Pipebrann

Slik unngår du pipebrann

Peiser og vedovner kan gi både varme og hygge når kulda kryper inn. Samtidig kan det ta fyr i skorsteinen. Her er rådene som minsker risikoen for pipebrann.

Når det er mørkt og kaldt ute, er det fint å kunne kose seg foran peisen. I tillegg er vedfyring en viktig varmekilde i de tusen hjem. Samtidig er det alltid risiko forbundet med bruk av åpen ild.

Hvert år opplever mange hus- og hytteeiere at det begynner å brenne i skorsteinen. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) var det en kraftig økning i pipebranner under fjoråret. Antallet økte med 38 prosent sett opp mot perioden 2016 til 2020. 

Fuktig ved og lite trekk

Erik Rognli ved Kongsberg brann- og redningstjeneste
Erik Rognli

Faren for pipebrann øker når man fyrer med en kombinasjon av fuktig ved og dårlig trekk. Dette kan føre til at det legger seg et belegg av bek og sot på innsiden av pipeløpet, opplyser brannsjef Erik Rognli ved Kongsberg brann- og redningstjeneste.

– Deretter kan flammer fra peisen sette fyr på dette brennbare og lettantennelige tjærebelegget. Rundt 100 grader er nok til å starte en pipebrann, som raskt kan føre til en temperatur på godt over 1000 grader, sier Rognli.

Erik Rognli ved Kongsberg brann- og redningstjeneste
Erik Rognli

Blir ikke oppdaget

Ofte bærer det ikke så galt av sted. Antallet utrykninger gjenspeiler ikke det faktiske antallet pipebranner, fordi mange branner blir oppdaget først ved inspeksjon.

– Slike mindre branner trenger ikke være farlige der og da, men de kan føre til skader som på lengre sikt øker risikoen for brann. Det kan skje hvis pipebrannen forårsaker sprekker og skjevheter i pipeløpet slik at røyk, varme og ild siver ut i konstruksjonen. Dette kan igjen føre til at vegger og tak i boligen blir antent, forklarer Rognli.

Rumlelyd i pipa

Hvis du hører en rumlelyd eller andre lyder fra skorsteinen, kan det være tegn på brann. Ofte blir slike branner oppdaget av naboer som observerer at det kommer flammer ut av pipa, ifølge brannsjefen på Kongsberg.

I slike situasjoner skal man tilkalle brannvesenet på telefon 110 umiddelbart. En pipebrann er ikke noe man forsøker å slukke på egen hånd, understreker Rognli. Han forteller at slukningsforsøk ved hjelp av vann kan gjøre vondt verre.

– Det kan føre til at pipeløpet sprekker. Brannvesenet benytter i stedet pulver for å slukke brannen, og i ettertid må skorsteinen feies grundig. Vi ilegger ofte et muntlig fyringsforbud frem til skorsteinen er kontrollert av faglærte brannforebyggere, sier Rognli.

Fem gode fyringstips

1) Bruk tørre vedkubber. Den tørre veden gir bedre varmeutbytte, mindre sot i pipa og minimal forurensning. Ikke bruk bensin, parafin eller andre brannfarlige væsker til antenning. Bruk gjerne en fuktmåler. Ved skal ikke ha en fuktighet på over 20 prosent.

2) Sørg for rikelig trekk i begynnelsen, god fyring krever mye luft. Reduser trekken når veden brenner godt og ildstedet er godt oppvarmet.

3) Glem gamle kjerringråd om å hive potetskrell i ovnen. Potetskrell inneholder fuktighet og kan bidra til at det danner seg beksot. Dette er et belegg som kan føre til pipebranner, og det må freses vekk av kyndige brannforebyggere med riktig utstyr.

4) Unngå å fylle ovnen eller peisen smekk full av ved før ildstedet er godt oppvarmet. Dette medfører dårlig forbrenning, som igjen øker dannelsen av beksot. 

5) Ved en pipebrann må du umiddelbart lukke alle ventiler og luker som går til pipa. Unntaket fra dette er spjeld i peis dersom det er i fyr i peisen. Hold et øye med loft og kjeller, kjenn gjerne på skorsteinen hvor den er varm og følg med på eventuell røykutvikling mellom etasjene.

Er du riktig forsikret?

Sist oppdatert: