Her trives skadedyrene best

Får du skadedyr i boligen, kan det i verste fall koste deg flere hundre tusen kroner. Spesielt tre områder i hjemmet bør boligeiere være spesielt oppmerksomme på.

Kari Ringstad, sjef for biologi, forskning og utvikling i PELIAS Norsk Skadedyrkontroll.
Kari Rigstad

Mange skadedyr trives best i fuktige rom som bad, kjøkken og kjeller, ifølge Kari Rigstad. Hun er fagsjef og biolog i Rentokil, og vet at et skadedyrproblem fort kan bli kostbart for huseieren.

– På badet og kjøkkenet kan det være vanskelig å komme til uten å måtte rive opp fliser og isolasjon. Så selv tilsyn av skaden kan bli en omfattende jobb, sier Rigstad.

I tillegg til at skadedyrene trives i fuktige omgivelser, kan de ubudne gjestene la seg tiltrekke av matrester.

– På kjøkkenet er det mange kriker og kroker hvor det kan være vanskelig å vaske jevnlig. Flere skadedyr lever godt på gamle matrester og støv som faller innimellom kjøkkeninnredningen, sier hun.

Rigstad anbefaler å være nøye med rengjøring, holde tørrvarer i beholdere, samt sørge for at vann og fukt raskt fjernes fra overflater.

Videoen i toppen av saken: Hilde Charlotte Solheim fikk uventede «okkupanter» i klesboden.

Kari Ringstad, sjef for biologi, forskning og utvikling i PELIAS Norsk Skadedyrkontroll.
Kari Rigstad

Nye metoder fjerner skjeggkre

Det er fremdeles skjeggkre som topper FHIs statistikk over årlige antall bekjempelser, som baserer seg på data fra skadedyrfirmaene.

– Både sølvkre og skjeggkre krever høy fuktighet for å formere seg, men siden skjeggkre også trives i tørre omgivelser, kan disse ofte oppdages i hele boligen, sier Rigstad.

Inntil ganske nylig hadde man ikke noen god måte å bli kvitt skjeggkre på, men det har ifølge Rigstad endret seg.

– Nå brukes svært små mengder giftig åte på skjeggkreene, noe som har vist seg å være svært effektivt. Skjeggkre er dermed nå mest til sjenanse. Det er derimot andre skadedyr som kan gjøre vesentlig mer skade, sier hun.

Hun peker spesielt på gnagere. Musene kan ifølge skadedyreksperten føre til store materielle skader, da de trives i både isolasjon, vegger, gulv og tak, og gjerne følger rørene frem til badet eller kjøkkenet. Forskere ser ikke bort ifra at 2023 kan bli et museår, og følger dessuten spent med på når det blir et skikkelig lemenår – sist i 2014.

– Mens rotter gjerne kommer seg inn via kloakk som ikke er sikret tilstrekkelig, kommer mus seg gjerne inn gjennom sprekker i grunnmur, hjørnekaser og kledning, forklarer hun.

Pass på sprekkene

Høsten er her for fullt, og Rigstad minner om at det nærmer seg siste sjanse til å sikre boligen før musene trekker inn.

– Å kun sette ut feller løser ikke problemet. Fokus bør ligge på å finne årsak samt utbedre årsak, sier hun.

Siden sprekkene i grunnmuren gjerne har direkte tilknytning til kjelleren, blir ofte kjellere i eldre hus mer utsatt for skadedyr som kommer seg inn utenifra.

– Derfor er det viktig å jevnlig ta kontrollrunder for å tette igjen disse sprekkene. Det samme gjelder ytterpanel og hjørnekasser.

Derfor liker de kjellere

Nede i kjelleren er det flere grunner til at skadedyrene trives.

– Nye kjellere har gjerne varmekabler og isolasjon i gulvet. Dette vil, som på badet, tiltrekke seg maur, da de trives i isolasjonen. I eldre kjellere er det derimot den høye luftfuktigheten som gjør at enkelte skadedyr, som borebiller, trives godt. Disse kan også gjøre mye skade.

Rigstad forklarer at enkelte eldre boliger også har vann- og kloakkrør nede i krypkjellere, noe som øker faren for problemer med rotter og mus.

– Sikring av bygg vies mer og mer oppmerksomhet i skadedyrbransjen. Rentokil har utviklet flere nye sikringsprodukter i det siste. Disse er foreløpig ikke sluppet ut på forbrukermarkedet, men blir brukt av våre teknikere. Mange produktene har vist seg å være veldig gode, mens andre har et forbedringspotensial. Vi har en egen forskningsavdeling i England der vi tilbakemelder og de videreutvikler produktene.

Ta tak raskt

Simon Vigeland, tømrer og rådgiver i Gjensidige.
Simon Andre Olsen

Simon Vigeland, tømrer og rådgiver i Gjensidige, forteller at forsikringsselskapet kan hjelpe til om du skulle oppdage skadedyr i hjemmet.

– Det er viktig at vi får beskjed med én gang skadedyrene oppdages, slik at vi kan undersøke hva slags tiltak som bør gjøres. Noen skadedyr er mest til sjenanse, mens andre kan gjøre ordentlig skade, påpeker han.

Om man lar skadedyrene få fritt spillerom vil også skadene bli mer omfattende og vanskeligere å fikse.

– Det er aldri gøy å måtte rive opp baderomsgulvet eller gjøre andre inngripende tiltak, avslutter han.

→ Har du riktig husforsikring?

Simon Vigeland, tømrer og rådgiver i Gjensidige.
Simon Andre Olsen

Sist oppdatert: