Thorbjørn Olsen i Stokke.

GPS-antenner er enkle bytter for tyvene. Thorbjørn ble frastjålet fire på en natt.

I løpet av natta fikk tyvene med seg GPS-utstyr for flere hundre tusen kroner. – De var proffe. I tillegg hadde de flaks, sier bonde Thorbjørn Olsen i Stokke.

GPS-antenner på arbeidsmaskiner
Det var GPS-antenner av denne typen som ble stjålet fra Thorbjørn Olsen.

Han våknet midt på natta, sto opp og gikk over tunet til fjøset. Sjekket om det sto bra til med dyrene, før han tuslet tilbake og la seg igjen. Registrerte ingen uvanlig aktivitet på gården.

– Samboeren var også lenge våken. Men heller ikke hun hørte eller så noe spesielt. Neste formiddag oppdaget vi at fire GPS-antenner og to skjermer var borte fra tre traktorer og en fôrkutter. Disse var parkert i driftsbygningen og på tunet – bare 50 meter fra huset, forteller Thorbjørn Olsen.

Han konstaterer at tyvene hadde litt flaks som ikke ble avslørt. Målrettede var de også. Det var kun GPS-utstyret som fristet. En del kostbart verktøy fikk stå urørt.

­– I tillegg var de dyktige. Skjermene i førerhusene er enkle å demontere, men det er mye mer kronglete å få løs antennene på taket. Det klarte tyvene uten å ødelegge noe. De la heller ikke igjen spor, ifølge politiet. De fortalte imidlertid at det var tyver på ferde også på et annet gårdsbruk i fylket samme natt, forteller Stokke-bonden.

GPS-antenner på arbeidsmaskiner
Det var GPS-antenner av denne typen som ble stjålet fra Thorbjørn Olsen.

Én gang er nok

Olsen mener det er mest sannsynlig at tyveriene ble utført av en organisert bande – og at tyvegodset trolig ikke lenger befinner seg i Norge.

– For meg har dette vært en lærepenge. Vi har vært lite plaget med tyverier, og jeg trodde utstyret sto trygt på tunet. Nå må vi se på rutinene våre slik at dette ikke skjer igjen. I tillegg er jeg opptatt av at andre gårdbrukere blir oppmerksomme på problemet. Utstyr kan som regel erstattes, men hvis et tyveri fører til driftsstans, blir det fort dyrt. Og hvis problemet blir stort, risikerer vi at forsikringsselskapene må øke prisene sine, sier han.

Landbruket er et mål for kriminelle

Per-Asbjørn Andvik
Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige

Skadeforebygger Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige konstaterer at et vanlig gårdsbruk har mye dyrt utstyr og maskiner som det ikke alltid er praktisk eller lett å sikre fullt ut. Dette fører til at landbruket er et mål for kriminelle.

– Næringen selv, politiet og forsikringsselskapene er godt kjent med tyverier fra landbruksmaskiner og bygninger. Flere er utført av utenlandske bander som reiser rundt på raid. Utstyr som er enkelt å flytte og lett å omsette er mest utsatt. Tyvene er oftest på jakt etter GPS-utstyr og andre tekniske installasjoner, sier han.

I 2021 ble det meldt inn tyveri av GPS-utstyr for rundt fem millioner kroner, og det var bare til Gjensidige. Totalt kan det være snakk om tyverier for opp mot tjue millioner kroner, opplyser Andvik. Han legger til at 2021 var relativt rolig på skadefronten.

– Vi mener det henger sammen med innreiserestriksjonene og mer kontroll på grensestasjonene under pandemien. Nå som grensene er åpnet igjen, kan antallet tyverier øke raskt, sier han.

Per-Asbjørn Andvik
Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige

Politiet bekrefter økning

Solveig Kjeserud ved Follo politidistrikt
Solveig Kjeserud

Politioverbetjent Solveig Kjeserud i Follo politidistrikt bekrefter at antallet tyverier har økt etter at grensene ble åpnet igjen. Hun påpeker videre at det ikke bare er kriminelle fra utlandet som står bak tyverier på gårdsbruk og byggeplasser.

– Vi er opptatt av å involvere dem som er utsatt for kriminalitet, slik at flest mulig jobber for å forhindre tyverier. Blant annet oppfordrer vi alle som registrerer mistenkelig aktivitet å melde fra til politiet. Og blir du utsatt for tyveri, er det viktig å anmelde forholdet, sier Kjeserud.

Hun gir disse rådene for tyverisikring:

  1. Ekstra lyssetting
  2. Kameraovervåking
  3. Hvis mulig – fjern utstyr fra maskiner når de ikke er i bruk.
  4. Skjul – eller gjem. Det er lettere å stjele fra en traktor som står etterlatt på jordet om natten enn en som står innelåst – eller godt synlig på tunet.
  5. Sperr veier og terreng som tyvene kan bruke for å ta seg inn og ut av et område. Bruk maskiner til å sperre innganger til bygninger med verdifullt utstyr.
  6. Dører og andre innganger til drifts- og bolighus skal være låst eller sikret på annet vis – så lenge det ikke er begrensninger knyttet til husdyr eller andre forhold.
Solveig Kjeserud ved Follo politidistrikt
Solveig Kjeserud

Følg sikkerhetsforskriften i forsikringen

Per-Asbjørn Andvik forteller at en del tyvegods blir funnet, men at veldig mye blir borte for godt. Det er dyrt for forsikringsselskapene, men også bøndene opplever negative konsekvenser. De må betale egenandelen og risikerer at prisen på forsikringen går opp. I tillegg er stans i produksjonen svært kostbart. Bonden må også regne med mye ekstraarbeid, usikkerhet og heft etter et tyveri.

– Det kan nok oppleves som kronglete å låse bygninger, kontainere og annet som du kanskje er innom mange ganger om dagen. Men vi ønsker at våre kunder skal låse inn og i størst mulig grad fjerne attraktivt utstyr fra maskiner som ikke er i bruk. Redusert tilgjengelighet gir mindre risiko for tyveri, sier Andvik.

Han viser til forsikringens sikkerhetsforskrift. Den sier at dører, vinduer og andre åpninger skal være lukket og låst der dette ikke stenger rømningsveier for husdyr.

– Videre skal kjøretøy, arbeidsmaskiner og deler til disse låses når de forlates etter arbeidstidens slutt. Nøkkelen skal oppbevares i henhold til sikkerhetsforskriften. Brudd på sikkerhetsforskriften kan føre til redusert erstatning eller i verste fall avslag, sier Andvik.

Sist oppdatert: