Eldre dame bak rattet i en bil

Slik er reglene for førerkort når du blir 80

Vil du beholde førerkortet etter fylte 80 år? Da trenger du en helseattest som bekrefter at du kan fortsette å kjøre bil.

Anne Marte Ladim i DrDropin
Anne Marte Ladim

– For mange er det viktig å beholde førerkortet så lenge som mulig. De opplever at det er viktig for livskvaliteten. Men som samfunn må vi sette trafikksikkerheten først, sier lege Anne Marte Ladim i DrDropin.

Hovedregelen er at du må levere helseattest hvis du vil beholde førerkortet etter fylte 80 år. Men hvis du fornyet førerkortet med helseattest etter at du fylte 77 år, trenger du ikke å fornye det igjen i forbindelse med 80-årsdagen. Du kan vente til utløpsdatoen på førerkortet nærmer seg – med mindre det skjer noe med helsen din som tilsier at du likevel må levere ny helseattest.

Alder i seg selv er ikke avgjørende for evnen til å kjøre bil trygt, understreker Ladim. Mange eldre bilførere nyter godt av lang erfaring bak rattet. Likevel er denne gruppen spesielt utsatt i trafikken.

Ifølge Utrykningspolitiets rapport «Dødsulykker i trafikken» utgjorde sjåfører over 75 år en særlig stor andel av både de som omkom og de som forårsaket trafikkulykker i 2022. Også i Gjensidiges skadestatistikk er eldre bileiere overrepresentert (sammen med de yngste).

Anne Marte Ladim i DrDropin
Anne Marte Ladim

Du har ansvar for å skaffe helseattest

Det er ditt ansvar å bestille legetime når du trenger helseattest. 

– Hvis du er regelmessig hos legen, er det naturlig at fornyelse av førerkortet blir et tema. Er det lenge mellom legebesøkene, må du altså huske dette selv, sier Ladim.

I helseattesten inngår en egenerklæring som du skriver ut fra Statens vegvesens nettsider og fyller ut på forhånd. Hos legen går dere gjennom skjemaet. Hvis det er nødvendig, kan du bli sendt videre for sjekk av for eksempel syn, bevegelighet og reaksjonsevne.

Kognitiv prøve

Hvis det er forhold ved helsen din som tilsier det, må du i tillegg ta en kognitiv test. Den skal avdekke tegn på begynnende demens, som er en vanlig årsak til at eldre mister førerkortet.

Mange av dem som må gjennomføre en kognitiv test gruer seg på forhånd, forteller Ladim.

– Det er forståelig. Resultatet har stor betydning for den enkelte, og ikke bare med tanke på førerkortet. Derfor bør legen sette av godt med tid og ellers bidra til at situasjonen blir så trygg som mulig. Hvis det likevel er vanskelig å gjennomføre prøven, kan den utsettes, sier hun.

­Den kognitive testen er standardisert. Det vil si at den er lik for alle og at resultatet blir vurdert likt uansett hvor du bor og hvilken lege du har.

Politiet tilbakekaller førerretten

Hvis konklusjonen er at du ikke lenger bør ha førerkort, og at det ikke kommer til å endre seg innen seks måneder, skal lege/optiker/psykolog gi beskjed til statsforvalteren – som vil anmode politiet om å tilbakekalle førerretten.

Du kan klage til Politidirektoratet på et slikt vedtak. Og hvis helsen din endrer seg til det bedre, er det mulig å få tilbake førerkortet. Dette krever ny helseattest.

Start prosessen i god tid

Haakon Rognsaa Arnesen i Statens vegvesen
Haakon Rognsaa Arnesen

Hvis du vil ha førerrett uten avbrudd, må førerkortet fornyes mens det ennå er gyldig. Derfor er det lurt å starte prosessen i god tid før utløpsdatoen, råder Haakon Rognsaa Arnesen i Statens vegvesen.

– Kanskje er det ventetid hos legen, og det kan ta litt tid å få gjennomført eventuelle tester. I tillegg går det cirka én uke fra vi mottar helseattesten til vi har registrert den. Deretter må du selv fornye førerkortet på vegvesenets nettsider eller på en trafikkstasjon. Velger du sistnevnte, er det viktig å bestille time på forhånd, sier Arnesen.

Han viser til vegvesenets nettsider, som beskriver prosessen frem til fornyet førerkort steg for steg.

– Hvis du er usikker på hvordan du skal gå frem, kan du ta kontakt med vegvesenet på telefon, e-post eller nærmeste trafikkstasjon, sier Arnesen.

Førerkortet kan fornyes i inntil tre år om gangen. Du kan altså få innvilget førerrett for et kortere tidsrom. Når en periode er over, må prosessen med helseattesten gjentas.

Haakon Rognsaa Arnesen i Statens vegvesen
Haakon Rognsaa Arnesen

Anbefaler oppfriskningskurs

Rapporten fra Utrykningspolitiet peker på at moderne biler har mye nytt utstyr og teknologi som det kan ta tid å lære seg – og som kan distrahere føreren under kjøring. Dette kan være en årsak når eldre bilførere er innblandet i ulykker.

– I tillegg er trafikkbildet annerledes nå enn da dagens 70- og 80-åringer tok lappen. Det er mange flere kjøretøy på veien, og i tillegg har antallet rundkjøringer, kryss med av- og påkjøringsramper og så videre økt voldsomt. Det er rett og slett blitt mer komplisert å være trafikant, sier Arnesen.

Han forteller at Statens vegvesen arrangerer oppfriskningskurs for bilførere over 65 år. Kurset er frivillig og gratis, og det inneholder ingen kunnskapsprøver eller praktiske tester.

– På kurset møtes folk som ønsker å friske opp kunnskapene sine om trafikk og bilkjøring. Kurset er i stor grad basert på samtale og utveksling av erfaringer mellom deltakerne og kurslederen. Målet er at du skal bli tryggere som bilfører, sier Arnesen.

Sist oppdatert: