Lege. Mann som tar seg til hodet.

Visste du at menn oftere rammes av kreft enn kvinner?

I tillegg har menn høyere risiko for å dø av kreft. Kom dere tidligere til lege, er oppfordringen fra Kreftforeningen.

Hvorfor er det sånn? Årsakene til den forhøyede kreftrisikoen blant menn er komplekse, men handler ofte om at menn og kvinner rammes av ulike kreftformer, opplyser assisterende generalsektretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen.

– Vårt viktigste budskap er at menn må komme seg tidligere til lege ved symptomer, sier han.

Noe av grunnen til at menn har større risiko for alvorlig sykdomsforløp og utfall, er at sykdommen ofte har kommet lengre hos menn når den oppdages​​, forteller Opdalshei.

– Tidlig oppdagelse gir som regel et lettere og kortere behandlingsløp, og større muligheter for å bli frisk.

De vanligste kreftformene

Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen.
Ole Alexander Opdalshei. Foto: Ingvild Vaale Arnesen

De fleste kreftformer rammer menn oftere enn kvinner. Det skyldes en kombinasjon av genetikk og biologi, livsstil og eksponering for kreftfremkallende faktorer på jobb, ifølge den assisterende generalsekretæren.

– I perioden 2018 til 2022 hadde menn 30 prosent flere nye krefttilfeller sammenliknet med kvinner.

For enkelte krefttyper er kjønnsforskjellen mye større. Dette gjelder spesielt for lungehinnekreft – som ofte skyldes asbest – flere typer hode- og halskreft og kreft i urinveiene, sier Opdalshei.

I tillegg kommer kjønnsspesifikke kreftformer som kun rammer menn, som kreft i prostata, testikkel og penis.

– De fem vanligste kreftformene blant menn er prostatakreft, tarmkreft (tykk- og endetarmskreft), lungekreft, blærekreft og melanom i hud.

Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen.
Ole Alexander Opdalshei. Foto: Ingvild Vaale Arnesen

43 prosent høyere dødsrisiko

Tall fra Dødsårsaksregisterets statistikkbank (FHI) viser at dødelighetsraten for kreft i 2022 var på 268,9 per 100 000 for menn, mot 188,5 per 100 000 for kvinner. Det vil si at menn har 43 prosent høyere risiko for å dø av kreft enn kvinner.

– Kreftregisteret påpeker at tolkningen av samlede krefttall mellom kvinner og menn er kompleks. Dette skyldes at sammensetningen av krefttyper er ulik, noe som både innebærer at noen krefttyper er kjønnsspesifikke, og at andre krefttyper har ulike rater mellom menn og kvinner, sier Opdalshei.

Disse krefttypene varierer både i mulighet for tidlig diagnose og behandling. Men for mange kreftformer har menn oftere fjernspredning på diagnosetidspunktet, forklarer han.

– Variasjonen i andel mellom kjønnene for hver enkelt av kreftformene er ikke veldig stor, men samlet utgjør det en høyere total sykdomsbyrde blant menn.

Hvor avgjørende kan tidlig oppdagelse være?

Tidlig oppdagelse gir ofte et lettere og kortere behandlingsløp, og større muligheter for å bli frisk, fremhever Opdalshei.

– Et eksempel på dette er overlevelsesstatistikken for tarmkreft. Oppdages tarmkreft i stadie én, altså før den har spredt seg, vil 97 prosent ha overlevd sin kreftsykdom etter fem år, sier han og fortsetter:

– Oppdages tarmkreft i stadie fire, etter at kreften har spredt seg til andre steder i kroppen, vil kun 18 prosent av mennene og 22 prosent av kvinnene ha overlevd sykdommen etter fem år.

Se Kreftforeningens filmsnutt om når du bør oppsøke lege

Vil bidra til mer åpenhet

Truls Erik Aasen, direktør i Gjensidige.
Truls Erik Aasen

Gjensidige ønsker sammen med Kreftforeningen å bidra til mer åpenhet rundt kreft, i håp om at flere oppsøker hjelp så tidlig som mulig, sier Truls Erik Aasen, direktør i Gjensidige.

– Vi har også stor tro på at de som rammes av kreft har stor nytte av å snakke med andre, slik at man ikke sitter alene med følelsene og bekymringene, sier Aasen.

Han tror at menn generelt sett ikke er å så flinke til å snakke sammen, spesielt om det som kan være følelsesmessig vanskelig.

– Derfor er Kreftforeningens kampanje «Menn gjør noe med det» veldig viktig, både for å skape bevissthet rundt det å snakke om temaet og med hensyn til forebygging og håndtering.

Truls Erik Aasen, direktør i Gjensidige.
Truls Erik Aasen

Sist oppdatert:

Mer om:

HelseMedisin