Bildet viser en brannmann som slukker en landbruksbrann

Om snaue to år må denne oppgraderingen være på plass

I 2025 stenger Telenor 2G-nettet. Oppgraderer du ikke alarmsystemet i tide, kan det få dramatiske konsekvenser for brannsikkerheten.

Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige.
Per-Asbjørn Andvik

Brannalarmsystem er påbudt på norske gårder med et visst antall husdyr, og før 2G-nettet stenges i 2025 må alle bønder ha oppgradert brannalarmsystemene sine med en såkalt GSM med 4G-utringer. 

– Det er særdeles viktig at landbruket setter i gang denne oppgraderingen så tidlig som mulig. Når mange skal oppgradere det samme utstyret, er det svært viktig at det spres utover i tid, slik at det ikke blir kork, forteller skadeforebygger Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige.

Han sier oppgraderingen kan gjøres samtidig med årskontrollen av brannalarmsystemet. 

– Om du ikke oppgraderer, vil varslingen til telefon slutte å fungere, fordi brannalarmsystemet prøver å ta i bruk et ikke-eksisterende 2G-nett. Det kan få fatale konsekvenser og i verste fall føre til brann, advarer Andvik.

Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige.
Per-Asbjørn Andvik

Flere el-kontroller

Einar Frogner i Landbrukets brannvernkomité.
Einar Frogner. Foto: Landbrukets brannvernkomité

Leder i Landbrukets brannvernkomité, Einar Frogner, forteller at antall driftbygningsbranner i landbruket gikk ned fra 2021 til 2022. Han knytter mye av nedgangen til økt internkontroll og spesielt el-kontroll. 

– Faktum er at de aller fleste branner i landbruket skjer som en følge av brannfarlige feil i elektriske anlegg eller elektrisk utstyr. Vi har derfor vært veldig opptatte av å påpeke fordelen med el-kontroll som inkluderer varmesøkende kamera for å avdekke eventuell varmgang i el-anlegget, sier Oulie.

Einar Frogner i Landbrukets brannvernkomité.
Einar Frogner. Foto: Landbrukets brannvernkomité

Raskere varsling

LBKs statistikker viser at det har blitt stadig færre tap av dyreliv som følge av brann. Brannsjef i Lunner og Gran, Sturla Bråten, mener det er viktig å opprettholde den positive trenden.

Brannsjef i Lunner og Gran, Sturla Bråten. Foto: Gran kommune
Sturla Bråten. Foto: Gran kommune

– Det er noe helt spesielt med landbruksbranner der dyreliv går tapt. Jeg unner ingen den opplevelsen, og vet at det kan være traumatisk for alle som bor på gården. Det fine er at vi ser at tiltakene som iverksettes fungerer, forfekter Bråten, og fortsetter.

– For oss i brannvesenet er det utrolig viktig med tidlig varsling, og vi ser at alarmteknologien gjør varslingen raskere og raskere.

Brannsjef i Lunner og Gran, Sturla Bråten. Foto: Gran kommune
Sturla Bråten. Foto: Gran kommune

Støtte til brannsikring

Per-Asbjørn Andvik opplyser at Gjensidige, sammen med Norges Bondelag, har opprettet et bærekraftfond som gir støtte til bønder som oppgraderer brannalarmanlegget på gården med en GSM med 4G-utringer.

Bærekraftfondet kan gi tilskudd til brannsikring og andre bærekraftige tiltak, som klimarådgivning og kurs innen dyrevelferd og dyrehelse, avslutter Andvik.

Sist oppdatert: