Mann som vasker hustaket.

Når sjekket du taket og takrennene sist?

Vann på avveier kan gjøre stor skade på huset ditt. Slik rengjør du taket og takrennene.

Jørn André Johansen
Jørn André Johansen i Gjensidige

På sensommeren og høsten i år har det bøttet ned mange steder. Og nedbør blir det bare mer av i fremtiden, ifølge klimaforskerne. Det vil få konsekvenser for boligeiere, påpeker Jørn André Johansen i Gjensidige.

– Økte påkjenninger fra vind og vær vil blant annet stille større krav til vedlikehold, sier han.

Er det lenge siden du vendte blikket oppover? Takrenner, taksluk og nedløpsrør kan fort bli tette av løv og barnåler. Det kan føre til at vannet renner over og nedover fasaden – eller under beslag og inn i selve huskonstruksjonen.

– Mose og alger på taket er også problematisk. Mose kan binde vann slik at takstein, shingel eller andre produkter ikke tørker opp. På litt sikt vil også røttene ødelegge taktekkingen. Dessuten er et mosegrodd tak ikke akkurat noen pryd for øyet, påpeker Johansen.

Jørn André Johansen
Jørn André Johansen i Gjensidige

Trær og skygge øker behovet for vedlikehold

Vannet må altså renne riktig vei: Av taket og ned i avløpsrør/dreneringsrør/ut i terrenget – alt etter hvilken løsning for overvann boligen din har.

– Tommelfingerregelen er at du hver vår og høst går over tak og takrenner. Hvis det er mange trær i området, sier det seg selv at takrennene og sluk på flate tak må sjekkes mye oftere, sier Johansen.

Mye skygge på taket gir dårlig uttørking og gode vekstvilkår for mose og andre vekster. Problemet forsterkes hvis luftespalten mellom over- og undertak er for trang. Eller hvis det er dårlig gjennomtrekk mellom mønet og raftene (overgangen mellom vegg og tak).

– I tillegg er produkter med ru overfalte generelt mer utsatt, for eksempel uglasserte takpanner, shingel og takpapp, sier Johansen.

Slik rengjør du taket

– En høytrykksspyler er et godt hjelpemiddel. La selve maskinen stå på bakken og bruk en lang slange mellom den og munnstykket. Spyl alltid nedover slik at vannet renner riktig vei – og ikke bruk sterk stråle rundt gjennomføringer som piper og lufterør og ved arker og oppløft, sier Johansen.

Vær ekstra forsiktig med høytrykk på shingel og takpapp. Belegget er skjørere enn takpanner, og skjøtene kan lett bli skadet.

– Du kan bruke kjemiske midler for å fjerne mose og alger. Spray middelet på med en lavtrykkssprøyte og la det virke noen dager i tørt vær. Når vekstene er døde, blir de skylt av neste gang det regner. Av og til kan det være nødvendig å hjelpe til med en kost, sier Johansen.

Han har hørt om folk som har gode erfaringer med å legge en kobbertråd langs mønet. Det skal være effektivt mot mosevekst.

– Dette kan jeg ikke verifisere – ennå. Jeg har kjøpt kobbertråd og skal teste dette hjemme, forteller Johansen.

Slik rengjør du takrennene

Hvis takrennene er fulle av barnåler eller råttent løv, kan du bli nødt til å grave det ut med hendene eller et egnet redskap. Et alternativ er å bruke teleskopstang på høytrykkspyleren. Du kan også bruke en teleskopstang med kost og/eller en type spatel i enden. Dette er utstyr du får kjøpt hos byggevarehuset og lignende butikker.

– Kanskje vil det være smart å bruke begge deler. Hvis du koster ut det du klarer først og spyler etterpå, unngår du at det havner mye dritt i nedløpsrør som er koblet sammen med overvannsledning eller dreneringsrør. Hvis disse blir tette, er det dyrt å åpne dem, sier Johansen.

Han anbefaler at du monterer en løvrist – enten i selve nedløpsrøret eller over åpningen i takrennen. Bare husk at også disse må rengjøres jevnlig.

– Flate tak med innvendig avløp har rister som må rengjøres. Hvis ikke kan taket bli fylt opp som et basseng før det til slutt renner over, sier Johansen.

Sikkerheten kommer først når du jobber i høyden

Sikkerheten må alltid komme først. Hvis du skal jobbe på taket, må du være sikker på at stigen står støtt og har god sikring.

– En ordentlig sele gir både bedre sikkerhet og økt komfort. Selen kan leies hos for eksempel byggevarehandleren eller et utleiefirma. De gir også instruksjoner i bruk av selen. Det er ikke anbefalt å feste den i pipa, som ikke er konstruert for å tåle vekten av et fall, understreker Johnsen.

Boligeiere som dropper sele når de skal opp på et flatt tak må holde seg godt innenfor kanten.

– Mange flate tak er belagt med en duk som kan bli svært glatt når det regner eller snør. Du kan også være uheldig og snuble og falle over kanten, sier Gjensidiges ekspert.

Hva dekker forsikringen?

Taket er en del av boligens fasade. Det regnes som en slitedel som trenger vedlikehold og – etter hvert – utskifting.

– Forsikringen dekker ikke skader på selve taket med mindre det dreier seg om en plutselig og uventet hendelse, som for eksempel at et tre velter over bygningen i en storm, sier Johansen.

Du kan imidlertid få erstatning for følgeskader. Gjensidiges beste forsikring, Hus Pluss og Fritidsbolig Pluss, dekker skader på stenderverk, takstoler, innvendige flater og innbo etter for eksempel en lekkasje.

– Det er viktig å redusere risikoen for slike skader. Derfor sier sikkerhetsforskriftene våre at du skal holde det ved like. Dette inkluderer taktekkingen, takrennene, sluk og så videre, sier Johansen.

Sist oppdatert: