Innendørs. Varmepumpe. Støvsuger. Dame

Når støvsugde du varmepumpen sist?

En varmepumpe er en stor investering. Slik får du mest varme for pengene.

Einar Gulbrandsen
Einar Gulbrandsen

Ute er det surt og kaldt, men inne er det fin temperatur. Fra luft-til-luft-varmepumpen på veggen strømmer behagelig varm luft ut i boligen. Men noe skurrer. Varmepumpen varmer dårligere enn før. Og bråker den ikke mer enn den pleier å gjøre?

– Hvis varmepumpen ikke virker like godt som før, kan det hende at den bør sjekkes av installatøren. Men først kan det være smart å undersøke litt selv, spesielt hvis det er lenge siden du rengjorde den, sier Einar Gulbrandsen i Norsk Varmepumpeforening.

Støv, pollen og hår fra husdyr og annet smuss i luften blir fanget opp av varmepumpens filtre, luftrenser og spjeld. Disse delene må vedlikeholdes. Gulbrandsen forteller at filtre og andre deler som blir tette, hindrer lufttilførselen til varmepumpen.

– Da må den jobbe hardere. Resultatet er dårligere effekt og mer slitasje, som igjen reduserer levetiden, sier han.

Einar Gulbrandsen
Einar Gulbrandsen

Minst én gang i måneden

Varmepumpe
Rengjør varmepumpen én gang i måneden. Oftere hvis du har husdyr eller allergi. Foto: Varmepumpeforeningen

Vedlikehold av varmepumpe er ingen stor og omfattende jobb, men den gjør seg ikke selv. Sett av tid én gang i måneden, og gjerne oftere i pollensesongen eller hvis du har husdyr, er Gulbrandsens råd.

– En varmepumpe koster fra 20 000 til 30 000 kroner inkludert installasjon og har en forventet levetid på 12–15 år, gitt at vedlikeholdet er på stell. Jevnlig rengjøring bidrar til at du får mest mulig behagelig innetemperatur og sparte oppvarmingsutgifter for pengene, sier han.

Luft-til-luft-varmepumper har ofte minst to typer filtre: Et grovfilter samler hår og vanlig støv, mens et finfilter fjerner mindre partikler, bakterier og pollen.

– Et pollenfilter vil være gull verdt for mange allergikere. I tillegg kan varmepumpens vifte- og kjølefunksjoner bidra til et behagelig inneklima når folk må holde dører og vinduer lukket i den verste pollensesongen, sier Gulbrandsen. Han gir disse rådene om vedlikehold og bytte av pollenfilter.

Varmepumpe
Rengjør varmepumpen én gang i måneden. Oftere hvis du har husdyr eller allergi. Foto: Varmepumpeforeningen

Slik rengjør du varmepumpen

Varmepumpe
Rengjør filtrene som gjerne er dekket av fint støv. Foto: Varmepumpeforeningen
  1. Skru av varmepumpen og trekk ut støpselet eller ta sikringen.
  2. Åpne dekselet på varmepumpen forsiktig. Ta ut de store filtrene som gjerne er dekket av fint støv.
  3. Sett et fugemunnstykke eller en børste på støvsugeren og gå over delene. Vær nøye, men forsiktig. Dette er skjøre saker. De fleste produsentene anbefaler at du også skyller grovfilteret i vann for å få vekk de minste partiklene. Sjekk bruksanvisningen for din varmepumpe. Etter skylling er det viktig at delene lufttørker før de settes på plass igjen.
  4. Støvsug selve varmepumpen. Gå over rillene/lamellene med en børste på munnstykket. Pass på at du ikke skader eller bøyer dem.
  5. Gå over luftspjeld og andre plastdeler med en fuktig klut så godt du kan. Klikk filtrene på plass.
  6. Sjekk utedelen. Det er viktig at den har fri tilgang til luft. Fjern løv eller snø og vask med klut ved behov. Ikke bruk hageslangen, her er det mye elektronikk som ikke tåler direkte vannsprut.
Varmepumpe
Rengjør filtrene som gjerne er dekket av fint støv. Foto: Varmepumpeforeningen

Bør sjekkes av fagfolk

I tillegg til vedlikeholdet du står for selv, bør varmepumpen kontrolleres av fagfolk.

– En varmepumpe som er installert riktig, trenger lite vedlikehold. Den har imidlertid deler og funksjoner som trenger jevnlig service. Anbefalt intervall varierer fra merke til merke. Sjekk bruksanvisningen og be installatøren om råd, anbefaler Gulbrandsen. Han viser i tillegg til varmepumpeforeningens sjekkliste for service på luft-til-luft-varmepumper.

Eksperten presiserer at en varmepumpe må kontrolleres av installatør hvis den ikke fungerer slik den skal til tross for jevnlig vedlikehold.

– Det oppstår sjelden feil på varmepumper som er riktig installert og plassert. Hvis det likevel blir problemer som ikke kan skrives tilbake til manglende vedlikehold, bør du få installatøren til å sjekke om alt er som det skal, sier Gulbrandsen.

Dette må du ikke koble til med

Simon André Olsen
Simon André Olsen i Gjensidige

Det finnes flere eksempler på at luft-til-luft-varmepumper har begynt å brenne. Vanlig er det imidlertid ikke.

– Vi kjenner til flere saker om varmepumper som har tatt fyr. Generelt er dette likevel en sikker varmekilde sammenliknet med ildsteder og panelovner, sier rådgiver Simon André Olsen i Gjensidige.

Uansett omfatter godt «elektrovett» også varmepumpen.

– Det er viktig at varmepumpen ikke kobles til med skjøteledning. Den er ikke ment for faste installasjoner. Få heller elektrikeren til å montere en ny, jordet stikkontakt hvis ledningen på pumpen ikke er lang nok. I tillegg må fagfolk kontaktes hvis sikringen går uten at det har en logisk forklaring, sier Simon.

Toppbilde: Mikkel Moxness, Catchlight Fotostudio AS

Simon André Olsen
Simon André Olsen i Gjensidige

Sist oppdatert: