Spiser skjeggkre opp verdien av boligen?

Spiser skjeggkre opp verdien av boligen?

Svaret er ikke entydig, men med disse grepene kan du unngå hele problemet.

NHF Svein Stormoen p
Svein Stormoen Foto: Norsk Hussopp Forsikring

Skjeggkreet er et lite, vingeløst og ufarlig kryp, som har brukt 300 millioner år på å nå våre breddegrader. Insektet er gjenstand for massiv oppmerksomhet, selv om det er ufarlig for både mennesker og hus. Det er heller ikke registrert veldig mange av dem, ifølge skadesjef Svein Stormoen i Norsk Hussopp Forsikring.

– Det er ca. 2,5 millioner boenheter i Norge, mens det i 2018 ble registrert i overkant av 3000 nye skjeggkretilfeller. Relativt sett er ikke problemet så stort som man kan få inntrykk av. Skjeggkre gjør dessuten liten eller ingen skade. Det største problemet er at vi i Norge har lav terskel for insekter inne. Det kan oppleves ubehagelig å ha skjeggkre i boligen, spesielt når det er mange av dem, sier han.

Folkehelseinstituttet støtter denne oppfatningen. På nettsidene sine påpeker de at insektene anses som skadedyr nettopp fordi de oppleves som sjenerende – særlig fordi de kan bli mange. Dette er grunnen til at skjeggkre kan redusere verdien på en bolig.  Spørsmålet er hvor mye?

Les også: Er du sikret mot disse krypene?

Påvirker boligverdien

Dette hersker det en hel del usikkerhet rundt, opplyser eiendomsmegler Marius Owesen i Gjensidige Bolighandel. Han forteller at skjeggkreet allerede har vært tema i norske rettssaler, med noe varierende rettspraksis som resultat.

– Det vi kan si er at norske domstoler mener at skjeggkre er en mangel, og at en bolig med slike insekter er mindre verdt enn en bolig uten – i praksis mellom 10 og 20 prosent, sier han.

Bilde Marius Gjensidige Bolighandel p
Eiendomsmegler Marius Owesen i Gjensidige Bolighandel

Ifølge Owesen er rettspraksisen omstridt i bransjen. Utfordringen er at «mangelen» er knyttet til folks følelser og ikke en fysisk trussel. Dessuten er fenomenet så nytt at faktagrunnlaget er mangelfullt.

– Nylige salg av boliger har vist at skjeggkre ikke nødvendigvis skremmer kjøperne, men per nå er det uansett ikke solgt mange nok boliger to ganger, med og uten informasjon om skjeggkre, til å kunne konkludere, opplyser Owesen.

Les også: Ta rotta på skadedyrene

Husk opplysningsplikten

Uansett: Har du oppdaget skjeggkre i boligen du skal selge, må du opplyse om det både for din egen og kjøperens del.

– Som selger har du opplysningsplikt om alt som er relevant for en kjøper å vurdere. Da er det selvsagt viktig å fortelle om skjeggkre. Gjør du det, har kjøperen ikke klagerett i etterkant, understreker Owesen.

Se også: Dette kan bli fremtidens klima

Slik kan du unngå invasjon

Har du først fått skjeggkre i hus, er de vanskelig å bli kvitt. Derfor er aller første bud å sørge for at de ikke kommer inn.

– Det viktigste du kan gjøre er å unngå å ta med deg skjeggkre hjem. Insektene trives blant annet i pappemballasje, og vi anbefaler at du pakker ut nye ting ute og kaster emballasjen så raskt som mulig, sier Svein Stormoen.

Det samme gjelder om du har oppholdt deg i lokaler hvor det finnes skjeggkre, for eksempel på jobben, og hvis du har vært på reise. Rist ut av klær, vesker og kofferter – før du tar dem inn i huset. Regelen er enkel, ifølge Stormoen:

– Hvis du mistenker at du kan ha fått med deg skjeggkre – ikke ta dem med inn.

Les også Forbrukerrådets anbefalinger til deg som skal kjøpe bolig

Lovende resultater

Rådet er enkelt nok, men kanskje vanskelig å følge 100 prosent i hverdagen. Hva skal du gjøre hvis du får dem i hus likevel? Det foregår mye forskning på tiltak som kan sette en stopper for skjeggkreet. Skadedyreksperter, Folkehelseinstituttet og Norsk Hussopp Forsikring er bidragsyterne i arbeidet som forhåpentlig vil resultere i effektive tiltak.

– Tiltakene vi har nå vil uansett begrense både aktivitet og bestand mye. Den seneste forskningen har vist at forgiftet åte fungerer veldig godt i bekjempelsen. I tillegg brukes limfeller for å redusere bestanden ved å fange kreene. Rengjøring er også svært viktig, både for å holde fellene rene og for å fjerne matkilder slik at åten fungerer optimalt, forteller Stormoen. Han peker på at skjeggkre lever av organisk materiale.

– Regelmessig rengjøring vil begrense tilgangen til mat. Og ved å reparere gulvbelegg og løse fuger, og å tette langs lister, vil du fjerne mulige gjemmesteder. Disse tiltakene kommer i tillegg til grunnregelen: Unngå å få nye skjeggkre inn i boligen.

Du bør også høre med forsikringsselskapet ditt om det dekker bekjempelsen av insektene. Gjensidige-forsikringene Hus Pluss, Hytte Pluss og Innbo Pluss dekker bekjempelse. De to første inkluderer bistand fra tekniker.

Les også: Ta soppkontrollen hjemme

Sist oppdatert:

Mer om:

ByggØkonomi