Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Spørsmål og svar om skade

Om du har spørsmål knyttet til skade, tap eller sykdom har du kommet til rett sted. Få raskere behandling av saken din ved å melde på nett. Logg inn og velg hvilken forsikring du ønsker å melde skaden på.

Meld skade 

Fem vanlige spørsmål om skade

 • Skade, sykdom og uhell melder du på nett. 

  Når saken er meldt, kan du følge denne på innloggede sider, skrive til saksbehandler, samt laste opp vedlegg.

  Dersom du befinner deg i utlandet og har akutt behov for hjelp, kan du ta kontakt med vår døgnåpne alarmsentral på telefon +47 915 03100.

 • Behandlingstiden kan variere med hva slags type skade du har.

  Du kan følge behandlingen av saken på innloggede sider under "mine skadesaker", og skrive til din skadebehandler om du har spørsmål.

 • Det kan være ulike årsaker til at innloggingen feiler. Ta kontakt med oss på telefon 915 03100 på hverdager fra klokken 10-15, så hjelper vi deg.

 • Du må politianmelde brann, tyveri, hærverk og ulykker som har ført til personskader.

 • Du kan skrive til din skadebehandler, snakke med en av våre medarbeidere, sende en klage til Kundeombudet eller ta kontakt med Finansklagenemda. Les mer om hvordan du kan klage her.

Bil og motorsykkel

 • Melde skade

  Skade og uhell melder du på nett. Da får du samtidig velge blant våre avtaleverksteder og bestille leiebil, om dette er inkludert i din forsikring. 

  Når saken er meldt, kan du følge denne på innloggede sider, skrive til saksbehandler, samt laste opp vedlegg.

  Dersom du befinner deg i utlandet og har behov for hjelp, kan du ta kontakt med vår døgnåpne alarmsentral på telefon +47 915 03100.

  Logg inn og meld skade 

 • Skademeldingsskjema skal til en hver tid ligge i bilen. Du kan også melde skaden via våre nettsider. Bestill skademeldingsskjema her.

 • Ta direkte kontakt med nærmeste glassverksted: Finn ditt nærmeste glassverksted her.

  Om ruten kan repareres, er det ingen egenandel for kunder med kasko eller delkasko. Må ruten skiftes er det normalt en egenandel på 2 500 kroner. Denne betaler du direkte til verkstedet. 

  Reparasjon og skifte av bilglass påvirker ikke bonusen din. 

 • Du må politianmelde brann, tyveri, hærverk og ulykker som har ført til personskader.

 • Leiebil

  Har du forsikringen Bil Kasko gjelder følgende:
  Hvis bilen din må på verksted som følge av en erstatningsmessig skade, får du tilbud om leiebil i reparasjonstiden. Om du heller ønsker en økonomisk kompensasjon, vil du få 150 kroner per dag i opptil 10 dager. Benytter du ett av våre avtaleverksteder til reparasjonen, dekker vi leiebil opptil 30 dager. Dette gjelder også ved kondemnasjon, tyveri av bil eller oppgjør etter totalskadegaranti inntil oppgjøret er mottatt, opptil 30 dager.

  Har du forsikringen Bil Pluss gjelder følgende i tillegg:
  Hvis bilen din må på verksted som følge av en erstatningsmessig skade, kan du velge å få utbetalt en kontanterstatning på 250 kroner per dag, innenfor normal reparasjonstid, opptil 30 dager. Ved kondemnasjon, tyveri av bil eller oppgjør etter totalskadegaranti dekker vi kontanterstatning på 250 kroner per dag inntil oppgjøret er mottatt, opptil til 30 dager.

 • Ja, leiebil kan dekkes av ansvarsforsikringen til den som er ansvarlig for uhellet. Dette forutsetter at du får et økonomisk tap ved ikke å ha bil, og at du dokumenterer behovet for leiebil. Et eksempel på økonomisk tap kan være at du ikke kommer deg på jobb uten bil.

  I enkelte tilfeller får du dekket leiebil også der det ikke er snakk om økonomisk tap, for eksempel hvis du er avhengig av bil på grunn av en bevegelseshemning.

 • Ja, hvis du har forsikringen Bil Pluss med maskinskadedekning får du dekket leiebil ved mekanisk reparasjon.

  Dette gjelder derimot ikke om du har forsikringene Bil Ansvar, Bil Delansvar eller Bil Kasko.

 • Hvis du har Bil Kasko eller Bil Pluss dekkes leiebil av tilnærmet samme størrelse som den forsikrede bilen, opptil størrelsen på en VW Passat.

 • Bonustap ved skade

  Ja, etter at du har meldt inn en skade får du vite hva det eventuelle bonustapet vil utgjøre i prosent og kroner. Hvis du ikke ønsker å benytte forsikringen avsluttes saken uten at bonusen blir berørt.

 • Du får dessverre bonustap hvis du benytter deg av kaskoforsikringen, og vi ikke får igjen utlegget vårt fra den som er ansvarlig for skaden. Dette er en regel som gjelder for alle forsikringsselskaper.

  Et eksempel: Hvis bilen din blir påkjørt på en parkeringsplass og du ikke vet hvem som forårsaket skaden, har vi ikke mulighet til å få igjen vårt utlegg fra forsikringsselskapet til personen som skadet bilen din. Det resulterer i at forsikringen din blir belastet med bonustap.

 • Ansvarsforsikring

  Vi ønsker at du melder alle skadesaker du er involvert i, uavhengig av hvem du mener er ansvarlig for skaden. Slik kan vi hjelpe deg raskt, og rådgi deg videre i saken.

 • Ja, ansvarsforsikringen dekker dokumentert økonomisk tap som følge av at gjenstander (som det er naturlig å ha med i bilen) eller personer blir skadet.

  Vi ønsker at du melder inn til oss alle skadesaker du er involvert i, uavhengig av hvem du mener er ansvarlig for skaden. Slik kan vi hjelpe deg raskt, og rådgi deg videre i saken.

 • Det er ikke egenandel på ansvarsforsikringen.

  I tilfeller der du har ansvaret for skaden på motpartens bil og ansvarsforsikringen din dekker denne skaden, vil dette medføre bonustap for deg. Etter at du har meldt inn skaden, får du vite hva bonustapet vil utgjøre i prosent og kroner.

 • Andre temaer

  Motparten plikter ikke å skrive skademelding etter et uhell, men han/hun plikter å oppgi personalia og registreringsnummer. Hvis du har anledning, noter navn og telefonnummer på vitner, og ta bilder.

  Send oss en skademelding, så tar vi dialogen med forsikringsselskapet til motparten for å avklare hvem som var ansvarlig.

 • Som innlogget på gjensidige.no kan du enkelt melde skaden og velge blant våre avtaleverksteder. Du får også mulighet til å reservere leiebil eller velge kontanterstatning, dersom du har tegnet forsikring for leiebil. I tillegg kan du laste opp dokumenter, kontakte oss og følge utviklingen i skadesaken.
  Vi ønsker at du melder inn alle skadesaker du er involvert i, slik kan vi hjelpe deg raskt med blant annet å finne verksted. Vi vil deretter fortelle deg hva som skjer videre i saken.

 • Ja, du kan velge kontantoppgjør dersom du ønsker det. Meld skaden og vi avklarer dette med deg i løpet av saksbehandlingen.

 • I de fleste tilfeller blir ansvarsforholdet avklart raskt. I enkelte tilfeller kan det ta lengre tid, som for eksempel ved:

  • Sammenstøt mellom sykkel og bil
  • Skader påført av takras
  • Skader påført av vaskeautomat
  • Kollisjon med kjøretøy registrert i utlandet
  • Sammenstøt der partene ikke er enige om hendelsen eller ansvaret
 • Det viktigste er å sikre seg informasjon om motparten (navn, adresse, telefonnummer, osv.).

  Videre anbefaler vi at du og din motpart skriver en felles skademelding som beskriver ulykken i detalj. Vær nøyaktig når dere tegner skissen på skademeldingen. Noter gjerne ned viktige mål på skissen. Er du ikke enig i alle opplysningene på skademeldingen, må du skrive dette på skademeldingen. Skademeldingen kan du enkelt laste opp ved å logge inn på gjensidige.no.

  Ta gjerne bilder av ulykkesstedet, slik at bilens posisjoner, og eventuelle spor etter bilen vises. Har du ikke et kamera for hånden, er kanskje mobiltelefonen din utstyrt med et kamera du kan bruke.

 • Du må betale den egenandelen som du har avtalt med oss. Egenandelen kan være forskjellig avhengig av hvilken type skade som har inntruffet. Egenandelen din fremgår av forsikringsbeviset ditt. Har du forhøyet egenandel for kaskoskader, har du fortsatt standard egenandel på brann- og tyveriskader.

 • Du kan snakke med en av våre medarbeidere, sende en klage til Kundeombudet eller ta kontakt med Finansklagenemnda. Les mer om hvordan du kan klage her.

Reise

Hus og innbo

 • Hva gjør jeg når skaden oppstår?

  1. Redd andre, uten å sette ditt eget liv i fare. Start førstehjelp og ring etter ambulanse (113).
  2. Flytt deg til et trygt sted og ring brannvesenet (110).
  3. Prøv å slukke brannen selv hvis det ikke er for risikabelt.
  4. Ta bilder – bilder kan komme godt med i saksbehandlingen.
  5. Du kan enkelt og raskt melde skade på nett, men ring oss dersom du ønsker øyeblikkelig praktisk hjelp.
  1. Steng hovedstoppekran for å stoppe lekkasjen. Dersom du ikke lykkes med dette kan du ta kontakt med rørlegger. 
  2. Fjern mest mulig av vannet for å begrense skaden.
  3. Flytt møbler og andre eiendeler så de ikke utsettes for vann.
  4. Ta bilder – bilder kan komme godt med i saksbehandlingen.
  5. Du kan enkelt og raskt melde skade på nett.
  1. Finn ut hvor vannet har frosset.
  2. Sett på mer varme i aktuelle rom.
  3. Bli hjemme under oppvarmingen, slik at du raskt oppdager vannlekkasje.
  4. Benytt en hårføner til å påføre varme direkte på rør, om nødvendig. Ikke bruk skibrenner eller varmepistol med åpen flamme – det kan føre til brann.
  5. Ta bilder – bilder kan komme godt med i saksbehandlingen.
  6. Du kan enkelt og raskt melde skade på nett.
  1. Ring politiet (112) hvis du tror du er i fare.
  2. Reparer stedet – dør, vindu eller annet – der tyven kom inn i huset, om nødvendig.
  3. Anmeld hendelsen på et politikontor.
  4. Du kan enkelt og raskt melde skade på nett.
  1. Tett åpninger der du tror skadedyrene kan komme inn.
  2. Du kan enkelt og raskt melde skade på nett.
  1. Ikke gjør noe selv for å utbedre skaden – her må det erfarne fagfolk til.
  2. Du melder skader direkte til Norsk Hussopp Forsikring på hussoppen.no eller på telefonnummer 22 28 31 50.
 • Dekning i forsikringen

  For å få en oversikt over dette, må du se nærmere på ditt forsikringsbevis. Der fremkommer det hva som dekkes, hva som ikke dekkes og hvordan erstatningen beregnes. Forsikringsbeviset finner du under forsikringsdokumenter ved å logge inn på gjensidige.no.

  Du kan også kontakte oss og vi vil være behjelpelig med å svare på dine spørsmål.

 • Egenandel og erstatning

  Hvis du ikke har gjort avtale om forhøyet egenandel, er standard egenandel 4 000 kroner for husforsikringene og Innbo, mens den er 2 000 kroner for Innbo Pluss. I enkelte sammenhenger er det aldersfradrag i stedet for egenandel ved bygningsskade.

  For at du skal være helt sikker, kan du sjekke egenandelen nærmere i ditt forsikringsbevis. Forsikringsbeviset finner du under forsikringsdokumenter ved å logge inn på gjensidige.no.

 • Når erstatningen er utbetalt, disponerer du denne fritt, og kan gjenanskaffe det du selv har behov for og ønsker.

 • Dette betyr at det ikke foretas noen form for fradrag, selv om gamle bygningsdeler må byttes ut med nye. Avtalt egenandel, alternativt aldersfradrag, kommer alltid til fradrag.

 • Så snart alle nødvendige opplysninger er på plass og erstatningsspørsmålet er avklart, sørger vi for at du får utbetalt erstatningsoppgjøret eller skaden reparert av håndverkere.

 • Utbedring av skaden

  Dette avklares når skaden meldes. Er det en mindre skade, er det ofte ikke nødvendig å besiktige denne. Større skader, og skader med uviss årsak, vil bli besiktiget av våre samarbeidspartnere eller en av våre egne bygningstekniske konsulenter. Du kan enkelt og raskt melde skaden på nett her.

 • Gjensidige har inngått avtaler med lokale firmaer/entreprenører som vil kunne ta seg av nødvendige reparasjoner etter en skade. Dette sikrer deg god kvalitet og en rask reparasjonsprosess.

  Du kan selvfølgelig bruke andre firmaer du kjenner til å utføre reparasjonsarbeidene, men vi vil ikke betale mer enn vi ville måtte betale for å få utført arbeidene av en av våre samarbeidspartnere.

  Dersom du selv ønsker å utføre deler av, eller hele, reparasjonen, kan dette gjøres etter nærmere avtale med oss. Skader på bærende konstruksjoner, VVS eller elektriske installasjoner må utføres av autoriserte håndverkere.

 • Ja, du kan gjerne gjøre endringer, foreta standardhevninger og lignende i forbindelse med reparasjonen, men de eventuelle ekstrakostnader dette medfører må betales av deg.

 • Nei, vi vil foreta oppgjør direkte med håndverkeren, eller sørge for at du har midler til rådighet for å kunne gjøre opp med den som har foretatt reparasjonen.

  Ditt eneste utlegg vil være avtalt egenandel eller aldersfradrag.

  Eventuelle standardhevninger og ekstra arbeider som utføres må betales av deg.

 • Annet

  Alle skader som skyldes brann, tyveri og ran/overfall skal meldes til lokale politimyndigheter.

 • Avsnittet i forsikringsbeviset under overskriften «Du må selv sørge for følgende» er sikkerhetsforskriftene.

  Forskriftene sier hvilke tiltak du som eier er forpliktet til å gjennomføre for å forhindre eller begrense en skade.

  For innboforsikring, kan dette for eksempel være sikring av bygningen eller krav om låsing av sykkel. For husforsikring, kan det være krav om snømåking av tak, sikring av bygningen mot tyveri ved fravær og påsetting av tilstrekkelig varme.

  For en utfyllende redegjørelse viser vi til forsikringsbeviset. Brudd på kravene kan medføre en reduksjon i erstatningsutbetalingen.

  Forsikringsbeviset finner du under forsikringsdokumenter ved å logge inn på gjensidige.no.

Helse og liv

 • Personskade fra trafikkuhell

  Vi ønsker at du orienterer oss om hvem som er blitt skadet og hvilke skader som har oppstått – helst så raskt som mulig etter uhellet. Bilfører har plikt til å melde fra til oss, men passasjerer og fotgjengere kan også kontakte oss. Vi mottar ingen meldinger om trafikkuhell fra politiet.

 • Forskjellige kunderådgivere behandler personskade- og bilskadesaken. Du har direkte kontakt med rådgiverne til de har løst saken.

 • I enkelte saker kan det ta tid å avklare hvilket forsikringsselskap som skal bære ansvaret for en ulykke. Hvis bilen din er forsikret hos oss, kan du alltid henvende deg hit. Hvis du ikke er kunde hos oss, men mener vi er ansvarlig for ulykken, er du også velkommen til å kontakte oss.

  Så snart det er avklart hvilket forsikringsselskap som er ansvarlig for ulykken, blir du informert om dette. Du må da rette krav i saken mot det forsikringsselskapet som er ansvarlig.

 • Bilansvarsforsikringen kan dekke tap og utgifter som følge av skaden. Vi stiller rimelige krav til dokumentasjon, slik at vi kan vurdere om tapet har en sammenheng med ulykken. 

 • Hva vi trenger å vite avhenger av hvor alvorlig skaden er. I noen tilfeller vil vi ha behov for både medisinske og økonomiske opplysninger. Slik informasjon innhenter vi alltid med utgangspunkt i en fullmakt fra deg. Ofte kan det være til god hjelp om du selv kan oversende opplysninger vi trenger, men dette vil vi avtale nærmere med deg.

Alvorlig sykdom og Livsforsikring

 • For at du skal ha krav på utbetaling må du ha fått konstatert én av følgende diagnoser:

  • Kreft
  • Svulst i hjerne, hjernehinner eller ryggmarg
  • Hjerteinfarkt
  • Alvorlig angina pectoris
  • Hjerteoperasjon
  • Hjerneslag
  • Blodpropp i hjernens venesystem
  • Alvorlig infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinner
  • Utposning på blodåre i hjernen eller hjernehinneblødning
  • Utposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme)
  • Multippel sklerose (MS)
  • ALS og andre motornevronsykdommer
  • Alvorlig epilepsi
  • Alzheimers sykdom
  • Parkinsons sykdom og parkinsonisme
  • Alvorlig leddgikt
  • Utlagt tarm
  • Nyresvikt
  • Tverrsnittlammelser
  • Amputasjon
  • Alvorlig synstap
  • Alvorlig hørselstap
  • Alvorlig brannskade
  • Organtransplantasjon

  Du har også krav på utbetaling hvis du har fått utført organtransplantasjoner av hjerte, lunge, nyre, lever, bukspyttkjertel eller benmarg, eller er på venteliste i Norge for en slik transplantasjon.

  Dersom du skulle falle fra før 30 dager er gått etter at diagnosen er stilt vil forsikringssummen ikke bli utbetalt.

 • Det avhenger av om du har en privat forsikring eller en forsikring gjennom arbeidsgiveren din. Det avhenger også av om du har opprettet begunstigelse eller ikke.

  Hvis du har en privat forsikring, kan du begunstige hvem du vil til å motta forsikringsbeløpet. Det er den eller de du har begunstiget som får utbetalt erstatningsbeløpet.

  Hvis du ikke har oppnevnt noen begunstiget, følger vi reglene i Forsikringsavtalelovens § 15-1. Dette betyr at dersom du etterlater deg ektefelle, så får han/hun utbetalingen. Samboer er i dette tilfelle ikke likestilt med ektefelle. Hvis du ikke har ektefelle, fordeles forsikringssummen til arvingene etter lov eller testament.

  Hvis du har forsikring gjennom arbeidsgiver er det ofte avtalt på forhånd hvem som skal ha utbetalt erstatningen.

  Vanligvis er prioriteringsrekkefølgen slik:

  1. Til ektefelle eller samboer
  2. Til livsarvinger
  3. Til arvinger etter testament
  4. Til arvinger etter lov

Barneforsikring

 • Du har rett til refusjon av rimelige og nødvendige behandlingsutgifter du legger ut for de 2 første årene etter en ulykke. Vi dekker også reise til og fra hjemstedet for behandling.

  Se dine forsikringsdokumenter for å se hvilke type behandlinger som dekkes av barneforsikringen din. Forsikringsdokumentene finner du ved å logge inn på gjensidige.no

 • Den dekker ikke utgifter til behandling og opphold i private sykehus eller poliklinikker, selv om dette kan medføre kortere ventetid.

 • Du som forelder får utbetalt dagpenger hvis barnet ditt må være innlagt på sykehus i minimum 10 dager sammenhengende på grunn av sykdom eller ulykke. Vi betaler dagpengene fra dag 1 og inntil 365 dager for samme sykdoms- eller ulykkestilfelle.

 • Forsikringen dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste, men gir dagpenger ved sykehusopphold.

 • Ja, alle skader bør meldes til oss så raskt som mulig. Barn har fri tannbehandling fra staten frem til de fyller 18 år. Vi dekker tannbehandling som ikke dekkes av det offentlige og som er utført innen det kalenderåret skadelidte fyller 22 år. Vi dekker ikke utgifter til privat tannlege for barn under 18 år.

Behandlingsforsikring

Idrettsforsikring

Privat ulykkesforsikring

Yrkesskade

Uførepensjon og Uføreforsikring

Fritidsbåt

 • Melde skade

  For raskest mulig skadeoppgjør anbefaler vi at du melder alle skader på nett. Her kan du laste opp dokumenter, kontakte oss og følge utviklingen i skadesaken.

  Vi ønsker at du melder inn alle skadesaker du er involvert i til oss, slik kan vi hjelpe deg raskt med blant annet å finne verksted. Vi vil deretter fortelle deg hva som skjer videre i saken.

  Logg inn og meld skade

  Du kan også melde skade ved å ringe oss på 915 03100. Fra utlandet når du oss på (+47) 915 03 100

  Trenger du akutt medisinsk hjelp og befinner deg i utlandet, ring vår døgnåpne alarmsentral på telefon +45 88 24 73 00.

 • Du må politianmelde brann, tyveri, hærverk og ulykker som har ført til personskader.

 • Andre temaer

  Det viktigste er å sikre seg informasjon om motparten (navn, adresse, telefonnummer, osv.).
  Videre anbefaler vi at du og din motpart skriver en felles skademelding som beskriver ulykken i detalj.

  Vær nøyaktig når dere tegner skissen på skademeldingen. Noter gjerne ned viktige mål på skissen. Er du ikke enig i alle opplysningene på skademeldingen, må du skrive dette på skademeldingen.

  Det er viktig å notere båtenes hastigheter, vind- og strømforhold i området, lanternebruk, osv.
  Ta gjerne bilder av ulykkesstedet, slik at båtenes posisjoner, og eventuelle spor etter båtene vises. Har du ikke et kamera for hånden, er kanskje mobiltelefonen din utstyrt med et kamera du kan bruke.

 • Det er viktig at du noterer navn, adresser og telefonnumre til vitner. Ved kollisjon, anbefaler vi å skrive ned kontaktinformasjonen til vitner på skademeldingen du fyller ut på ulykkesstedet.

  Erfaring viser at de involverte partene i et båtuhell kan være uenige om hendelsesforløpet som førte til uhellet, og hvem som er ansvarlig. I slike tilfeller kan vitner bidra til at saken får et rettferdig utfall.

 • De flest tror at ansvarsforsikring på sjøen er det samme som ansvarsforsikring i veitrafikken. På sjøen er det imidlertid ikke objektivt ansvar, slik det er i veitrafikken. Dette betyr at ansvarsforsikringen kun dekker skader som er forårsaket av at båtføreren har utvist uaktsomhet. 

  Er ansvarsskadene forårsaket av en teknisk feil om bord dekker ikke forsikringen skadene.

 • Du må betale den egenandelen som du har avtalt med oss. Egenandelen kan være forskjellig alt ettersom hvilken type skade som har inntruffet. Egenandelen din fremgår av forsikringsbeviset ditt. Har du forhøyet egenandel for kaskoskader, har du fortsatt standard egenandel på brann- og tyveriskader.

 • Null kroner - det er ikke egenandel på ansvarsforsikringen.
  Det er heller ikke bonusordning på båten din.

 • Du kan snakke med en av våre medarbeidere, sende en klage til Kundeombudet eller ta kontakt med Finansklagenemnda.

  Les mer om hvordan du kan klage.

Ansvar og rettshjelp

 • Rettshjelp

  Rettshjelpsdekning er inkludert i forsikringer for hus, innbo, hytte, landbruk, bil, båt og reise. Dekningen kan også kjøpes av borettslag/boligsameier, samt av bedrifter som har årlig omsetning på inntil 50 millioner.

 • Den dekker utgifter til advokat (herunder rettshjelper med godkjennelse fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet) når du er part i en tvist.

  Forsikringen kan også dekke utgifter til sakkyndig bistand (takstmann eller lignende) der du må dokumentere et krav. Slike utgifter dekkes vanligvis med inntil 40 % av forsikringssummen for rettshjelp, dersom vi ikke har forhåndsgodkjent en høyere sum.

  Utgifter til rettsgebyr (ikke i ankeinstans) og vitner dekkes også innenfor forsikringssummen for rettshjelp.

  For forsikringssum, se forsikringsvilkårene dine.

  Forsikringen dekker primært sivile tvister, ikke straffesaker og andre offentlige tvangsprosesser.

 • Du kan enkelt og raskt søke om rettshjelp på nett. Logg inn for å søke rettshjelp.

 • Med tvist menes at et konkret krav er fremsatt og bestridt (avvist).

 • Nei, som forsikringsselskap går vi ikke inn i selve tvisten som sak, og vi bistår heller ikke med generell juridisk rådgivning.

 • Forsikringssummen for rettshjelp finner du i forsikringsvilkårene dine.

 • Ja, erstatning for rettshjelp er under enhver omstendighet begrenset til den antatte verdien av den økonomiske interessen i saken (dersom denne er lavere enn forsikringssummen). Dette innebærer at vi ikke dekker rettshjelputgifter utover den økonomiske verdien av det tvisten din omhandler.

 • Egenandelen for rettshjelp knyttet til privatforsikringer er 4 000 kroner. I tillegg gjøres det fradrag for 20 % av det beløpet som overstiger den faste egenandelen. Det samme gjelder landbruksforsikring.

  For borettslag/boligsameier og mindre bedrifter er egenandelen 10 000 kroner pluss 20 % av overskytende beløp.

  Rettshjelp via reiseforsikring har ingen egenandel.

 • Nei, advokaten kan fakturere oss underveis i saken, men må gjøre fradrag for og sende egen faktura for egenandelen til deg. 

 • Nei, du kan velge advokat fritt. For å finne en advokat kan du besøke advokatenhjelperdeg.no, en nettside opprettet av Advokatforeningen.

 • Ja, hvis du som kjøper ikke har kjøpt en egen boligkjøperforsikring, dekkes utgifter til tvist med eierskifteforsikringsselskapet. 

 • Ja, hvis du ikke kjøpte eierskifteforsikring (gjelder eiendom) i forbindelse med salget, dekkes tvister hvor du er part i egenskap av å være tidligere eier.

 • Forsikringen dekker ikke utgifter til tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak når den administrative klagemulighet ikke er uttømt.

  I praksis innebærer dette at det må foreligge et endelig vedtak som kun kan overprøves ved å ta ut søksmål før man kan få dekket rettshjelp.

 • Ja, under forutsetning av at det foreligger en tvist i forsikringsvilkårenes forstand, og at saken kunne vært ført for de ordinære domstoler.

 • Nei, forsikringen har unntak for tvister som har sammenheng med yrke/erverv.

 • Nei, det er unntak for tvister som gjelder arv og skiftesaker. Det samme gjelder ved samlivsbrudd og andre typiske familiesaker. Se forsikringsvilkårene dine for mer informasjon om dette.

 • Ansvar

  Med en gang skaden har inntruffet, anbefaler vi at du samler inn bevis, ved for eksempel å ta bilder og notere kontaktinformasjon til eventuelle vitner, dersom dette er mulig etter omstendighetene.

  Vi ønsker at du melder inn alle skadesaker du er involvert i til oss, uavhengig av hvem du mener er ansvarlig for skaden. Slik kan vi hjelpe deg raskt og fortelle deg hva som skjer videre i saken.

  Så snart vi har mottatt din informasjon vil vi i samråd med deg vurdere om du kan holdes ansvarlig. Har du din innboforsikring hos oss vil vi bistå deg i saken, da en slik type sak behandles under din innboforsikring.

  Hvis bileieren har kaskoforsikring, må han/hun i tillegg melde skaden til sitt eget forsikringsselskap og forholde seg til instruksene fra selskapet. Dette er en lovregulert bestemmelse. Selskapet til bileieren vil også ta en vurdering av hvem som bør holdes ansvarlig for skaden.

  Mottar du et krav ønsker vi at du informerer oss om dette, samt oversender kopi av mottatt krav.

  Hvis bileieren ikke har kaskoforsikring, kan han/hun ta direkte kontakt med oss.

 • Barn under skolepliktig alder kan ikke holdes erstatningsansvarlig for sine handlinger. Når det gjelder barn i skolepliktig alder så vil det måtte tas en helhetsvurdering av den konkrete situasjonen. Det legges da vekt på barnets alder, utvikling og det som har skjedd.

  Som forelder kan du holdes ansvarlig dersom skaden skyldes manglende tilsyn. Også dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

 • Med en gang skaden har inntruffet, anbefaler vi at du samler inn bevis, ved for eksempel å ta bilder og notere kontaktinformasjon til eventuelle vitner, dersom dette er mulig etter omstendighetene.

  Vi ønsker at du melder inn alle skadesaker du/barnet ditt er involvert i til oss, uavhengig av hvem du mener er ansvarlig for skaden. Slik kan vi hjelpe deg raskt og fortelle deg hva som skjer videre i saken.

  Så snart vi har mottatt din informasjon vil vi i samråd med deg vurdere om barnet kan holdes ansvarlig. Har du din innboforsikring hos oss vil vi bistå deg i saken, da en slik type sak behandles under din innboforsikring.

  Mottar du et erstatningskrav bør du informere oss skriftlig om hva som har hendt, samt oversende kopi av mottatt krav.

 • Med en gang skaden har inntruffet, anbefaler vi at du samler inn bevis, ved for eksempel å ta bilder og notere kontaktinformasjon til eventuelle vitner, dersom dette er mulig etter omstendighetene.

  Vi ønsker at du melder inn alle skadesaker du er involvert i til oss, uavhengig av hvem du mener er ansvarlig for skaden. Slik kan vi hjelpe deg raskt og fortelle deg hva som skjer videre i saken.

  Så snart vi har mottatt din informasjon vil vi i samråd med deg vurdere om du kan holdes ansvarlig. Har du din husforsikring hos oss vil vi bistå deg i saken, da en slik type sak behandles under din husforsikring.

  Hvis raset har påført skade på en bil og bileier har kaskoforsikring, så må i tillegg bileier kontakte sitt eget forsikringsselskap og forholde seg til instruksene fra selskapet. Dette er en lovregulert bestemmelse. Selskapet til bileieren vil også ta en vurdering av hvem som bør holdes ansvarlig for skaden.

  Mottar du et krav ønsker vi at du informerer oss om dette, samt oversender kopi av mottatt krav.

  Hvis bileier ikke har kaskoforsikring kan han/hun ta direkte kontakt med oss.

 • Vi ønsker at du melder inn alle skadesaker du er involvert i til oss, uavhengig av hvem du mener er ansvarlig for skaden. Slik kan vi hjelpe deg raskt og fortelle deg hva som skjer videre i saken.

  Så snart vi har mottatt din informasjon vil vi i samråd med deg vurdere om du kan holdes ansvarlig. Har du din husforsikring hos oss vil vi bistå deg i saken, da en slik type sak behandles under din husforsikring.

  Har bileieren kaskoforsikring, så må i tillegg bileier kontakte sitt eget forsikringsselskap og forholde seg til instruksene fra selskapet. Dette er en lovregulert bestemmelse. Selskapet til bileieren vil også ta en vurdering av hvem som bør holdes ansvarlig for skaden.

  Mottar du et krav ønsker vi at du informerer oss om dette, samt oversender kopi av mottatt krav.

  Hvis bileier ikke har kaskoforsikring kan han/hun ta direkte kontakt med oss.

 • Kommer du hjem til en vannskade bør du straks sørge for å stenge hovedstoppekranen i boligen.

  Vi ønsker at du melder inn alle skadesaker du er involvert i til oss, uavhengig av hvem du mener er ansvarlig for skaden. Slik kan vi hjelpe deg raskt og fortelle deg hva som skjer videre i saken.

  Så snart vi har mottatt din informasjon vil vi i samråd med deg vurdere hvem som kan holdes ansvarlig. Har du din husforsikring hos oss vil vi bistå deg i saken, da en slik type sak behandles under din husforsikring.

  Hvis en håndverker under oppdrag har påført en skade kan du i utgangspunktet velge hvem du vil forholde deg til – håndverkeren eller ditt eget forsikringsselskap. Ønsker du å benytte deg av eget forsikringsselskap vil du erfaringsmessig få raskere bistand i forbindelse med selve reparasjonsarbeidet enn om du velger å forholde deg til håndverkeren.

 • Er det i forbindelse med trefellingen oppstått skade på strømledning er det viktig at du ikke utsetter deg for ytterligere fare. Det første du bør gjøre er å sikre området og kontakte eier av anlegget. Hvis skaden først er oppstått vil eier av anlegget stå for selve reparasjonen.

  Har du vært uheldig og påført skade på en strøm- eller lysledning ønsker vi at du melder dette til oss, uavhengig av om du mener du er ansvarlig. Slik kan vi hjelpe deg raskt og fortelle deg hva som skjer videre i saken.

  Så snart vi har mottatt din informasjon vil vi i samråd med deg vurdere om du kan holdes ansvarlig. Du vil kunne holdes erstatningsansvarlig hvis du har utført trefellingen på en klandreverdig måte.

  Vi vil bistå deg med å behandle saken overfor eier av ledningsnettet. En slik sak behandles under din innbo- eller husforsikring.

  Tips: Har du tenkt å felle et tre i nærheten av en telefon- eller strømledning er det lurt å ta kontakt med eier av ledningsnettet. Det er ikke uvanlig at eier av ledningsnettet selv ønsker å utføre fellingen.