Ratt. Mobil i hånd.

Vet du hva dette gir i bot nå?

Bøtesatsene for bruk av mobil under kjøring økte under fjoråret, og enda mer i år.

Sjef i Utrykningspolitiet Runar Karlsen
Runar Karlsen. Foto: Politiet

Blir du tatt for ulovlig mobilbruk i bil, risikerer du et forenklet forelegg på 7450 kroner og tre prikker i førerkortet. I fjor lå beløpet på 5000 kroner.

Samferdselsdepartementet begrunner beslutningen om økning i «å opprettholde bøtenes preventive og pønale effekt». Sistnevnte skal bidra til at den bøtelagte endrer atferd.

– Vi forholder oss til de enhver tid gjeldende bøtesatsene. Fart, rus og andre adferdskontroller hvor ulovlig bruk av mobiltelefon er blant kontrollområdene er noe vi prioriterer, sier sjef i Utrykningspolitiet Runar Karlsen og legger til:

– Reaksjoner på overtredelser i trafikken er en viktig del av politiets forebyggende arbeid for å redusere antallet alvorlige trafikkulykker.

Sjef i Utrykningspolitiet Runar Karlsen
Runar Karlsen. Foto: Politiet

Slik fungerer prikkbelastningsordningen

Ordningen skal, ifølge Statens vegvesen, bidra til økt sikkerhet og færre drepte og skadde på veiene. Under følger en oppsummering av hvordan den fungerer:

  1. Får du åtte prikker i løpet av tre år, mister du lappen i seks måneder.
  2. Er du i prøvetiden, som varer i to år etter at du har tatt førerkort, får du dobbelt antall prikker ved feil som gir prikker i prøveperioden.
  3. Blir du tatt for flere overtredelser på én gang, får du antall prikker som overtredelsene sammenlagt gir.
  4. Prikkene fjernes normalt etter tre år fra den dagen du skrev under på forelegget.

Les mer om ordningen her

Reduserer erstatningsutbetalinger

Kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige
Bjarne Rysstad

Kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige er positiv til at satsene har økt ytterligere fra fjoråret.

– Kraftige bøter svir, og vi tror det sammen med prikkbelastning skremmer mange bilister fra å fikle med mobil mens de kjører, sier han.

Forsikringsselskapene straffer slike lovovertredelser ved å redusere erstatningene der trafikkuhell kan knyttes til mobilbruk. I grove tilfeller har Gjensidige avkortet erstatninger med mer enn 100 000 kroner.

Mobil- og skjermbruk bak rattet har nærmest blitt en «folkesykdom», der man tar med seg skjermavhengigheten også til trafikken.

– Dette er livsfarlig og alle bilister må være sitt ansvar bevisst, understreker Rysstad.

Kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige
Bjarne Rysstad

Når er bruken lovlig?

Mobilen må være koblet til et håndfri-system eller være plassert forskriftsmessig i egen mobilholder ved siden av rattet for at bruk skal være lovlig, opplyser NAF på sine nettsider.

Og når den er det, er det kun to ting du har lov til å gjøre på skjermen: Taste inn telefonnummer og starte eller avslutte samtaler.

Skal du høre på musikk må mobilen være koblet til håndfri-system, slik at du kan skifte sanger og liknende ved hjelp av knapper på rattet eller stemmestyring. Du kan ikke bruke mobilen på noen måter som innebærer at du holder den i hånden.

 

Sist oppdatert: