Pipebrann

Slik unngår du pipebrann

Peiser og vedovner kan gi både varme og hygge når kulda kryper inn. Samtidig kan det ta fyr i skorsteinen. Her er rådene som minsker risikoen for pipebrann.

Erik Rognli ved Kongsberg brann- og redningstjeneste
Erik Rognli

Når det er mørkt og kaldt ute, er det fint å kunne kose seg foran peisen. I tillegg er vedfyring en viktig varmekilde i de tusen hjem. Samtidig er det alltid risiko forbundet med bruk av åpen ild.

Hvert år opplever mange hus- og hytteeiere at det begynner å brenne i skorsteinen. I 2022 var det 1 650 pipebranner. I november 2023 var status for året over 1 700 branner, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Kombinasjonen av fuktig ved og dårlig trekk i pipa øker brannfaren. Dette kan nemlig føre til at  det legger seg et belegg av bek og sot på innsiden av pipeløpet, opplyser brannsjef Erik Rognli ved Kongsberg brann- og redningstjeneste.

– Deretter kan flammer fra peisen sette fyr på dette brennbare og lettantennelige tjærebelegget. Rundt 100 grader er nok til å starte en pipebrann, som raskt kan føre til en temperatur på godt over 1000 grader, sier Rognli.

Erik Rognli ved Kongsberg brann- og redningstjeneste
Erik Rognli

Blir ikke oppdaget

Ofte bærer det ikke så galt av sted. En liten pipebrann kan oppstå og slukke uten at du merker det. 

– Slike mindre branner trenger ikke være farlige der og da, men de kan føre til skader som øker brannfaren på lengre sikt. Det kan skje hvis pipebrannen forårsaker sprekker og skjevheter i pipeløpet slik at røyk, varme og ild siver ut i konstruksjonen. Dette øke risikoen for at vegger og tak i boligen blir antent ved nesten pipebrann, forklarer Rognli.

Rumlelyd er tegn på pipebrann

Hvis du hører en rumlelyd eller andre lyder fra skorsteinen, kan det være tegn på brann. Ofte blir slike branner oppdaget av naboer som ser at det kommer flammer ut av pipa, ifølge brannsjefen på Kongsberg.

I slike situasjoner skal brannvesenet tilkalles på telefon 110 umiddelbart. En pipebrann er ikke noe du skal prøve å slukke på egen hånd, understreker Rognli. Han forteller at det varme pipeløpet kan sprekke hvis du pøser på med kaldt vann. Det vil bare gjøre vondt verre.

– Brannvesenet bruker pulver for å slukke brannen, og i ettertid må skorsteinen feies grundig. Vi ilegger ofte et muntlig fyringsforbud frem til faglærte brannforebyggere har kontrollert skorsteinen, sier Rognli.

Fem gode fyringstips

1) Bruk tørre vedkubber. Den tørre veden gir bedre varmeutbytte, mindre sot i pipa og minimal forurensning. Ikke bruk bensin, parafin eller andre brannfarlige væsker til antenning. Bruk gjerne en fuktmåler. Ved skal ikke ha en fuktighet på over 20 prosent.

2) Sørg for rikelig trekk i begynnelsen, god fyring krever mye luft. Reduser trekken når veden brenner godt og ildstedet er godt oppvarmet.

3) Glem gamle kjerringråd om å hive potetskrell i ovnen. Potetskrell inneholder fuktighet og kan bidra til at det danner seg beksot. Dette er et belegg som kan føre til pipebranner, og det må freses vekk av kyndige brannforebyggere med riktig utstyr.

4) Unngå å fylle ovnen eller peisen smekk full av ved før ildstedet er godt oppvarmet. Dette medfører dårlig forbrenning, som igjen øker dannelsen av beksot. 

5) Ved en pipebrann må du umiddelbart lukke alle ventiler og luker som går til pipa. Unntaket fra dette er spjeld i peis dersom det er i fyr i peisen. Hold et øye med loft og kjeller, kjenn gjerne på skorsteinen hvor den er varm og følg med på eventuell røykutvikling mellom etasjene.

Sist oppdatert: