Våre MC-forsikringer

Finn den MC-forsikringen som passer for dine behov:

 • Ansvar gir deg den lovpålagte ansvarsdekningen, men dekker ingen skader på motor­sykkelen din
 • Delkasko gir deg veihjelp hvis det skjer et uhell, og dekker enkelte skader på motor­sykkelen din
 • Kasko dekker de fleste skader på egen motorsykkel – inkludert kollisjon, utforkjøring og velting

Sjekk pris og kjøp MC-forsikring

Default

Sammenligning

  Kasko Delkasko Ansvar
  En god MC-forsikring for de fleste Dekker enkelte skader på egen motorsykkel Dekker ingen skader på egen motorsykkel
Ansvar      
Ulykke      
Rettshjelp      
Brann      
Tyveri      
Veihjelp      
Ekstrautstyr og ombygging      
Personlige eiendeler      
Glasskade      
Kollisjon      
Utforkjøring      
Velting      
 • Personlige eiendeler er ting du har i låst oppbevaringsrom i motorsykkelen din, som for eksempel solbriller eller en mobiltelefon.

 • Med ekstrautstyr mener vi utstyr som er fastmontert etter at motorsykkelen forlot fabrikken, som for eksempel GPS og sideveske. Med ombygging mener vi deler som er byttet ut, som for eksempel motor. 

Ansvar

Ansvar dekker ingen skader på egen motorsykkel og er derfor vår billigste MC-forsikring.

Den lovpålagte ansvarsdekningen

Ansvar dekker personskader for alle personer som er involvert i ulykken med ubegrenset beløp. Du får også dekket skader på andres kjøretøy/eiendom med opptil 100 000 000 kroner.

Det er ingen egenandel for den lovpålagte ansvarsdekningen.

Fører- og passasjerulykke

Fører- og passasjerulykke dekkes med opptil 200 000 kroner ved medisinsk invaliditet og opptil 100 000 kroner ved død.

Du betaler ingen egenandel ved fører- eller passasjerulykke.

Rettshjelp

Du kan få dekket utgifter til rettshjelp med opptil 100 000 kroner. Rettshjelp har en egenandel på 4 000 kroner pluss 20 % av omkostningene.

Istedenfor dekning av utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, kan du velge å løse tvisten ved å benytte mekling. Vi dekker alle kostnader forbundet med mekling hos Mekle. Meklerne er upartisk og uavhengig av partene og har kompetanse innen rettsområdet. Når mekling benyttes betaler du ingen egenandel. For å benytte deg av mekling må du fylle en skademelding for rettshjelp og huke av for at du ønsker mekling.

Om du velger å avslutte meklingen, eller dersom tvisten ikke løses gjennom mekling, vil den ordinære rettshjelpdekningen gjelde som normalt.

Delkasko

Delkasko gir deg veihjelp ved driftsstans og dekker enkelte skader på motorsykkelen. Du får også med alle dekningene fra Ansvar.

Skader på egen motorsykkel

Delkasko dekker glasskade og skader på motorsykkelen din ved brann og tyveri.

Ekstrautstyr, ombygging og personlige eiendeler

 • Personlige eiendeler dekkes med opptil 5 000 kroner
 • Ekstrautstyr og ombygging dekkes med opptil 10 000 kroner (kan økes mot et tillegg i prisen)

Veihjelp når du trenger det

Delkasko gir veihjelp hvor som helst – selv hjemme på din egen gårdsplass.

Du får veihjelp hvis

 • motorsykkelen får en skade som dekkes av forsikringen
 • du får driftsstopp eller startvansker
 • du har mistet/brukket nøkkelen
 • motorsykkelen er tom for bensin
 • motorsykkelen har vært utsatt for tyveri eller hærverk
 • fører/passasjer blir utsatt for sykdom, ulykke eller død

Veihjelp kan gi deg

 • berging og tauing
 • hjemtransport
 • hotellopphold i stedet for hjemreise
 • transport av reservedeler utenfor Norden
 • leiebil utenfor Norden (inntil 30 dager)

Egenandel for veihjelp er 500 kroner.

Kasko

Vår mest komplette MC-forsikring dekker de fleste skader på motorsykkelen din. Du får også med alle dekningene fra Ansvar og Delkasko, som ansvarsdekning, veihjelp og erstatning for skader på ekstrautstyr og ombygging.

Skader på egen motorsykkel som kun dekkes med Kasko

 • Kollisjon
 • Utforkjøring
 • Velting
 • Annen ytre påvirkning

Egenandel for Kasko

Når du kjøper Kasko kan du velge egenandel selv. Hvis du velger en høyere egenandel, blir forsikringen billigere. Noen dekninger har likevel fast egenandel:

 • Brann- og tyveriskader har en fast egenandel på 4 000 kroner
 • Veihjelp har en egenandel på 500 kroner

Slik får du billigere forsikring

Rabatter som organisasjonsmedlem eller Mer-kunde 

Som organisasjonsmedlem får du gode rabatter på en rekke forsikringer.

Du kan også få inntil 18 % rabatt på forsikringene dine om du er Mer-kunde med flere forsikringer hos oss.

Sikkerhetstiltak – inntil 10 %

Hvis alle førere er minst 23 år får du 10 % rabatt.

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er personlige og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av et kjøp.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er like for alle og er ikke basert på informasjon du har oppgitt. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Gebyr til staten for uforsikrede kjøretøy

1. mars 2018 innførte staten et daglig gebyr for å redusere antall kjøretøy uten forsikring. Har du en motorsykkel som ikke er forsikret? Kjøp MC-forsikring og unngå unødvendige gebyrer.

Kjøp MC-forsikring

Usikker på om MC-forsikringen din er gyldig? Logg inn og sjekk at du har forsikring

Les mer om bakgrunnen og hvordan du unngår gebyret på tff.no.

Viktig informasjon til deg som skal kjøpe eller selge motorsykkel

Når du kjøper eller selger en motorsykkel privat, vil MC-forsikringen til selger avsluttes automatisk den dagen salgsmeldingen(melding om eierskifte) blir registrert hos Statens Vegvesen. Det betyr at det ikke lenger er mulig å avtale en annen dato for når forsikringen skal sies opp, og at du som kjøper må tegne ny MC-forsikring samme dag som eierskiftet skjer – slik at du unngår det nyinnførte dagsgebyret for uforsikrede kjøretøy. Dette er en ny bransjenorm som gjelder alle forsikringsselskaper.