Pipebrann

Slik unngår du pipebrann

Peiser og vedovner sørger for varme og hygge vinterstid. Samtidig opplever mange at det tar fyr i skorsteinen. Her er rådene som gir mindre risiko for pipebrann.

Når det er mørkt og kaldt ute, er det fint å kunne kose seg foran peisen. Fyring med ved er også en viktig varmekilde i de tusen hjem. Samtidig er det alltid risiko forbundet med bruk av åpen ild. Hvert år opplever hus- og hytteeiere at det begynner å brenne i skorsteinen.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), måtte brannvesenet rykke ut til mer enn 800 pipebranner bare i løpet av første halvår av 2018.

Fuktig ved og lite trekk

Brannmann Morten Almaas ved Trøndelag brann- og redningstjeneste
Brannmann Morten Almaas ved Trøndelag brann- og redningstjeneste

 Faren for pipebrann øker når man fyrer med en kombinasjon av fuktig ved og dårlig trekk. Dette kan føre til at det legger seg et belegg av bek og sot på innsiden av pipeløpet, opplyser brannmann Morten Almaas ved Trøndelag brann- og redningstjeneste.

– Deretter kan flammer fra peisen sette fyr på dette brennbare og lettantennelige tjærebelegget. Rundt 100 grader er nok til å starte en pipebrann, som raskt kan nå en temperatur på opptil 1 400 grader, sier Almaas.

Brannmann Morten Almaas ved Trøndelag brann- og redningstjeneste
Brannmann Morten Almaas ved Trøndelag brann- og redningstjeneste

Blir ikke oppdaget

Ofte bærer det ikke så galt av sted. Antallet utrykninger gjenspeiler ikke det faktiske antallet pipebranner, fordi mange branner ikke blir oppdaget før ved inspeksjon.

– Slike mindre branner trenger ikke være farlige der og da, men de kan føre til skader som øker risikoen for brann på lengre sikt. Det kan skje hvis pipebrannen skaper sprekker og skjevheter i pipeløpet hvor røyk, varme og ild siver ut i konstruksjonen. Dette kan igjen føre til at vegger og tak i boligen blir antent, forklarer Almaas.

Rumlelyd i pipa

Husk Røykvarslerdagen 1. desember!

Hvis du hører en rumlelyd eller andre lyder fra skorsteinen, kan det være tegn på brann. Og ofte blir slike branner oppdaget av naboer som observerer at det kommer flammer opp av pipa, ifølge brannmannen fra Trondheim.

– I slike situasjoner skal man tilkalle brannvesenet på telefon 110 umiddelbart. En pipeprann er ikke noe man forsøker å slukke på egen hånd, understreker Almaas. Han forteller at slukningsforsøk ved hjelp av vann kan gjøre vondt verre.

– Det kan føre til at pipeløpet sprekker. Brannvesenet benytter i stedet pulver for å slukke brannen, og i ettertid må skorsteinen feies grundig, sier han.

Husk Røykvarslerdagen 1. desember!

Fem gode fyretips

1) Bruk tørre vedkubber. Den tørre veden gir bedre varmeutbytte, mindre sot i pipa og minimal forurensning. Ikke bruk bensin, parafin eller andre brannfarlige væsker til antenning. Bruk gjerne en fuktmåler. Ved skal ikke ha en fuktighet på over 20%.

2) Sørg for rikelig trekk i begynnelsen, god fyring krever mye luft. Reduser trekken når veden brenner godt.

3) Har du gammelt potetskrell, kan du kaste det i peisen. Potetskrell inneholder sink, som kan løse opp sot i pipeløpet.

4) Unngå å fylle ovnen eller peisen med ved. Dette reduserer trekken, som igjen øker dannelsen av sot. Det kan også føre til forpufninger, det vil si forbrenning av gasslommer, som kan gi sotskader i boligen og i verste fall føre til at det siver ut giftig gass i boligen.

5) Ved en pipebrann må du umiddelbart lukke ventiler og luker som går til pipen. Spjeld i peis skal ikke lukkes når det fyres i peisen. Hold et øye med loft og kjeller og følg med på eventuell røykutvikling mellom etasjene. Etter brannen må pipen kontrolleres av feiervesenet. Brannvesenet ilegger et muntlig fyringsforbud frem til kontrollen er utført.

Er du riktig forsikret?

Sist oppdatert: