Boligbrann

Mange har opplevd brann i elektriske husholdningsapparater

En av ti har hatt brann i elektriske husholdningsapparater. På snaut to år har det brent for 230 millioner kroner med brannkilde elektriske husholdningsapparater, viser tall fra forsikringsbransjen.

Tømrer og rådgiver i Gjensidige, Simon André Olsen
Tømrer og rådgiver i Gjensidige, Simon André Olsen

Unngå bruk på natten, oppfordrer tømrer og rådgiver i Gjensidige, Simon André Olsen.

– De fleste tror at det ikke skjer meg, men det viser tallene at det gjør. 4700 norske boliger er rammet av dette siden 2017, sier Simon.

At en av ti har erfaring med brann i elektriske husholdningsapparater, betyr at en halv million nordmenn har opplevd dette. Andelen er høyest i aldersgruppen 40-59 år, og lavest for dem mellom 15 og 24 år, viser undersøkelsen gjennomført av Ipsos for Gjensidige.

– Bruk oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og andre hvitevarer etc. kun når du er våken og er hjemme, da kan man reagere raskt dersom noe skulle skje, anbefaler tømreren.

Tømrer og rådgiver i Gjensidige, Simon André Olsen
Tømrer og rådgiver i Gjensidige, Simon André Olsen

Halvparten av brannene knyttet til elektrisitet

Simon sier et svært viktig tiltak for å få ned antall branner og brannofre er kontroll av det elektriske anlegget utført av en sertifisert kontrollør.

– Sammen med økt bevissthet i bruken av elektriske apparater, vil dette kunne spare menneskeliv, sier han.

Cirka 20 prosent av bygningsbrannene skyldes feil i selve det elektriske anlegget og utstyret.

– Det er særlig eldre boliger med sikringsskap med skrusikringer som bør prioriteres, sier Simon.

Varmtvannstank

Slik kan du forebygge

Tømreren påpeker at skjøteledninger kun skal brukes midlertidig.

– En vanlig feil er at «permanente» skjøteledninger blir belastet med apparater som bruker mye strøm (eksempel vifteovn), samt at ledningen ligger i en kveil. Ledningene blir varme når det går strøm gjennom dem, og ligger de i en kveil så blir det en synergieffekt av oppvarming – kablene smelter og kan forårsake brann, sier Simon.

Han oppfordrer til å rengjøre bak kjøleskap, oppvaskmaskin og vaskemaskin minst én gang i året.

– Spesielt kjøleskap er avhengig av lufting for å fungere som de skal, for mye støv kan blokkere luftingen, sier tømreren, før han avslutter:

– Hold også fast stikkontakten når støpselet dras ut. Mange stikkontakter blir løse etter hardhendt behandling, noe som kan føre til svikt i kontaktene og dermed gnist/brann.

Sist oppdatert: