Sykkel på gate

Lov og rett på fortauet

På fortauet er det fullt av fotgjengere, syklister, barnevogner, brett, rullatorer, rullestoler og enda noen til. Her er reglene som skal sikre at alle kommer trygt frem.

På en hektisk dag i en gitt norsk by kan det være trangt om plassen i gatene. Også på fortauet går det i sneglefart når myke trafikanter av alle slag skal frem. Som regel flyter det fint, men av og til går det en kule varmt på den smale stripen mellom bilvei og bygninger.

Hvordan kan trafikkreglene hjelpe alle fortausfarende å leve i fredelig sameksistens?

Først og fremst for fotgjengere

Ingrid Heggebø Lutnæs. Foto: Henriette Erken Busterud
Ingrid Heggebø Lutnæs. Foto: Henriette Erken Busterud

Avdelingsleder Ingrid Heggebø Lutnæs på veg- og trafikkjuridisk i Statens vegvesen begynner med en avklaring: Fortauet er først og fremst for gående. I tillegg kan syklister benytte fortauet hvis visse kriterier er oppfylt:

  • Det skal ikke være mye trafikk på fortauet
  • Som syklist på fortau skal man ikke være til hinder for gående
  • Som syklist på fortau skal man passere andre trafikanter i tilnærmet gangfart og på god avstand

– Enkelt sagt kan man sykle på fortauet, men da skal det skje på fotgjengernes premisser. «Slalåmsykling» mellom fotgjengere er et eksempel på adferd som kan være ulovlig, forklarer Hauge.

Ingrid Heggebø Lutnæs. Foto: Henriette Erken Busterud
Ingrid Heggebø Lutnæs. Foto: Henriette Erken Busterud

Hvem er hvem på fortauet?

Vegtrafikkloven deler trafikantene på fortauet inn i to grupper: Fotgjengerne er alle som går på egne ben eller bruker rullestol (med og uten motor). Om man dytter en barnevogn eller støtter seg på en rullator mens man går, er man fremdeles gående. Det samme gjelder om man går på ski eller rulleski, er ute med sparkstøtting eller aker kjelke.

– Syklister er alle andre som ferdes på ett, to eller flere hjul. Her er det verdt å merke seg at fra og med våren 2018 regnes små, elektriske kjøretøy som sykkel. Nå har man altså samme plikter og rettigheter som andre syklister når man står på for eksempel et selvbalanserende brett eller en sparkesykkel med motor, opplyser Lutnæs.

– Få ulykker

Morgan Andersson
Morgan Andersson

Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistforeningen sier at fortau ikke er et ideelt sted for sykling. Spesielt gjelder dette i travle bygater.

– Men mange gjør det når det ikke er lagt til rette for sykling i veibanen. Hvis man føler seg utrygg i tett biltrafikk, er fortauet et bedre alternativ, sier han og legger til at fotgjengere og syklister stort sett klarer å samhandle godt på fortau.

– Det er relativt få alvorlige ulykker mellom syklister og gående. Men på smale fortau kan konflikter oppstå. Derfor er det viktig at man viser hensyn, søker samspill med andre og følger trafikkreglene, sier Andersson.

Morgan Andersson
Morgan Andersson

– Vis hensyn

Paal Ove Sodefjed
Paal Ove Sodefjed

På fortauet er det syklisten som har størst ansvar for sikkerheten. Samtidig må også gående ta hensyn til omgivelsene.

Paal Ove Sodefjed er distriktsleder i Trygg Trafikk i Aust-Agder. Han peker på paragraf 3 i vegtrafikkloven, som er grunnregelen for all trafikk. Den sier at man skal være aktsom og opptre på en måte som ikke er til fare for en selv og andre. Som fotgjenger skal man plassere seg der det er tryggest. Man skal ikke «vime» rundt på fortauet uten tanke for andre, sier Sodefjed.

– Saken stiller seg annerledes når det gjelder små barn. Man må være oppmerksom på at de ikke alltid følger regelboken eller oppfører seg som man forventer av andre i trafikken, legger han til.

Paal Ove Sodefjed
Paal Ove Sodefjed

Er det greit å «plinge»?

Pling! Lyden av en ringeklokke får mange fotgjengere til å ta et skritt til siden. Og kan hende blir man samtidig en smule provosert av lyden fra en ivrig syklist som vil ha klar bane.

Morgan Andersson slår fast at fotgjengere ikke har plikt til å flytte seg for syklister. Det er regelen om «tilnærmet gangfart» som gjelder.

– Men i visse tilfeller kan det være smart å «plinge» for å gjøre andre trafikanter oppmerksom på ens nærvær, gjerne sammen med et vennlig nikk og et smil. Ringeklokken er jo påbudt utstyr på sykkelen, sier han.

Vær på vakt, elsyklist

De siste årene har salget av elsykler eksplodert. Disse syklene er utstyrt med en hjelpemotor som kobles fra når sykkelen oppnår en hastighet på 25 km/t. Trygg Trafikk peker på at det stiller krav til personen på setet.

– Det kan være fort gjort å gi på litt. Likevel skal farten aldri være så høy at man risikerer å sette seg selv eller andre i en farlig situasjon. Man bør også huske på at det kan være vanskelig for en fotgjenger å bedømme farten på en elsykkel som nærmer seg, påpeker Paal Ove Sodefjed.

– I tillegg er en elsykkel tyngre enn en vanlig tohjuling. Derfor kan konsekvensene av et sammenstøt med en fotgjenger blir større, sier han.

Visste du at en helårs reiseforsikring også gjelder når du ferdes på hjemstedet ditt?

Sist oppdatert: