Bærbar PC. Styreleder

Fem tips til deg som er fersk styreleder

At naboene har valgt deg som «sjef», er en stor tillitserklæring. Vervet medfører også et stort ansvar og mange plikter.

Som styreleder har du et vidt ansvarsområde. Du skal blant annet håndtere boligselskapets økonomi, og sørge for at styremøter, generalforsamlinger og årsmøter blir avholdt etter boka.

– I tillegg skal styret sørge for vedlikehold av bygninger og fellesområder. Alt dette handler i bunn og grunn om naboenes trivsel og sikkerhet. Det aller viktigste er at de føler seg trygge i hjemmet sitt, sier Peyman Farshchian.

Han er risikorådgiver i Gjensidige, og bistår folk som eier bolig sammen i spørsmål om vedlikehold og skadeforebygging.

Brann og vann

Peyman Farshchian, risikorådgiver i Gjensidige.
Peyman Farshchian

I hans samtaler med styreledere og -medlemmer blir det ofte snakk om brannsikkerhet.

– Da understreker jeg betydningen av å ha et godkjent system for brannvarsling i både fellesområder og boenheter. I tillegg anbefaler jeg regelmessige brannøvelser for alle naboene, sier Farshchian.

En brann er alles mareritt. Likevel er det sprukne rør og utette tak som står for flest skader i boliger – faktisk hele syv av ti. Det tilsvarer én skade hvert niende minutt, hver dag året rundt.

– Oppgraderinger og godt vedlikehold i dag kan spare dere for store reparasjoner og utgifter i morgen, påpeker risikorådgiveren og trekker frem sine fem beste tips til deg som er fersk styreleder:

Peyman Farshchian, risikorådgiver i Gjensidige.
Peyman Farshchian

1. Skaff deg oversikt over oppgavene

Styret skal stå for den daglige driften iht. lover og vedtekter. Om det ikke er overlatt til forretningsfører, omfatter det også innkreving av husleie/fellesutgifter, betaling av regninger, regnskap, innkalling til generalforsamling/sameiermøte og kontakt med myndigheter.

2. Ta tak i vedlikeholdsoppgavene

Hva må fikses, og hvor mye haster det? Lag en liste over prioriterte oppgaver og løs dem etter hvert som det er midler på felleskontoen. Større vedlikeholdsoppgaver og eventuelle lån til disse må vedtas på generalforsamling/sameiermøte.

3. Gjennomfør internkontroll

HMS-runden du kjenner fra jobben skal også gjennomføres på hjemmebane. I internkontrollen går styret systematisk gjennom eiendommen på jakt etter forhold som kan true liv, helse, trivsel og verdier. På den måten får dere oversikt og kan utføre vedlikehold og eventuelle strakstiltak før noe skjer.

I tillegg er det lurt å oppfordre naboene til å ta Boligsjekken fra Gjensidige. Den er et godt utgangspunkt for forebygging av vann- og brannskader i egen bolig.

4. Sørg for god brannsikkerhet

Styret er naboenes brannvakt. Styreleder og medlemmer er anbefalt å ta en gjennomgang av «Forskrift om brannforebygging med veiledning». Forskriften gjelder for alle bygg i bruk og generelle krav til aktsomhet. Kravene til brannsikkerhet er strenge, men nødvendige for beboernes sikkerhet. Viktige stikkord: Varsling, slukkeutstyr, rømningsveier og avfallshåndtering. Legg til rette for god brannvarsling også i boenhetene. Årlige brannøvelser og el-kontroller i fellesarealer og boenheter er anbefalt.

5. Kommuniser godt med naboene

God informasjon og dialog kan løse mange problemer – før de blir det. Lag gjerne en egen nett- og/eller Facebook-side. Bruk SMS og e-post aktivt, og husk at noen kan ha behov for den gode, gamle oppslagstavlen og infoskriv i postkassen. En uformell prat “over hekken” kan være en god kilde til informasjon om det naboene er opptatt av.

Mer om forsikring for borettslag og sameier

Sist oppdatert: