Nå må hunden i bånd

Nå må hunden i bånd

Fra 1. april er det båndtvang. Det betyr at perioden med frilek er over for denne gang. I disse dager gir det kanskje også økt trygghet for at vi klarer å holde nødvendig avstand til hverandre - også når vi er ute og lufter våre firbente venner.

Kjæledyrekspert og rådgiver i Gjensidige Maren Matsson
Maren Matsson

Kjæledyrekspert og rådgiver i Gjensidige Maren Matsson forteller at det er hundeloven som slår fast at alle hunder skal holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet fra 1. april til 20. august.

– Som eier ønsker man ofte at hunden skal kunne løpe fritt, men båndtvang skal sikre at hunder ikke skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr, sier Matsson.

Kjæledyrekspert og rådgiver i Gjensidige Maren Matsson
Maren Matsson

Jakter på instinkt

Ville dyr begynner å få avkom i mai/juni. Nye kull er svært utsatt for angrep.

– I skogen kan en løs hund lett komme over rådyrkalver – eller fugleunger som holder på å lære seg å fly og derfor befinner seg på bakken. Hundens instinkt er å jakte svake individer, og dyr som ligger i ro eller beveger seg sakte vil være et lett bytte, sier Matsson.

Hun legger til at mange husdyr slippes på beite i sommermånedene.

– Både voksne husdyr og avkommet deres kan trigge hunders jaktinstinkt, noe som kan føre til lite hyggelige situasjoner, sier kjæledyreksperten, og legger til:

– Hundeeiere flest er opptatt av trygghet for sin firbente venn og omgivelsene, og de følger båndtvangreglene til punkt og prikke. Jeg regner derfor med at få hundeeiere vil utfordre dette påbudet i disse dager.

Fritt frem på hundejorder

Et hundejorde er et område hvor det er tillatt å slippe hunden fri for trening, lufting og dressur hele året. Slike fristeder finnes flere steder i landet, blant annet i Oslo. I hovedstaden er det en rekke slike hundejorder/dressurområder.

– Dette er et flott tilbud som gir gode muligheter for trening og frilek. Så lenge vi klarer å følge smittevernreglene som nå gjelder, ser jeg ingen grunn til at ikke hundene kan løpe fritt her. Per i dag er det ingen mistanke om at husdyr sprer koronasmitte, sier Matsson.

Leveres tilbake til eier

Så hender det at hunder kommer bort fra sine eiere. Hva gjør vi med dem?

– Skulle du komme over en hund som er løs, uten eiere i nærheten, er det viktig at du tar hånd om dyret, ringer eieren eller leverer hunden til politiet - hvis du ikke klarer å spore opp eieren, oppfordrer Matsson.

Båndtvangen oppheves 20. august

Utpå sensommeren har de fleste avkom etter viltet blitt såpass store at de kan unnslippe en hund og klare seg selv. Det begynner også å bli tid for å ta inn beitedyr. Under normale omstendigheter vil derfor båndtvangen oppheves fra 20. august, med noen unntak.

– Kommunene kan vedta såkalt utvidet båndtvang for å beskytte viltet under krevende forhold, for eksempel når det er mye snø eller svært kaldt. Utvidet båndtvang kan også være aktuelt i områder der beitedyr normalt går ute og på steder der det ferdes mye folk, forklarer Matsson.

Det er også viktig å merke seg at hver enkelt kommune kan gi forskrift om båndtvang i spesifikke områder året rundt. Eksempler på slike områder er parker, boligfelt, idrettsanlegg og i nærhet av barnehager og skoler.

– Av den grunn bør hver enkelt hundeeier sette seg inn i kommunens regelverk for båndtvang, avslutter Matsson. 

Sist oppdatert: