To unge mennesker på elsparkesykler.

Vær forsiktig på denne – om ikke kan det bli dyrt

Elsparkesykkelen er et hyppig brukt fremkomstmiddel blant de unge. Likevel er det mange som ikke er klar over hvilket ansvar som medfølger bruk av den, og hvor store summer du kan ende opp med å måtte betale om du forårsaker en ulykke.

Anette Hauge
Anette Hauge

Er du en av de som kaster seg på en elsparkesykkel når det begynner å bli knapp tid til dagens forelesning? Du skal ikke gå mange meterne i Oslos gater før du finner en, og den er både tids- og energibesparende.

Det er dog ikke risikofritt å plante beina på en sykkel av denne sorten. Spesielt ikke i en stor by der det vrimler av mennesker og andre kjøretøy. Seniorrådgiver Anette Hauge i Statens vegvesen poengterer at en elsparkesykkel er et kjøretøy, og ikke et leketøy.

– Det betyr at det følger med mange regler ved bruk av denne. Du har plikt til å sette deg inn i reglene før du tar kjøretøyet i bruk, sier Hauge.

Anette Hauge
Anette Hauge

Dette må du være klar over:

  1. Fortau er til for de gående. Likevel kan de som bruker elsparkesykkel få lov til å låne det når det er tilgjengelig. Når man kjører forbi en gående, må man holde en hastighet på maks 6 km/t.
  2. Du har vikeplikt i flere situasjoner. Om du benytter veibanen eller sykkelfelt, skal du følge vikepliktsreglene for kjørende. Du plikter også å vike for trikken, og for bussen på vei ut av holdeplass der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere.
  3. Hvis du kjører i et veikryss, skal man følge reglene som følger av dette. Et tips kan være å «tenke bil»: Følg trafikklys, skilting og vikeplikt som en vanlig bil. Ellers skal man alltid ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom i trafikken.
  4. Det er ikke lov til å være mer enn én person på elsparkesykkelen. To stykker gir gebyr på 3000 kroner.
  5. Det er ikke lovlig å kjøre i ruspåvirket tilstand.
  6. Parker på en måte som ikke er til hinder eller ulempe for andre trafikanter.

Brudd på vegtrafikkloven straffes med gebyr, inndragning av kjøretøy, forelegg og/eller fengsel. Ved alvorlige lovbrudd er det straffeloven som avgjør hvor streng straff du får.

Erstatningskrav kan bli store summer

Mariann Valde
Mariann Valde

Dersom en ikke har opptrådt hensynsfullt, vært aktpågivende og varsom, kan man bli holdt økonomisk ansvarlig for en skade man påfører andre i trafikken. Det forteller advokat Mariann Valde ved Harris Advokatfirma.  

– Det skumle er at det ikke skal så mye til. Om du kjører med elsparkesykkel på fortauet, som i utgangspunktet er reservert for fotgjengere, og treffer noen, risikerer du å stå erstatningsansvarlig - forutsatt at det oppstår en skade, sier Valde.

I tillegg til å dekke eventuelle kostnader i forbindelse med behandling, som fort kan løpe opp i titusenvis av kroner, risikerer du å stå ansvarlig for enda større utgifter.

– Dersom man påfører en personskade som resulterer i redusert eller bortfall av arbeidsevne, kan man stå ansvarlig for å dekke tapt inntekt og fremtidig tapt inntekt. Dette kan være snakk om store beløp, advarer Valde.

Mariann Valde
Mariann Valde

Gjelder også ved skade på gjenstander

Erstatningsansvaret gjelder også om man forårsaker skade på gjenstander, som for eksempel biler.

– Hvis du treffer en bil, kan det føre til erstatningssummer i tusenkroners-klassen. Slike summer kan også bli en realitet om du har skyld i at en person får ødelagt eksempelvis en mobil eller klokke.

Advokaten forteller at du som regel får en betalingsfrist for en slik erstatningssum. Som mindreårig, student eller nykommer i arbeidsmarkedet kan en frist være vanskelig å imøtekomme.

– Ved omfattende skade på gjenstander, for eksempel mobil, klokke, klær og annet utstyr, kan du fort ende opp med å måtte betale 20 000 til 40 000 kroner med relativt kort betalingsfrist, sier Valde og fortsetter:

– Om skaden medfører krav på menerstatning, vil erstatningsbeløpet fastsettes etter at den medisinske invaliditeten er klarlagt. Om en person har rett på menerstatning kan først avgjøres etter at anbefalt behandling er gjennomført og skaden har stabilisert seg. Normalt vil dette ta minst ett til to år. Det gjør at det kan gå tid før tapspostene blir kartlagt.

Bør ha forsikring

Petter Hegle
Petter Hegle

Leder på ulykke- og Idrettsforsikring i Gjensidige, Petter Hegle, forteller at selskapet mottar mange henvendelser knyttet til ulykker på det populære fremkomstmiddelet. Skader i munn- og ansiktsregion er en gjenganger.

– En behandlingsforsikring vil dekke det meste av privat behandling, utenom tannbehandling. En ulykkesforsikring dekker personskader ved alle typer ulykkeshendelser, inkludert tannbehandling inntil begrensede summer. De fleste reiseforsikringer har også en ulykkesforsikring inkludert, sier Hegle. 

Han påpeker at det kan få konsekvenser dersom du kjører i ruset tilstand eller annen uaktsom kjøring.

– I tillegg til erstatningsansvaret, kan du også risikere at ulykkesforsikringen bortfaller eller blir redusert dersom du skader deg selv.

Hegle har tre oppfordringer til sjåfører på elsparkesykler:

– Ta hensyn, ikke kjør når du er ruspåvirket og bruk hjelm. Da blir det mindre bekymringer, og turen blir faktisk enda mer gøyal.

Petter Hegle
Petter Hegle

Sist oppdatert: