Julegaver pakket klar for å sendes

Mange julegaver havner aldri under treet

Julegaver blir borte eller ødelagt når folk er på farten i høytiden. Hvordan skal du pakke dem sikkert – og hva sier forsikringsselskapet om saken?

Skal du ut å reise i julen, kommer du kanskje til å ha julegaver i bagasjen. Da er det om å gjøre at presangene til familie og venner kommer trygt frem. Dessuten er det jo hyggelig at gavene du selv har fått «overlever» hjemreisen når feiringen er over.

Økt risiko i julen

Reiseekspert Lene Kristine Wold Hasler i Gjensidige
Reiseekspert Lene Kristine Wold Hasler i Gjensidige

– På denne tiden er det ekstra mange som reiser samtidig. Når fly, tog og busser er fulle av folk og bagasje, øker risikoen for at ting blir ødelagt, gjenglemt eller stjålet. Vi kan trygt si at dette skjer flere hundre personer hvert år. Hvis vi tar med alle dem som ikke melder fra til forsikringsselskapet, kan det dreie seg om flere tusen, sier reiseekspert Lene Kristine Wold Hasler i Gjensidige.

Nøyaktig hvor mange julegaver det er snakk om, er vanskelig å fastslå, ifølge Gjensidiges ekspert.

– Men at det er mange som får en amputert feiring, er helt sikkert, sier hun.

Reiseekspert Lene Kristine Wold Hasler i Gjensidige
Reiseekspert Lene Kristine Wold Hasler i Gjensidige

Verdisaker hører hjemme i håndbagasjen

At julegaver blir borte eller ødelagt underveis til julefeiringen, er ikke særlig hyggelig. Men kan du få dekket det økonomiske tapet?

– Enkelt sagt dekker reiseforsikringen tyverier og skader som andre personer påfører reisegodset ditt, sier Lene.

Samtidig har du et grunnleggende ansvar for tingene dine. Det innebærer at du holder oppsyn med bagasjen så godt det lar seg gjøre. I tillegg må du pakke i henhold til forsikringsselskapets sikkerhetsforskrifter. De sier at «reisegods skal pakkes forsvarlig og hensiktsmessig slik at det tåler transport».

Gjenstander som ikke skal sendes som ekspedert bagasje, men plasseres i håndbagasjen:

  • foto-/video-/datautstyr og annet elektrisk, elektronisk og optisk utstyr
  • smykker, smartklokker/ur, kontanter og verdibevis
  • flasker, skjøre gjenstander, bedervelige matvarer og medisiner

– Utover reglene våre skal den aktuelle transportørens bestemmelser følges. Ellers gjelder det å bruke fornuften. Har du en gjenstand som kan bli knust eller ristet i stykker, må den pakkes godt inn – eller flyttes over i håndbagasjen. Vi vet jo at kofferter og bager kan få ganske hardhendt behandling, spesielt i forbindelse med flyreiser, sier reiseeksperten.

Har du riktig reiseforsikring? 

– Som forsikringsselskap vurderer vi omstendighetene i hver enkelt sak. Det generelle rådet er uansett at du pakker verdifulle gjenstander i håndbagasjen og passer på denne så godt som mulig, mener reiseeksperten.

Hun legger til at heller ikke innsjekket bagasje alltid når frem til bestemmelsesstedet.

– Om dette skyldes utro tjenere på flyplassene, at gjenstander blir plukket ut på grunn av brudd på transportørens bestemmelser eller om det er andre grunner, kan vi ikke si sikkert, sier hun.

Julegaver i bilen

Skal du kjøre bil til julefeiringen? Forsikringsselskapenes regel er at bagasje og verdisaker skal være låst inn og ute av syne når du forlater bilen. Det vil i praksis si hanskerom eller bagasjerom, som må være helt lukket eller tildekket av et bagasjeromstrekk.

– Og lås bildørene! Det er det faktisk en del folk som glemmer. I tillegg bør du få bagasjen i hus så tidlig som mulig. Ikke la den ligge i bilen lenger enn høyst nødvendig, sier Lene.

Glemmer 60 000 gjenstander på Gardermoen

Driftssjef Jan Christian Fredriksen i ISS
Driftssjef Jan Christian Fredriksen i ISS

Hvis du oppdager at du har mindre bagasje ved reisens slutt enn da den begynte, kan det være en god idé å kontakte transportøren (fly-, buss- eller togselskap) eller et hittegodskontor. Dette kan du gjerne gjøre før du melder saken til politi og forsikringsselskap.

– På Oslo lufthavn får vi inn mer enn 60 000 gjenstander i løpet av et år. Halvparten av disse legges igjen i sikkerhetskontrollen.

Det sier driftssjef Jan Christian Fredriksen i ISS, som driver hittegodskontoret på hovedflyplassen. Der er hyllene fulle av elektroniske dingser, lommebøker, briller, smykker, klokker, klær og så videre. I tillegg kommer en anselig samling trillekofferter og ryggsekker, som i dagene rundt jul kan inneholde gaver.

Driftssjef Jan Christian Fredriksen i ISS
Driftssjef Jan Christian Fredriksen i ISS

Går i reisemodus

– Vi tror at hovedårsaken til at folk glemmer eller mister tingene sine, er at de er i «reisemodus». Det vil si at de blir lettere stresset når de både skal ha kontroll på håndbagasjen og orientere seg i uvante omgivelser med mye folk. I tillegg har de kanskje dårlig tid, sier Fredriksen.

Han tror de fleste av oss tenker at «det skjer ikke meg». Likevel skjer det med 60 000 reisende hvert år bare på Oslo lufthavn.

Driftssjefen oppfordrer folk som har glemt gjenstander om å ta kontakt med det aktuelle hittegodskontoret så tidlig som mulig. Disse kan kontaktes via telefon eller e-post. I tillegg har flyplassene et registreringssystem på nettet hvor du kan sjekke om eiendeler er funnet eller legge inn opplysninger om hva du har mistet.

– I tillegg er det viktig å merke verdisaker, mobiltelefoner, nettbrett og lignende, lommebøker og all hånd- og innsjekket bagasje med kontaktinfo. Det øker sjansen for at du får tingene dine tilbake – kanskje til og med før du forlater flyplassen. Vi forsøker etter beste evne og kapasitet å spore opp eierne av gjenglemte gjenstander. God merking vil bidra til raskere oppklaring, sier Fredriksen.

Sist oppdatert: