kan du vurdere å utstyre den med en GPS-sender i rammen. På den måten kan du følge sykkelens bevegelser via telefonen din.

– Ny teknologi legger til rette for nye måter å sikre sykler på, og Syklistenes Landsforening ønsker at forsikringsbransjen og teknologisektoren kommer sammen for å utvikle innovative løsninger, sier Roar Løkken.

I tillegg jobber Syklistenes Landsforening for flere trygge parkeringsløsninger, blant annet gjennom sertifiseringstjenesten Sykkelvennlig arbeidsplass.

– Tidligere har fire av ti Oslo-borgere oppgitt at de begrenser syklingen på grunn av faren for tyveri. Gode parkeringsmuligheter ved trafikknutepunkt og på arbeidsplassen vil føre til at flere tar tohjulingen fatt, mener kommunikasjonssjefen.

Slik virker forsikringen

Simon André Olsen
Simon André Olsen i Gjensidige

– Sykkelen din er dekket av innboforsikringen. Hvis den var låst inn i en garasje, bod eller boligen, erstatter Gjensidige hele verdien. Hvis det koster 60 000 kroner å kjøpe en tilsvarende sykkel, betaler vi ut 60 000 kroner minus egenandelen, opplyser rådgiver Simon André Olsen i Gjensidige.

Hvis sykkelen derimot sto utendørs eller blir stjålet fra et annet sted enn hjemme, for eksempel skolen eller jobben, kan du få igjen opptil 30 000 kroner. Den summen kan du øke til 50 000 kroner.

– Det må i så fall skje før et eventuelt tyveri. For øvrig er det alltid et krav at sykkelen var låst, sier Olsen og legger til at en sykkel som koster mer enn 50 000 kroner bør forsikres med en egen forsikring.

Simon André Olsen
Simon André Olsen i Gjensidige

Sist oppdatert: