Sykler låst med to låser.

Tyveritall til himmels – slik sikrer du sykkelen din

Antallet sykkeltyverier skyter til værs. Dette kan du gjøre for å stoppe tyvraddene.

– Dette er ikke hyggelig lesning. Men vi visste jo fra før at alle tyveriene fører til at mange unngår å sykle til butikken eller jobben, sier Eline Oftedal.

Generalsekretæren i Syklistforeningen (tidligere Syklistenes Landsforening) studerer Finans Norges statistikk over sykkeltyverier. Den viser at utviklingen går i feil retning.

­– Antallet tyverier har økt siden 2017. Fra 2019 til 2020 var det en økning på over 16 prosent – fra om lag 12 800 tyverier til over 14 800. Det var en liten nedgang i «koronaåret» 2021, men nå ser vi igjen at antallet øker, sier Oftedal.

I 2023 utbetalte forsikringsselskapene 165 653 millioner erstatningskroner. Og det var bare for sykkeltyveriene som ble meldt. Mørketallene er store, det er mange som ikke melder tyveriet til verken politiet eller forsikringsselskapet, slår Finans Norge fast.

I Sykkelundersøkelsen 2022 oppga 21 prosent at redsel for tyveri hindrer dem i å bruke sykkel som transportmiddel.

­– Når hver femte person lar sykkelen stå i frykt for at den kan bli stjålet, er det alvorlig. Derfor har vi et medlemsgode som lar medlemmene våre registrere sykkelen sin i et sykkelregister. Da vil det være enkelt å få tilbake sykkelen om den blir funnet, og det blir mindre attraktivt å stjele den når den er merket, sier Oftedal.

Tre typer tyverier

Sykkeltyveriene kan grupperes i tre: leilighetstyveri, omsetningstyveri og organisert tyveri. Et eksempel på leilighetsyveri er festdeltakeren som rapper en sykkel for å komme seg raskere hjem. 

– Med omsetningstyveri menes enkelttyverier der sykkelen selges på gata for raske penger. Organisert tyveri kan dreie seg om bestillingstyverier eller organisert «tømming» av et større område. Mange av disse syklene dukker ikke opp igjen, noe som tyder på at de blir ført ut av landet, sier Oftedal.

Svært få sykkeltyverier blir oppklart. I 2022 løste politiet bare to prosent av de anmeldte sakene, ifølge SSB.

Anbefaler to låser

En proff kan stjele en sykkel på ti sekunder. Som eier gjelder det å gjøre jobben så vanskelig som mulig, slik at tyven vegrer seg og går forbi.

– Vårt beste råd er å bruke to låser, sier Kristian Schäfer i NAF Sykkel, en tjeneste som tilbyr forsikring og veihjelp til syklister.

– Noen låser kuttes enklest med vinkelsliper. På andre bruker tyvene tang. Hvis du bruker forskjellige låser, må tyven bruke ulike verktøy, noe han kanskje ikke har for hånden der og da, sier Schäfer.

Han anbefaler at rammen og bakhjulet låses med en solid bøylelås til et stativ eller en stolpe. Forhjulet låses til rammen med en vaierlås.

Begge ekspertene anbefaler FG-godkjente låser.

– De dårligste låsene klippes raskere i to enn tiden du bruker på å låse dem opp med nøkkel eller kode. En forsikringsgodkjent lås byr på større motstand, sier Schäfer og viser til NAFs test av sykkellåser, før han fortsetter:

– Det er også lurt å registrere sykkelen sin i et sykkelregister. Da er det større sjans for å få tilbake sykkelen hvis den først blir stjålet. 

Flere tips som gjør livet surt for sykkeltyven

  • Oppbevar sykkelen inne i boligen eller i låst bod/garasje eller sykkelparkering
  • Ute parkerer du den på et opplyst sted der det ferdes mye folk
  • Ta også med deg sykkelsetet
  • Fjern batteriet på elsykkelen når den står forlatt ute
  • Skal du sykle mye rundt i byen og parkere her og der, kan det være en idé å bruke en rimeligere sykkel
  • En litt møkkete sykkel, som likevel har nysmurt drivverk, kan fungere godt og samtidig være lite attraktiv for tyver
  • Hvis sykkelens funksjon er viktigere enn utseendet, kan du tagge rammen med maling for å gjøre den mindre interessant
  • Registrer doningen i et FG-godkjent sykkelregister, som NAF Sykkelregister (gratis for de som har Innbo Pluss i Gjensidige). Noen forsikringsselskaper har dette som krav.
  • Anmeld tyveri så fort som mulig

Kilder: Syklistforeningen, Finans Norge

Teknologi gir nye muligheter

Hvis du har en dyr sykkel, kan du vurdere å utstyre den med en GPS-sender i rammen. På den måten kan du følge sykkelens bevegelser via telefonen din.

– Ny teknologi legger til rette for nye måter å sikre sykler på, og Syklistforeningen ønsker at forsikringsbransjen og teknologisektoren kommer sammen for å utvikle innovative løsninger, sier Oftedal.

I tillegg jobber Syklistforeningen for flere trygge parkeringsløsninger, blant annet gjennom sertifiseringstjenesten Sykkelvennlig arbeidsplass.

– Vi ser at når arbeidsplasser tilrettelegger godt med sykkelvennlig arbeidsplass og innendørs parkering, er det flere som velger å sykle til og fra jobb i hverdagen.

– I Sykkelundersøkelsen vår har nærmere to av fem Oslo-borgere oppgitt at de begrenser syklingen på grunn av faren for tyveri. Gode og trygge parkeringsmuligheter ved trafikknutepunkt og på arbeidsplassen vil føre til at flere tar tohjulingen fatt, mener generalsekretæren.

Slik virker forsikringen

Andreas Økland Amundsen, produktutvikler i Gjensidige.
Andreas Økland Amundsen

– Sykkelen din er dekket av innboforsikringen. Hvis den var låst inn i en garasje, bod eller boligen, erstatter Gjensidige hele verdien. Hvis det koster 60 000 kroner å kjøpe en tilsvarende sykkel, betaler vi ut 60 000 kroner minus egenandelen, opplyser produktutvikler Andreas Ø. Amundsen i Gjensidige.

Hvis sykkelen derimot sto utendørs eller blir stjålet fra et annet sted enn hjemme, for eksempel skolen eller jobben, kan du få igjen opptil 30 000 kroner. Den summen kan du øke til 50 000 kroner.

– Det må i så fall skje før et eventuelt tyveri. For øvrig er det alltid et krav at sykkelen var låst, sier Amundsen og legger til at en sykkel som koster mer enn 50 000 kroner bør forsikres med en egen forsikring.

Andreas Økland Amundsen, produktutvikler i Gjensidige.
Andreas Økland Amundsen

Sist oppdatert: