Et gult og brunt skjeggkre på hvitt underlag

Dette bør du gjøre hvis du oppdager skjeggkre i boligen

Skjeggkre er helt ufarlige, men mange opplever dem likevel som sjenerende. Nå har vi funnet måter å bekjempe krypene på.

Øyvind Magerøy fra Norsk Hussopp Forsikring
Øyvind Magerøy. Foto: Norsk Hussopp Forsikring

Skjeggkreet er et lite, vingeløst og ufarlig kryp, som har brukt flere hundre millioner år på å nå våre breddegrader. Og siden har insektet vært gjenstand for massiv oppmerksomhet, fordi bestanden økte raskt.

– Vi har hatt besøk av skjeggkre før, men det var først i 2013 at spredningen tiltok. Nå er de å finne over hele landet, og det er flere tilfeller og større spredning i tettbefolkede områder enn i utkantstrøk, forklarer fagsjef Øyvind Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring.

I Norge har vi lav toleranse for insekter innendørs. Selv om skjeggkreene er ufarlige for både mennesker og hus, opplever mange det som svært ubehagelig å ha dem i hjemmet, spesielt når det er mange av dem.

– Den raske spredningen førte da også til stor pågang av huseiere som meldte om problemer med skjeggkre til sine forsikringsselskaper. I noen tilfeller endte klagen i rettssystemet, hvor det var en overvekt av tvister knyttet til kjøp og salg av bolig, forteller Magerøy.

Øyvind Magerøy fra Norsk Hussopp Forsikring
Øyvind Magerøy. Foto: Norsk Hussopp Forsikring

Bekjempelsesmetoder utviklet

Antallet skademeldinger på grunn av skjeggkre har ikke stoppet opp. I 2022 fikk Norsk Hussopp Forsikring alene melding om skjeggkre i over 10 100 boliger. Likevel har fagsjefen gode nyheter:

– Med nye bekjempelsesmetoder er det nå mulig å håndtere skjeggkreproblemet. Sammen med Folkehelseinstituttet og en faggruppe fra skadedyrbransjen har vi utarbeidet metoder som tar knekken på hele 90 prosent av bestanden i løpet av ti uker. Det gjør at vi har fått bedre kontroll på situasjonen og kan bremse utviklingshastigheten.

Dokumentert effekt

Simon Vigeland i Gjensidige
Simon Vigeland i Gjensidige

Det er en metode med forgiftet åte som har vist seg å være svært effektiv mot skjeggkreene. Metoden går ut på å legge ut åte punktvis langs veggene i hele boligen. Det beregnes ett punkt åte per kvadratmeter bolig, altså 100 punkter på 100 kvadratmeter.

– For kundene våre og samfunnet generelt er den nye metoden revolusjonerende. Den sparer tid og er kostnadseffektiv sammenlignet med tidligere metoder. Ikke minst er usikkerheten borte fordi vi vet at den fungerer. Metoden har dokumentert effekt, forklarer fagsjefen og sier han derfor er rimelig trygg på at problemet nå kan løses.

Det er rådgiver Simon Vigeland i Gjensidige enig i. Samtidig vektlegger han – som Magerøy – at skjeggkreene ikke er utryddet. Tvert imot, de finnes og oppleves kanskje like ekle. Men ikke like skremmende når man har effektive metoder mot dem. Det er uansett en jobb som bør gjøres hvis du oppdager skjeggkre i boligen din.

Simon Vigeland i Gjensidige
Simon Vigeland i Gjensidige

Ta affære med én gang

– For det første er det lurt å ta affære med én gang. Jo før du kommer i gang, dess mindre er bestanden du skal bekjempe. Både kjøp av det forgiftede åtet og utleggingen må gjøres av profesjonelle skadedyrbekjempere. Dette koster fort tusenlapper, anbefaler Vigeland og legger til: 

– Derfor er det lurt å høre med forsikringsselskapet ditt om du får dekket kostnadene. I Gjensidige dekkes skjeggkrebekjempelse med bruk av åte av forsikringene Hus Pluss, Hytte Pluss, eller du kan ha tilleggsdekning for dette – samt at Innbo Pluss også dekker slik bekjempelse.

Les også Forbrukerrådets anbefalinger til deg som skal kjøpe bolig

Sist oppdatert: