Mann med fyrstikk

Gul flamme betyr fare

Hvert år fører kullos fra propanapparater til ulykker. Hva er egentlig kullosforgiftning?

Anita von Krogh i Giftinformasjonen
Anita von Krogh

Propan er en anvendelig gass som er trygg å bruke – så lenge vi gjør det på riktig måte. I motsatt fall kan gassen føre til alvorlige skader og i verste fall dødsfall. En ulykke kan skje som følge av to ting:

1) Ubrent propan lekker ut av beholderen/apparatet.

– Når du puster inn propangass, fortrenger den enkelt forklart oksygenet i kroppen. Det kan føre til kvelning. I tillegg er ubrent propan eksplosjonsfarlig. Den kan bli antent av levende lys – og faktisk av tennkilder som termostater og lysbrytere, forklarer seniorrådgiver Anita von Krogh i Giftinformasjonen.

2) Ufullstendig forbrenning

Når det skjer ulykker i forbindelse med bruk av propan, dreier det seg oftest om at ufullstendig forbrenning har ført til kullosforgiftning, opplyser von Krogh.

– Propan som brenner trenger oksygen. Hvis oksygentilførselen er for lav, kan det føre til ufullstendig forbrenning. Det kan skje på flere måter: Brennerens luftinntak er tilstoppet av støv, edderkoppspinn og lignende, eller hvis apparater som er beregnet til bruk utendørs blir brukt inne – eller også hvis apparatet blir brukt i et lite rom, sier hun.

Ved ufullstendig forbrenning oppstår den giftige gassen karbonmonoksid (CO), også kjent som kullos. Dette er en svært giftig gass som har flere virkninger i kroppen.

– Den viktigste er at cellene i kroppen ikke klarer å nyttiggjøre seg oksygen. Kullosforgiftning kan føre til tap av bevissthet, hjerteproblemer og skade på indre organer, sier von Krogh.

Anita von Krogh i Giftinformasjonen
Anita von Krogh

Symptomer på kullosforgiftning

Milde symptomer på kullosforgiftning er hodepine, svimmelhet, kvalme, oppkast og diaré. Mer alvorlige symptomer er blant annet:

  • forvirring, sløvhet, redusert bevissthet, besvimelse
  • hjertebank, brystsmerter (angina), forstyrrelser i hjerterytmen
  • endret pust

– Hvis du er i nærheten av et propanapparat og merker noen av disse symptomene, må du komme seg ut i frisk luft så fort som mulig. Hjelp andre personer, skru av apparatet og sørg for lufting – hvis det er mulig uten at det medfører risiko for deg selv, sier von Krogh.

Hun legger til at gravide bør passe ekstra godt på ved bruk av propan. Fosteret er mer følsomt for nedsatt oksygentilførsel enn det moren er.

Personer som har vært utsatt for karbonmonoksid skal hvile og unngå anstrengelser.

– Ring Giftinformasjonen på 22 53 19 00 for videre råd. Hvis det er snakk om alvorlige symptomer, er det viktig å ringe medisinsk nødtelefon på 113 så fort som mulig, sier seniorrådgiveren.

Slik kan du avdekke kullos og lekkasje

Kullos har verken lukt, smak eller farge. Og det er ingen metoder som avdekker ufullstendig forbrenning med 100 prosent sikkerhet. Men ett tegn er at propanapparatet brenner med gul flamme i stedet for blå. Et annet at apparatet sotes til under bruk.

– Det tryggeste er å skaffe seg en gassalarm som varsler kullos. Plasser alarmen i henhold til bruksanvisningen. I tillegg bør du alltid sørge for god lufting når du bruker propan innendørs, er rådet fra von Krogh.

Hvis du kjenner en vond lukt der du oppbevarer propangass, kan det være et tegn på lekkasje. Propan er tilsatt luktstoffer som gjør det lettere å oppdage det hvis gassen siver ut av beholderen.  

Gir trygghet å skaffe seg en gassalarm som varsler kullos
Gir trygghet å skaffe seg en gassalarm som varsler kullos

Råd om bruk og vedlikehold av propanapparat

Sørg for godt vedlikehold og riktig bruk av propanapparatet. Da unngår du ufullstendig forbrenning og lekkasje. I tillegg er det viktig å oppbevare gass på korrekt måte.

Du kan lese mer om bruk og oppbevaring av propan, kullos og kullosforgiftning hos Giftinformasjonen. I tillegg finner du info og gode råd på nettsiden Sikker hverdag, som tilhører Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Sist oppdatert: