Gjensidiges nye konsernsjef Geir Holmgren

Dette blir Gjensidiges nye konsernsjef

Styret i Gjensidige Forsikring ASA har ansatt Geir Holmgren som ny konsernsjef. Han overtar etter Helge Leiro Baastad.

Sistnevnte, som har ledet konsernet siden 2003, går av med pensjon – i tråd med sin ansettelsesavtale. Han fortsetter i stillingen frem til Holmgren tiltrer 2. januar 2023.

Baastad har ledet Gjensidige gjennom store endringer. Fra å være en del av Gjensidige NOR til i dag å være et solid og lønnsomt børsnotert selskap. Han har hatt stor betydning for selskapets utvikling og vekst, og vil fortsette å sette spor inntil han fratrer sin stilling.

Skal møte fremtidens muligheter og utfordringer

En sterk verdibasert kultur med fokus på ledelse, prestasjoner og leveranser har resultert i høy verdiskapning over mange år. Styret vektlegger en videreføring av det solide fundamentet Gjensidige har i dag. Dagens strategi og mål, med vekstambisjoner innenfor skadeforsikring i Norden og Baltikum, står således fast.

Styret er opptatt av stabilitet og kontinuitet i pågående satsinger, samtidig som selskapet videreutvikles til å kunne møte fremtidens muligheter og utfordringer.

– Vi er trygge på at Geir Holmgren har de ledelsesmessige og personlige egenskaper som skal til for å lede konsernet videre. Jeg er glad for at Geir Holmgren har takket ja til å bli Gjensidiges neste konsernsjef. Han har lang erfaring fra forsikringsbransjen i et børsnotert selskap, har en svært god strategisk forretningsforståelse og fremstår som en sterk og inkluderende leder, sier Gisele Marchand, styreleder i Gjensidige Forsikring.

Fratrer stillingen som konserndirektør

Geir Holmgren er i dag konserndirektør for bedriftsmarkedet i Storebrand og administrerende direktør i Storebrand Livsforsikring. Han har vært ansatt i konsernet siden 1997.

De ti siste årene har Holmgren vært i konsernledelsen, og blant annet hatt nordisk ansvar for henholdsvis Garantert Pensjon og Produkt og kundebetjening, parallelt med å være administrerende direktør for Storebrand Livsforsikring.

– Det er med både stolthet og ydmykhet jeg vil gå inn i rollen som leder for Gjensidige, og det er en ære å få ta over etter Helge. Forsikringsmarkedet er i betydelig endring med nye kundebehov og nye teknologiske muligheter. Jeg ser frem til å jobbe med å utvikle markedslederen i Norge og realisere vekstambisjonene i Norden og Baltikum videre, sammen med alle de dyktige og engasjerte medarbeiderne i Gjensidige, sier Holmgren.

Sist oppdatert: