Ledninger. Elektrisk anlegg.

Elektriske anlegg i borettslag og sameier: Dette må styret huske på

Hvert år oppstår det branner som følge av feil i elektriske anlegg. Det er styrets ansvar å sikre at det er i forskriftsmessig stand.

Noen ganger må vi sjekke ting regelmessig for å sikre at de fungerer som de skal. For styrer i borettslag og sameier er elektriske anlegg blant punktene på denne listen, i henhold til Internkontrollforskriften.

– Anlegg plassert i fellesområder og utendørs er styrets ansvar, typisk laderanlegg for elbiler, utelysanlegg og stikkontakter rundt om i bygget. Det som befinner seg inni leilighetene er hver enkelt beboers ansvar, sier Jon-Steinar Hanstad, direktør teknisk seksjon i Nelfo, en landsforening i NHO som organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene.

Dette kan skje

Jon-Steinar Hanstad, direktør teknisk seksjon i Nelfo.
Jon-Steinar Hanstad. Foto: Moment studio

Alt som står i fellesområdene er utsatt for hardere påkjenning enn det som står inni leilighetene, påminner han.

– Hovedtavler er det gjerne begrenset adgang på i borettslag og sameier, da store anlegg er assosiert med forhøyet fare. Ellers er det stort sett «fritt frem».

Det kan oppstå alt fra knuste deksler på brytere og stikkontakter, til kabler som rives ned og skades, for eksempel i forbindelse med flytting. Feil på lysarmaturer og lyskilder er ikke uvanlig, heller ikke at anlegg brukes på en måte de ikke er ment for. Hanstad viser til stikkontakter i boder som benyttes til lading av elbil som eksempel på sistnevnte.

– Sikringsskap tilhører normalt hver enkelt boenhet. Det betyr at eier selv må sørge for å vedlikeholde, enten ved å selv kontakte installatør eller få styret til å utvide bestillinger de gjør. Sikkerheten blir ikke bedre enn den dårligste leiligheten.

Jon-Steinar Hanstad, direktør teknisk seksjon i Nelfo.
Jon-Steinar Hanstad. Foto: Moment studio

Nelfos anbefaling ved valg av elkontrollør

Hanstad understreker at alle borettslag og sameier må ha en internkontroll som også omfatter elektro.

– Styret tar kontakt med elektroentreprenør, og det skrives en avtale som fastslår at det skal gjennomføres el-kontroll med viss frekvens for å sikre at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand, sier Hanstad.

Han legger til at styret må påse at el-kontrollør har rett kompetanse på det han eller hun skal utføre. Velges en som er sertifisert etter NEK405, vil man ved kontroll være trygg på at vedkommende gjør jobben på ordentlig måte etter standardisert metode.

– Vi anbefaler el-kontroll etter NEK405 og at det gjennomføres termografi. Dette er den beste måten å avdekke feil man ikke kan se eller måle seg frem til med vanlige instrumenter. Utfordringen med feil i elektriske anlegg er at de som regel ikke kan oppdages med det blotte øye, sier han.

– Å ha et kontaktpunkt i styret som gjelder elektriske anlegg er likevel å anbefale. Da kan man ha en ordning der beboere kan melde fra hvis de ser utstyr som er ødelagt, eller om andre forhold som er helt åpenbare.

Kan gi rabatt på forsikringen

Gjensidige-kunder som gjennomfører el-kontroll med termografering får rabatt på forsikringen, opplyser produktutvikler Renate Danielsen i Gjensidige. Vilkåret er at kontrolløren er sertifisert i henhold til NEK 405-1 og 405-3.

– Når kontrollen er gjennomført, mottar man et skjema som forteller hva som er i orden og hva som må utbedres. Etter feil og mangler er rettet opp i kan du få rabatt på forsikringen, opplyser produktutvikler Renate Danielsen i Gjensidige.

– Merk at vi stiller krav til at en slik kontroll gjøres hvert femte år for at rabatten skal beholdes.

Dette dekker forsikringen

Skader i elektriske anlegg i borettslag og sameier er i all hovedsak omfattet av bygningsforsikringen, opplyser Danielsen. Dette gjelder også sikringsskap som står i hver enkelt leilighet og sikringsskap som står i fellesarealer.

– Hvis borettslaget eller sameiet har dekning for hageanlegg, som de fleste har, omfatter bygningsforsikringen i tillegg utvendig belysning og elektriske anlegg utvendig, sier Danielsen.

Les også: Fem tips til deg som er fersk styreleder

Sist oppdatert: