Politiet fratar en ung mann sertifikatet.

Mistet lappen? Slik får du den tilbake

Du kan bli nødt til å avlegge ny førerprøve.

Emilie Castle i NAF
Emilie Castle

Hvert år mister flere tusen nordmenn førerkortet. Utrykningspolitiet (UP) opplyser at de tok midlertidig beslag i nesten 7 500 førerkort i 2023. I tillegg kommer beslagene som blir gjort av de enkelte politidistriktene.

Fart var årsaken til over 5 000 av UPs beslag. I 1 600 saker var årsaken rus. «Annet»-posten utgjorde 567 beslag.

– Politiet kan ta midlertidig beslag hvis det er skjellig grunn til å mistenke at du har opptrådt på en måte som kan medføre tap av førerretten. Det kan skje hvis du for eksempel har vært innblandet i et trafikkuhell, kjørt for fort eller i ruspåvirket tilstand – eller fordi politiet mener at du ikke bør kjøre bil på grunn av helsen eller evnene dine, forklarer jurist Emilie Castle i NAF Advokat.

Emilie Castle i NAF
Emilie Castle

Forelegg eller rettsak

Ikke alle beslag ender med inndratt førerkort. Hvis det ikke finnes bevis som tilsier at du skal miste retten til å kjøre bil, skal du selvsagt få det tilbake. I motsatt fall vil du, hvis saken gjelder fart eller rus, få et forelegg. Det vil si at du får en bot og informasjon om hvor lenge du må klare deg uten førerkort. Men hvis saken er alvorlig, blir du tiltalt og må møte i retten.

– Hvis fart er årsaken til at du mister førerretten, må du klare deg uten lappen i minst tre måneder. Hvis du kjørte med promille over 0,5, er straffen normalt minst ett år uten førerkort. Perioden med midlertidig beslag blir trukket fra, sier Castle.

Maksstraffen for inndratt førerkort er «livsvarig». Det betyr ikke nødvendigvis for alltid, men at du mister førerretten på ubestemt tid – og i minst fem år.

Hvis politiet tar beslag i førerkortet på grunn av helsen din, er også det på ubestemt tid. I slike saker er det ikke snakk om forelegg eller rettsak.

Slik får du førerkortet tilbake

I forelegget/dommen får du også informasjon om hvordan du kan få førerkortet tilbake.

– Hvis du har flere førerkortklasser og må ta ny teoriprøve eller praktisk prøve, må du ta prøven i den høyeste klassen, sier Castle.

Når straffen er seks måneder eller kortere: Du må normalt ikke avlegge ny førerprøve. Når perioden med inndratt førerkort er over, tar du kontakt med Statens vegvesen for å få det tilbake.

Når straffen er fra seks til tolv måneder: Du må normalt avlegge delvis førerprøve, det vil si den praktiske delen med en sensor fra Statens vegvesen. Før dette må du søke vegvesenet om tilbakelevering. De sender søknaden til politiet for vandelskontroll. Behandlingstiden er normalt 2–4 uker.

Hvis straffen er ett år eller mer: Du må bestå både ny teoriprøve og den praktiske prøven for å få tilbake førerkortet. Også her trenger du godkjent søknad med vandelsattest.

Hvis du mistet førerretten i prøvetiden: Prøvetiden løper i to år etter at du fikk førerkort. Hvis du mister førerretten i denne perioden, må du avlegge ny full førerprøve – også hvis straffen var kortere enn ett år.

Hvis straffen var «livsvarig»: Du må først søke politiet om å få førerretten tilbake. Etterpå kan du søke Statens vegvesen om tilbakelevering. Deretter må du bestå full førerprøve.

Hvis du mistet førerretten på grunn av helse/evner: Du må legge frem en helseattest fra lege som bekrefter at du kan kjøre bil igjen. Attesten kan være maks tre måneder gammel når du leverer den til politiet – som så fatter vedtak.

Du kan avregistrere kjøretøy som ikke er i bruk

Lisa Skarvatun
Lisa Skarvatun i Gjensidige

Hvis du ikke skal bruke kjøretøyet ditt i en periode, kan du avregistrere det hos Statens vegvesen. Da blir både forsikringen og trafikkforsikringsavgiften automatisk annullert. Du må eventuelt kjøpe en egen forsikring for skader som kan oppstå mens kjøretøyet er lagret.

– Når du skal ta kjøretøyet i bruk igjen, må det forsikres og registreres på nytt – i den rekkefølgen. Merk at forsikringen ikke er gyldig før kjøretøyet er registrert, sier produktforvalter Lisa Skarvatun i Gjensidige.

Lisa Skarvatun
Lisa Skarvatun i Gjensidige

Fakta om avregistrering av kjøretøy

  • Kjøretøyet skal ikke brukes fra det øyeblikket det er avregistrert
  • Når kjøretøyet er avregistrert, blir det automatisk uforsikret
  • Kjøretøyet må plasseres forsvarlig og låst, og det kan ikke stå på gate eller vei, en plass eller andre steder som er tilgjengelig for folk flest
  • Du må informere andre som har tilgang på kjøretøyet om at det er avregistrert og ikke kan brukes
  • Skiltene bør fjernes fra kjøretøyet og lagres på egnet sted
  • Bruk av uforsikret kjøretøy kan medføre gebyr eller sanksjoner, og eier/fører kan bli økonomisk ansvarlig hvis kjøretøyet forårsaker skade
  • Kjøring med avregistrert kjøretøy medfører gebyr på 5 000 kroner. Fører og eier er solidarisk ansvarlig.

Sist oppdatert: