Mor og datter på flyplass.

Så lenge kan du bruke mors og fars reiseforsikring

Gjelder helt til du fyller 21 år. På én betingelse.

Anne Stake Løvdahl
Anne Stake Løvdahl i Gjensidige

– Betingelsen er at foreldrene dine har reiseforsikring som dekker familien. Spør dem! Hvis enten mor eller far har reiseforsikring med familiedekning, er du inkludert – helt til du fyller 21 år, sier Anne Stake Løvdahl i Gjensidige.

Forsikringen gjelder selv om du ikke bor hjemme. Du kan altså gjerne flytte for å jobbe, studere eller avtjene førstegangstjenesten. Det er bare hvis du flytter til utlandet for å studere eller jobbe at du trenger en egen reiseforsikring.

– Sånn er det i Gjensidige. Hvis familien har reiseforsikring i et annet selskap, bør dere sjekke hva som gjelder der. Andre selskaper kan ha andre vilkår, for eksempel om aldersgrensen, sier Løvdahl.

Anne Stake Løvdahl
Anne Stake Løvdahl i Gjensidige

Derfor trenger du reiseforsikring

Trenger du egentlig reiseforsikring? La oss se på fakta:

I 2023 utbetalte forsikringsselskapene i Norge 2,6 milliarder kroner i erstatning i til sammen 385 000 saker. Det gir et snitt på over 1 000 saker hver dag gjennom hele året.

– De fleste reiser går heldigvis bra. Men i løpet av bare ett år var det altså 385 000 tilfeller hvor reiseforsikringen var veldig god å ha, konstaterer Løvdahl. Hun forteller at reiseforsikringen gjelder ved tyveri, sykdom og skade, forsinkelser og bagasje på avveier – blant annet.

Dyrt å bli syk på tur uten reiseforsikring

34 prosent av sakene i 2023 gjaldt bagasje som ble stjålet eller ødelagt. Sykdom og ulykke sto for 31 prosent. Men i kroner og øre var denne posten klart størst. Hele 53 prosent av erstatningene ble utbetalt til folk som skadet seg eller ble syke på tur.

Uten forsikring blir det fort dyrt å bli syk på reise – spesielt hvis du må flys hjem med syketransport

– Da kan regningen komme på flere hundre tusen kroner. Hvert år er det folk som må sette seg i gjeld fordi de har droppet reiseforsikringen og må betale hjemreisen selv, sier Løvdahl. Hun tipser om syv ting du bør vite om reiseforsikring.

Egen reiseforsikring etter fylte 21 år

I Gjensidige må du altså ha din egen reiseforsikring når du fyller 21 år. 

– Reiseforsikring kommer i mange former. Du kan få den med på kjøpet hvis du betaler en reise med kredittkort, men da er det en del ting du må passe på. Det er også mulig å skaffe seg reiseforsikring for enkeltturer. Det kan du for eksempel kjøpe i Gouda, et selskap som er eid av Gjensidige. I Gjensidige tilbyr vi i hovedsak helårs reiseforsikring fordi vi mener det er det beste for de fleste, sier Løvdahl.

Reiseforsikringen gjelder i hverdagen og på ferie

En helårs reiseforsikring gjelder hele året og på alle typer turer: frem og tilbake til jobb eller studier, late dager i parken eller på stranden, helgeturer på hytta og lengre ferier. Løvdahl anbefaler forsikringen Reise Ung, som gjelder for reiser på opptil sju uker. 

– I tillegg til «de faste postene», dekker den knust skjerm på mobilen. Er du uheldig på reise, dekkes reparasjon eller bytte av skjermen, og egenandelen er 1000 kroner. Reise Ung inneholder også en forsikring som vil gjøre hverdagen din litt lettere økonomisk om du skulle komme ut for en ulykke. Det kan dreie seg om alt fra tannlegeutgifter etter et fall til varig medisinsk invaliditet, sier hun.

Sist oppdatert: